Proje yönetimi şirketlerin korkulu rüyası

02 Şubat 2011 Çarşamba

Uluslararası Proje Yönetim Derneğinin (IPMA) IFS adına yaptığı araştırmada, şirketlerin BT Uygulamalarındaki proje süreçlerine ait önemli bulgular elde edildi

proje-yonetimi-sirketlerin-korkulu-ruyasi
Uluslararası Proje Yönetim Derneğinin (IPMA) IFS adına beş coğrafi bölgede (İngiltere, ABD, Avustralya, İskandinavya ve Benelüks) faaliyetlerini IT projelerine dayalı olarak sürdüren çeşitli şirketlerin CEO, COO ve Proje Yöneticileri arasında yürüttüğü bir araştırmanın sonuçlarına göre, kurumsal yöneticiler, BT uygulamalarında proje süresince sağlanması beklenen sezgi ve kontrol yeteneklerinden yoksun olduklarını ve çözümlerin kendi iş yazılımlarıyla çok daha iyi entegre olması gerektiğini düşünüyorlar.Araştırmada öne çıkan bulgulara göre, CEO/COO ve Proje Yöneticilerinin yaklaşık dörtte üçü için; proje yönetimi işletmelerin büyümeleri açısından kritik ya da mutlak kritik bir önem arz ediyor. Buna karşın ankete katılan CEO / COO ve Proje Yöneticilerinden sadece yüzde 11i kritik iş projelerini en etkin şekilde yürütmelerini sağlayacak yeteneklere sahip olduklarına inanıyorlar. Araştırmaya katılan şirketlerden yüzde 25i proje yönetimi için tam entegre IT (BT) sistemlerine sahip iken, sadece yüzde 12si, IT entegrasyonunu ve gerçek-zamanlı verileri, proje kontrol fonksiyonunun temel taşları olarak saptadıkları halde, proje performanslarını artıracak bilgilere tam olarak erişemediklerine inanıyorlar.Araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer gerçek, ekonomik krizin proje-ağırlıklı sektörlerde yeni iş ihtiyaçlarının doğmasına neden olması; nitekim katılanların yüzde 66sına göre resesyon sonrasında projelerin yürütülmesi hususunda kurumsal yazılım araçlarına duyulan ihtiyaç hiç bugünkü kadar ön plana çıkmamıştı.IFS CEOsu Alastair Sorbieye göre Değişim projelerin doğasında mevcut ve uzun yıllar proje-odaklı firmalarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalardan çok iyi biliyoruz ki projenin başarısı sunulan çözümün çevik ve ölçeklenebilir olmasında yatıyor. Bu iki temel unsur bütüncül bir yaklaşım içinde, ileri sezgi ve kontrol özelliklerinin sergilendiği gerçek-zamanlı veri takipleriyle birleştiğinde, yeni nesil projelerin ve gelecekteki organizasyonel büyüme ihtiyaçlarının yönetilmesi daha da kolay hale gelecek.Proje yönetiminde rol oynayan anahtar faktörler belli olduKendilerine tutarlı ve etkin proje yönetiminde rol oynayan en önemli üç faktör diye soru sorulan C-Suite, endüstri liderleri ve proje yöneticilerinden hemen tümü bu faktörleri kaynak planlaması (yüzde 55), bütünleşik iş sistemleri (yüzde 52) ve gerçek-zamanlı veri işlemleri olarak sıraladılar. Bu sonuçlar organizasyonel IT ve proje-bazlı çözüm yatırımlarının ne denli önemli olduğunun altını çizerken, bu noktada yüzde 49luk bir oranla IT entegrasyonu en yüksek öncelik puanını aldı. Bunu gerçek-zamanlı veri (yüzde 40) ve kaynak planlaması (yüzde 37) izledi. Ancak, tam entegre IT sistemleri her ne kadar en öncelikli bir gereksinim olarak belirtilse de, proje yönetiminde bu tür sistemlerden gerçekten faydalanabilen firma sayısının toplamda dörtte biri geçmediği gözlemlendi.Alastair Sorbie değerlendirmesini şöyle sürdürdü: Diğer proje üyelerinin ve fonksiyonel birimlerin ne planladığı ve sipariş ettiği hususunda resmin tümünü göremeyen bir proje yöneticisi her ay hazırlamakla yükümlü olduğu tahmin raporlarını doğru verilere dayandıramayacak, kritik projelerin kontrolünde aksama olduğunda işletmenin tümü risk altına girecek. Bu nedenle birçok firmanın veri toplamak ve projelerini birçok farklı sistemle yönetebilmek için önemli kaynaklar ayırdıklarına tanıklık ediyoruz. Oysa verimlilik açısından bu sürdürülebilir bir durum değil ve sorun aslında tek bir sistemle rahatlıkla çözülebilir.Bu yeni araştırma gösteriyor ki, proje yönetimi her ne kadar kritik bir alan olarak kabul edilse de, kuruluşlar projeleri verimli bir şekilde teslim edecekleri hususunda kendilerine güvenmiyor. IPMA Araştırma Yönetim Komitesi Başkanı Prof. Brane Semoliçe göre Bunun altında yatan en önemli neden proje yönetiminde kritik yer tutan bilgilere etkin biçimde ve zamanında erişememe endişesi. Bu araştırma sonuçları dünya genelindeki elli Proje Yönetim Derneğinden aldığımız bire bir raporlarla da örtüşüyor ve etkin proje yönetiminin müşteri teslimatlarına, maliyetlerin düşürülmesine ve şirketin büyümesine yaşamsal katkılarda bulunacağı yönündeki görüşümüzü teyit ediyor.IFSin araştırmasına ABD, İngiltere, Avustralya, İskandinavya ve Benelüks ülkelerinden toplam 273 kişi katıldı, bunlardan yüzde 49unu CEO/COOlar yüzde 51ini proje yöneticileri oluşturdu. Katılanlar çoğunlukla Altyapı/Enerji, Telekomünikasyon, Petrol Gaz, İnşaat ve İmalat gibi ana sektörleri temsil ediyor.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri