Prof.Dr. Kenan Aydın
15.07.2013 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Dekan olarak atandı. Çok sayıda bilimsel çalışma ve yayınları, Ulusal ve Uluslararası Makaleleri, bildirileri bulunmaktadır.

Perakende Satın Alma ve Satınalmacının Önemi

13 Aralık 2007 Perşembe

Perakendecilikte doğru ürün satın almanın yaşamsal önemi tahminlerin ötesindedir. Perakendeciler tarafından yapılan yatırımların en büyüğü stoklara yapılanıdır. İyi bir stok seçimi aşağıdaki nedenlerle önemlidir

Optimum sermaye miktarı bağlanır Stoklar için kullanılan alan azaltılır Müşteriler için yeterli çeşit sağlanır İşletmenin imajı arttırılarak tekrar satın almalar teşvik edilir İşletmenin toplam karlılığı arttırılır Satın alma, ticari anlayışa uygun olarak alınan kararların uygulanma sürecidir. Bu konuda dikkate alınacak başlıca beş karar alanı vardır; kim satın alacak, ne satın alacak, ne kadar satın alacak, kimden satın alacak ve ne zaman satın alacak. Bunların hepsini burada açıklamaya yerimiz yetmeyecektir. Fırsat bulduğumuzda bunların her birini ayrı, ayrı yazabiliriz. Bu yazımızda bu karar alanlarının ilki yani kim ya da kimler satın alacaktır üzerinde duracağız. Kim/Kimler Satın Alacak? Satın almacı, perakende organizasyonun tipi ve büyüklüğüne bağlı olarak; küçük bir ürün grubundan ya da birkaç departmanın tamamının satın almasından sorumlu olabilir. Satın almanın bir bireyin sorumluluğunda olması yani tüm mağaza için bir kişinin sorumlu olması ürün karmasının tutarlılığını maksimize eder. Bununla beraber daha büyük mağazalar için işin doğru yapılabilmesi konusunda uzmanlara ihtiyaç duyulur. Satın almacılar, uzmanlar kullanmak suretiyle ürünler için daha fazla bilgi ve kontrolü geliştirebilir ve devam ettirebilirler. Başarılı bir satın almacı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır; Müşteriler kendi ihtiyaçlarının farkında olmasa bile, onların ihtiyaçlarını görebilmeli Ürünleri çok iyi bilmeli ve dengeli bir stok çeşitlendirmesini izleyebilmeli Kalite konusunda doğru yargılara sahip olabilmeli Ürünün satılabilirliği konusunda doğru yargıya sahip olabilmeli Güncel bilgilere sahip olmalı ve yeni (moda vb.) ve karlı ürün hatlarını hemen bulundurabilmeli Tedarikçiler ve mağaza yöneticileri, pazarlama, reklâm, satış tutundurma gibi departmanlarla iyi ilişkilere sahip olmalı Matematiksel kavramları çok iyi bilmeli ve kullanabilmeli Seçmiş oldukları hedef pazarlara hitap edebilmek için farklı tipte organizasyonlara sahip perakendeciler (departmanlı mağazalar, zincir mağazalar, kooperatifler) kendilerine özgü satın alma yapılarını da geliştirmişlerdir. Perakendecilikte çok tartışılan konulardan biri de satın alma ve satış fonksiyonlarının birbirinden ayrılıp ayrılmaması konusudur. Zincir mağaza gruplarının büyük bir kısmı satın alma ve satış fonksiyonlarını ayrı ayrı kurarlar. Ancak kısmen de olsa bazı departmanlı mağaza grupları bu iki fonksiyonun birlikte olması gerektiğine inanırlar. Bu iki fonksiyonun ayrılmasının avantaj ve dezavantajları aşağıda belirtilmiştir. Avantajları Satın alma ve satış görevleri farklı nitelikler ister ve bunlar her zaman aynı kişide bulunmaz Bir yönetici her iki fonksiyonun birden verimli bir şekilde yerine getiremez, yetki devri de her zaman çözüm değildir Satın almacı rutin ziyaretlerin de ötesinde; pazar ve tedarik kaynakları konusunda çalışacak, ticari fuarları vb. ziyaret edecek Satış departmanı, ürünleri satın alan departmana uyum göstermek zorunda değildir, gerektiğinde ürün dizisinin değiştirilmesini isteyebilir İstenilen niteliklere sahip satın almacılar kolay bulunamaz, bu satın almacılara departmanda satın alma dışında görev verilmezse; geniş bir ürün dizisini satın alabilir ve mağaza ve müşteriler için daha yararlı olurlar. Satın almacılar merkezi, satın alma ofislerinde de olabilirler, bu durumda takım çalışması ve ürün yöneticileri ile karşılıkla işbirliğinde bulunulur Satın almacılar, müşterilerle tartışmalardan kaçınırlar ve sorunu kökünden çözerler Dezavantajları Satın almacının, ürünün riskini almada gerçekten sorumlu davranacağını garanti etmek güçtür Satın almacı ve satış müdürleri arasında stok devir hızının düşüklüğü veya ürün hattının güncel olup olmaması konularında sürtüşmelerin artması olasılığı vardır Sorumluluğun ve eleştirinin paylaşılması ile sonuçların takdir edilmesi güçtür, kıskançlıklar söz konusu olabilir Mağazanın yöneticilere oranla çok daha büyük olabilmeleri Satın almacı ve satış ekibi arasındaki mesafe, müşteri tepkilerinin karşılanamaması ve kaçınılmaz kayıpların olması Yerel satın alma anlaşmaları merkezi satın almanın bakış açısının üzerinde bir değere sahip olabilir Kaynak:Roger Cox and Paul Brittain, Retail Management,Pitman Publishing, 1991.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri