Perakende Sektöründe Yenilikler Yapmak

13 Aralık 2007 Perşembe

Teknolojik gelişmelerin tetiklediği ekonomik ve sosyal değişiklikler; yaşam tarzlarını, çalışma ortamlarını, alışveriş alışkanlıklarını hızla değiştirmektedir. Müşterilerin istek ve ihtiyaçları, üreticilerden ve satıcılardan beklentileri de benzer şekilde değişmektedir

Değişimin farkına varamayan, gerekli önlemleri alamayan, fırsatları ve tehlikeleri önceden göremeyen işletmeler yakın bir gelecekte ciddi sorunlarla karşılaşacaklardır. Rakiplerin, müşterilerin, tedarikçilerin, çalışanların, devletin ve diğer paydaşların değişim taleplerine zamanında doğru yaklaşımı gösteremeyen işletmeler müşterilerini, gelirlerini, pazar paylarını, değerli çalışanlarını, saygınlıklarını hızla kaybedeceklerdir. Bu değişen iş dünyasında kaybeden değil kazanan bir organizasyon olmanın temel bir koşulu bir taraftan sürekli iyileştirme projeleri içinde çalışırken diğer taraftan da yankı uyandıracak köklü yeniliklerle sürdürülebilir bir büyüme sürecinin içinde olmaktır. Yeniliklerin ekonomik ve sosyal gelişmenin temel taşı olduğu neredeyse yüzyıldır tartışılmaz bir gerçek olarak kabul edilmektedir. Özellikle, son dönemlerde yenilik yapan işletmelerin yaşadığı, büyüdüğü ve rekabetçi üstünlük kazandığı, buna karşın yenilik yapamayan işletmelerin giderek pazardan silindiği çok açık olarak görülmüştür. Bu durum özellikle rekabetin yoğun olduğu teknoloji ağırlıklı sektörlerde ve hizmetler kesiminde sıklıkla yaşanmıştır. 10 yıl öncesinde dünyanın en büyük 5 yüz firması listesinde yer alan şirketlerin belki yarısının bugün o listede olmamasının, buna karşın o dönemde isimleri bile bilinmeyen çok sayıda firmanın listenin üst sıralarında olmasının temel nedeni yenilik yarışıdır. Perakende sektöründe faaliyet gösteren bir firma; yeni ürün ve hizmetler, yeni üretim veya satış süreçleri, yeni tedarik kaynakları, yeni müşteriler ve pazarlar ve yeni yönetim teknikleri olmak üzere beş alanda yenilikler yapabilir. Ürün ve hizmetlerin niteliğinin, kalite standartlarının, faydalarının iyileştirilmesi ya da tümüyle yeni, daha önce bilinmeyen ürünlerin ve hizmetlerin müşterilere sunulması çok önemli bir rekabet üstünlüğü sağlar. Yeni tedarik kaynakları, satılan ürünlerin daha uygun yerde ve miktarda, daha ekonomik, daha kaliteli ve daha hızlı bir şekilde temin edilmesi anlamına gelir. Bunun için iyi bir pazar araştırma araştırması çalışmasının yapılması ve etkili bir satın alma-lojistik sisteminin kurulması gerekir. Operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi ve yeni süreçlerin geliştirilmesi; kaynakların en iyi şekilde kullanılması, verimliliğin artırılması, maliyetlerin aşağıya çekilmesi anlamını taşır. Bugünün rekabet ortamında maliyetler gerçekten etkili bir silahtır. Maliyetleri düşük olan firmaların yaşama ve büyüme şansları her zaman daha yüksektir. Perakende işletmeler, mevcut müşterilerini elde tutmanın yanı sıra sürekli olarak yeni müşterilere nasıl ulaşacaklarını da düşünmek zorundadırlar. Bu nedenle, henüz ulaşamadıkları pazarlara, yeni kitlelere, farklı müşteri gruplarına ulaşmak için yeni yollar, yeni çözümler üretmek zorundadırlar. Yeni müşteriler farklı ihtiyaç ve isteklerle geldikleri için aynı zamanda yeni ürünler, hizmetler ve süreçler için de uyarıcı ve yol gösterici olurlar. Yeniliklerin yapılabileceği diğer bir alan da yönetim ve organizasyondur. Perakende işletmenin merkezcil ya da merkezcil olmayan bir şekilde yönetilmesi, yöneticilerin otoriter ya da katılımcı - demokratik bir tarz benimsemesi ve çeşitli yönetim tekniklerini kullanması, kârlılık, büyüme, piyasa değeri gibi sonuçları doğrudan etkiler. Organizasyonun yapısında ve işleyişinde yapılacak değişiklikler, yöneticilerin insan kaynaklarını, fiziksel ve parasal varlıklarını, zamanı ve bilgileri kullanma biçimlerinde sağlanacak iyileştirmeler yönetim-organizasyon yenilikleri olarak görülebilir. Bu alan, özellikle günümüzde önem taşımakta ve yoğun bir rekabete konu olmaktadır. Ancak, en etkili, güvenilir ve sürdürülebilir yenilik kaynakları müşteriler ve şirket çalışanlarıdır. Müşteriler en önemli bilgi kaynaklarıdır. Müşterilerinin isteklerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini, memnuniyetsizliklerini, itiraz ve şikâyetlerini dikkatle dinleyen ve analiz eden bir perakende işletme, yapabileceği yenilikler konusunda son derece değerli ipuçları elde edebilir. Benzer şekilde, çalışanlarının görüş ve düşüncelerini dinleyen, onlardan yaşanan sorunlarla ilgili çözüm önerileri isteyen, onları açık ve rahat düşünebilmeleri ve fikirlerini sunabilmeleri için cesaretlendiren işletmeler uygulanabilir, gerçekçi yenilik çözümlerine sahip olacaklardır. Bu nedenle, yenilikler yapma isteğini ve ihtiyacını duyan perakende işletmelerin öncelikle müşterilerine ve çalışanlarına dönmesi ve onlara bu anlamda yatırım yapması gerekir.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri