Prof.Dr. Kenan Aydın
15.07.2013 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Dekan olarak atandı. Çok sayıda bilimsel çalışma ve yayınları, Ulusal ve Uluslararası Makaleleri, bildirileri bulunmaktadır.

Pazarlamada Yeni Kavramlar

13 Aralık 2007 Perşembe

Bu yazıda; son yıllarda pazarlama yazınına girmiş olan bazı kavramlara kısaca değinilecektir

Pazarlama kavramlarının bazıları pazarlamaya yeni bir bakış açısı getirmekten ziyade pazarda ortaya çıkan yeni trendleri açıklamaya çalışırken diğer bazıları ise özellikle teknolojik gelişmeler nedeniyle ortaya konulan kavramlardır. Bunlar; Niş (Niche) pazarlama, etnik pazarlama, ağızdan ağıza pazarlama, izinli pazarlama, viral (virütik) pazarlama, internette pazarlama, mobil (cep telefonu ile) pazarlama, blogla pazarlama, deneyimsel pazarlama, değer temelli pazarlama, ilişkisel pazarlama, postmodern pazarlama, doğrudan pazarlama, spor pazarlaması, gerilla pazarlaması, kamu ve yerel hizmetlerin pazarlanması, politik pazarlama, destinasyon pazarlaması, yeşil pazarlama vb.dir. Bu kavramların hepsinin açıklanmasına buradaki yerimiz yetmeyebilecektir. Bu yazıda değinemediklerimize önümüzdeki yazılarımızda değinebileceğimize ilişkin bir söz vererek, bu kavramlardan bazılarına kısaca değinelim; Niş pazarlama; niş Türkçeye kovuk olarak çevrilmektedir. Bilindiği üzere işletmeler pazarda etkinlik sağlamak için; çeşitli kriterleri dikkate alarak pazarı bölümlerler. Niş pazarlama ise pazarın çok daha alt bölümlere ayrılmasıdır. Buradaki temel mantık rekabetin olmadığı ve diğer işletmelerin görmediği, girmediği pazar alanlarına girerek amaca ulaşabilmektir. Bu pazar çok küçük olarak görülmesine karşın, rekabetin olmaması nedeniyle ilgili işletmeye çok önemli başarı ve avantajlar sağlamaktadır. Örneğin sadece üstün zekalı öğrencilerin eğitimine yönelik eğitim hizmetleri. Etnik pazarlama; genelde hiçbir ülkenin nüfusu etnik açıdan homojen değildir. Bir ülkedeki hakim kültürün yanında alt kültürler bulunmaktadır. Bu alt kültürler dil, din, ırk vb. yönlerden faklılıklar gösterirler. İşte kültürel yönden varolan bu faklılıkları esas alarak pazarlama karması geliştirmeye etnik pazarlama denilmektedir. Örneğin ABD de birçok alt kimlik bulunmakta ve bu alt kimlikler etnik pazarlamaya konu olmaktadır. Bu ülkede nüfusun %20sini teşkil eden İspanyollar farklı kültürel ve sosyo-ekonomik özellikleri nedeniyle önemli bir pazar bölümüdür. Ağızdan ağıza pazarlama; işletmeler pazara sunduğu ürünleri hakkında tüketicilerin olumlu bir algıya sahip olmalarını arzu ederler. Özellikle de pazara yeni girecek ürünler için tüketicilerin olumlu bir algı geliştirmelerine katkı sağlamak için özel bir çaba harcarlar. Bilirler ki bir ürün hakkında oluşabilecek olumsuz bir imajın ortadan kaldırılması oldukça güç olacaktır. Ayrıca olumsuz algılamaların olumlulara göre çevrede daha fazla kişiye anlatıldığını yapılan araştırmalar göstermektedir. İşte buna engel olmak için özellikle toplum önderi, referans grubu diye adlandırılan ve yenilikleri deneyerek çevresine yayan kişilerin olumlu bir algıya sahip olmalarına çalışılır. Zira diğer tüketiciler bunları referans alabilecektir. Viral (virütik) pazarlama; Virütik pazarlama ağızdan ağıza pazarlamanın internet üzerinden elektronik mesajlarla yapılmasıdır. Bu tür mesajlar virüs gibi yayıldığından buna virütik pazarlama adı verilmektedir. Burada da işletmeler ürünleri ile ilgili verilmesini istedikleri mesajları toplum önderlerini kullanarak, onlardan gidebilecek mesajların güvenilir olarak algılanabileceğine inanarak yaymaya çalışırlar. Olumlu mesajların kaynağı güvenilir olduğunda daha etkili olabilmektedir. Bu tür mesajlar bir zincir, halka oluşturularak geniş bir kitleye ulaştırılmaya çalışılır. Ancak bu tür platformlarda sunulan ya da yayılan mesajlar her zaman olumlu olmayabilir. Bazen de ürün veya hizmetle ilgili olumsuzluklar da bu şekilde yayılabilir. Ayrıca burada sadece fiziksel ürünler değil hizmet ve fikirler hakkında da olumlu veya olumsuz düşünceler yayılabilir. İzinli pazarlama; Hepimiz her gün yüzlerce reklam mesajı ile karşı karşıyayız. Bunların çoğunun farkında bile olmayız. Çok azı bizim algılama eşiğimizi geçerek algılamamıza neden olurlar. Bunlar da fark yaratan mesajlardır. Örneğin, son günlerde yayınlanan Turkcell, Türk Telekom ve Akbank reklamları bu tür başarılı örneklerdir. Ancak, bize yönlendirilen bu mesajların bir başka yönü de günlük eylemlerimiz sırasında bize yöneltilmesi ve günlük eylemlerimizi kesintiye uğratmalarıdır. Örneğin, cep telefonumuza ya da mail adresimize sürekli iznimiz olmadan mesajların gelmesi. Bu duruma rahatsız edici, tacizkar pazarlama denilmektedir. Bunun önüne geçmek için, işletmeler bu mesajları gönderme konusunda tüketici ile ilk temaslarında kendilerinden bu izni almaları gerekir. İşte buna izinli pazarlama denilmektedir. Sağlıkla kalın, saygılarımla,


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri