Perakende Sektöründe İnsan Kaynakları

13 Aralık 2007 Perşembe

Perakende işletmelerinin başarısı, büyük ölçüde ateş hattında yer alan satış elemanlarının performansına bağlıdır. Malları müşteriye sunan, ilgi uyandıran, ürünleri beğenmesini ve satın alma kararını vermesini kolaylaştıran satış elemanlarıdır

Onlar, müşterilerle her gün yüz yüzedir; müşteri istek ve ihtiyaçlarını en iyi bilen, rakiplerin faaliyetlerini yakından hissedenlerdir. Bu nedenle, perakende işletmesinin stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması sürecinde kritik rol oynarlar. İnsanlarının bu önemini göremeyen ve onlara gereken önceliği vermeyen işletmeler, uygun yerleri, ucuz fiyatları, etkili reklam, tanıtım kampanyaları ile ancak kısa dönemli, geçici başarılar elde edebilirler. Kalıcı başarı ancak işini bilerek ve severek yapan güçlü bir kadro ile sağlanabilir. İnsan kaynakları uygulamalarında kritik adım, doğru kişilerin seçilmesi ve işe alınmasıdır. Yakın çevreden insanları, tanıdıklar aracılığıyla işe almak ya da evde oturmak yerine hareketli bir ortamda vakit geçirmek isteyenlerle, işini geçici görenlerle çalışmak son derece tehlikelidir. Perakende sektöründe uygun olmayan insanları yalnızca ucuz oldukları için çalıştırmak kadar pahalı bir hata olamaz. Çalışanlar; mutlaka uygun niteliklere sahip adaylar arasından sistematik yollarla ve dikkatle seçilmeli, fiziksel, zihinsel, duygusal yetkinlikleri uygun testlerle ölçülerek değerlendirilmelidir. Genellikle ayakta duracak, hızlı karar verecek, stres altında dikkatini ve duygularını kontrol edecek, farklı müşterilere göre davranışlarını uyarlayabilecek akıllı, zeki, enerjik, sempatik insanların bulunması ve işe alınması zorunludur. Bu insanlara mutlaka işlerinin amaçlarını, başlıca görevlerini ve sahip olmaları gereken nitelikleri açıkça ifade eden bir iş tanımı verilmelidir. İyi bir iş tanımı, birçok insan kaynakları politikasının uygulanmasına zemin oluşturacağı gibi çalışanın işine odaklanmasını, arkadaşları ile uyumlu bir iş ortamı yaratmasını ve kendisinden beklenenleri tam ve doğru yapmasını da sağlayacaktır. Doğru kaynaklardan doğru yöntemlerle seçilen kişilere, işlerine ve işlerinin gerektirdiği ilişkilere alışması için makul bir süre tanınmalıdır. Bu süre içinde deneyimli yöneticiler, gençleri programlı eğitimlerle, işbaşında yetiştirme ve rehberlik yoluyla eğitmelidirler. Eğitim ve geliştirme kesintisiz sürdürülecek bir etkinlik olarak görülmeli, çalışanlar; yeni mallar, değişen eğilimler, müşteri davranışları ve satın alma alışkanlıkları gibi konularda eğitilmelidirler. Böylelikle, çalışanların becerileri geliştirileceği gibi kendilerine güvenleri de artırılacaktır. Eğitimin etkili bir yolu çalışanlara yapıcı geribildirimler sağlayarak hatalarından (ve başarılarından) ders almaları için yardımcı olmaktır. Perakende çalışanının motivasyonu da önemli ve ilginç bir konudur. Eğitim, kariyer planlama, görev unvanları, adil ücret ve sosyal haklar gibi uygulamaların yanı sıra, tüm çalışanlara eşit davranılması, hedeflerin gerçekçi belirlenmesi, iş tanımlarının verilmesi, ödül ve takdir sistemlerinin oluşturulması, performans primi uygulaması ve sosyal aktiviteler çalışanların motivasyonunu ve performansını artıracaktır. Doğru belirlenmiş insan kaynakları politikalarının ve etkili uygulamaların; çalışanın verimliliğini, bağlılığını ve moralini yükseltmesinin yanı sıra müşteri memnuniyetini artıracağı, kayıp ve kaçakları azaltacağı, hırsızlıkların önlenmesini sağlayacağı da dikkate alınmalıdır. Çalışanların iş saatleri konusunda daha duyarlı olması, daha verimli çalışması, iş arkadaşlarıyla uyum içinde olması, müşteri odaklı düşünmesi ve davranması, sorunlarla karşılaştığında inisiyatif kullanması ve çözümler üretmesi işletmeye parasal ve parasal olmayan birçok kazanç sağlayacaktır. Bu kazançlar, insan kaynakları politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması için yapılan harcamaların çok üstünde olacaktır. İnsan kaynakları için yapılan harcamaları gözünde büyüten ve bundan kaçınan yöneticiler bunun faturasını fazlasıyla ödeyeceklerini unutmamalıdır.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri