Perakende CEO'larında Karamsarlık Hakim

18 Şubat 2009 Çarşamba

12'nci Yıllık Küresel CEO Araştırması, perakende sektörü CEO'larının şirketlerinin 2009'da büyümesine olan güveni hiç olmadığı kadar düşük seviyelerde olduğunu ortaya koydu

perakende-ceolarinda-karamsarlik-hakim
PricewaterhouseCoopers'ın (PwC) Dünya Ekonomik Forumu Davos toplantısında açıkladığı 12'nci Yıllık Küresel CEO Araştırması, perakende sektörü CEO'larının şirketlerinin 2009'da büyümesine olan güveni hiç olmadığı kadar düşük seviyelerde olduğunu ortaya koydu.Araştırma kapsamında görüşülen 64 perakende sektörü CEO'sunun sadece yüzde 14'ü gelecek bir yıl içerisinde şirketlerinin cirosunu yükseltebileceklerine inanıyor; bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 44 düzeyindeydi.PricewaterhouseCoopers Küresel Perakende ve Tüketici Ürünleri Sektörü Lideri Carrie Yu sonuçlarla ilgili olarak, Zorlu ekonomik koşullar göz önüne alındığında perakende sektörü CEO'larının geçtiğimiz yıla kıyasla daha az güvene sahip olmaları şaşırtıcı değil. Mevcut ekonomik durgunluk ve daralma, tüm dünyadaki insanları etkilerken tüketici güveninde de ciddi bir düşüşe neden oldu. Tüketici harcama modellerinde ortaya çıkan değişiklik, perakende sektörünü aniden ve ciddi bir şekilde etkiledi. Tüketiciler kemerlerini daha da sıkacaklar, bu nedenle otomobil, lüks ürünler, beyaz eşya gibi yüksek fiyatlı ürünler, zaruri olmayan satın almalar ve gayrimenkul için yapılan harcamalar azalmaya devam edecek dedi.Yeni pazarlara açılım yok hedef mevcut pazarlarda büyümek Perakende sektörü CEO'ları, eğer büyüme yaşanacaksa bunun yeni pazarlardan ziyade mevcut pazarlarda meydana gelmesini bekliyor. Perakende sektörü CEO'larının yüzde 60'ından fazlası halihazırda faaliyet gösterdikleri bölgelere odaklanmayı yeğlerken, sadece yüzde 17'lik bir grup yeni bölgelere yönelmeyi planlıyor. Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ekonomiler ilgi çekmeyi sürdürüyor ancak büyüme oranlarının önceki yıllara oranla daha düşük olması bekleniyor.PricewaterhouseCoopers Türkiye Perakende ve Tüketici Ürünleri Sektörü Lideri Adnan Akan; perakende sektörüne yönelik araştırma sonuçlarını şöyle değerlendirdi: Her ne kadar küreselleşen dünya ekonomisinin önemli oyuncuları olan çokuluslu şirketlerin CEO'larının görüşleri Türkiye açısından da dikkate alınmaya değer olsa da, Türkiye artan alım gücü, genç ve şehirleşen demografik yapısı ve halen yüzde 60'ı geleneksel (organize olmamış) perakendecilere ait olan bakir pazar koşulları ile perakende sektörü için cazibesini koruyor. Ancak özellikle artan işsizlik, yüksek stok seviyeleri ve kiralar gibi maliyetlerin yönetimi ve tüketici finansmanında yaşanabilecek daralma, 2009 yılı için perakendecileri olumlu beklentilerden alıkoyuyor. Bu süreçte perakendecilerin pazar paylarının yanı sıra tüketicilerin cüzdanlarındaki paylarına da odaklanmaları gerekecek.Çevre konusunda endişeler varEkonomideki küçülmeye rağmen sektör liderlerinin çevre konusundaki duyarlılığı devam ediyor. Birçok perakende CEO'su karbon tabanlı enerji kaynaklarına bağımlılığı ciddi tehlikelerden biri olarak görürken, tehdidi azaltmak için yeni yollar arıyorlar. CEO'ların yüzde 86'sı operasyonel iyileştirmelere odaklanıyor, yüzde 50'si alternatif enerji kaynaklarına yönelirken, yüzde 45'i ise kullandıkları enerji miktarını azaltmak için yeni teknolojilere yatırım yapıyor. Dünyanın en büyük perakendecisi Wal-Mart da yeni teknolojilere yatırım yapma konusunda oldukça aktif.Etik ve çevre açısından sürdürülebilir biçimde üretilmiş ürünlere yönelik artan tüketici talebini karşılamak için perakende CEO'larının yarıdan fazlası sundukları ürünleri değiştiriyor. Daha da önemlisi ise katılımcıların yüzde 72'si bu tarz yatırımlarından getiri elde etmeye başladıklarını veya önümüzdeki 1 yıl içerisinde getiri sağlamayı umduklarını söylüyor. Birçok perakendeci, aynı zamanda, tedarikçilerinden çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmalarını ve bu doğrultuda yaptıkları işleri belgelemelerini talep ediyor.PricewaterhouseCoopers Küresel Perakende ve Tüketici Ürünleri Sektörü Lideri Carrie Yu, Özellikle ekonomik gerilemeden en çok etkilenen tüketicilere hizmet sunan birçok perakendeci kısa vadede kesinlikle zorluklarla karşı karşıya kalacak. Bütün perakende CEO'ları şirketlerinin kısa vadede ayakta kalmasını temin etmek için nelerin yapılması gerektiği konusunda zor kararlar almak zorunda kalacaklar. İşleyen sermaye, maliyet tabanı konuları ve tedarik zinciri riskleri üzerine ciddi bir odaklanma kesinlikle gerekli. Uzun vadede ise CEO'ların iklim değişikliği ve azalan doğal kaynaklar gibi sistematik riskleri ele aldıklarından emin olmaları gerekiyor dedi.Kaynak: Gözlem


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri