İş Planları İle Çalışmak

13 Aralık 2007 Perşembe

Perakende sektöründe iş kuran ya da işini geliştirmek isteyen kişiler ve şirketler iş planları yapmak ve iş planları ile çalışmak zorundadırlar. Günümüzün hızla değişen çevre koşulları, küreselleşen rekabet baskısı ve piyasaların farklılaşan ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları karşısında sistematik planlama çalışması yapmayan bir kuruluşun yaşamını sürdürmesi son derece zor olacaktır

Planlamayı başaramayan bir işletme başarısızlığı planlamaktadır. İş planları, kuruluşun parasal kaynaklarını, elemanlarını ve zamanı en etkin kullanmak, bunlardan en yüksek verimi almak için geliştirilmiş bir araçtır. Planlar, çalışanların işe odaklanmasını, ne yaptıklarını bilerek çalışmasını sağlar. Bunun yanı sıra, iletişim, motivasyon, eğitim - geliştirme ve performans yönetimi için temel oluştururlar. Planlama çalışmaları için başlangıç noktası, kuruluşun vizyonunu belirlemek, misyon cümlesini yazmak ve uzun dönemli amaçlarını ortaya koymaktır. Bununla şirketin nereye, neden gitmek istediği açıklığa kavuşacaktır. Daha sonra yapılması gereken gerçekçi bir durum değerlendirmesidir. Perakendeci şirketin güçlü ve zayıf yönlerinin yanı sıra piyasadaki fırsatların ve tehlikelerin incelendiği bu çalışmanın amacı SWOT analizi yoluyla doğru stratejiyi belirlemektir. Bu analiz, pazarda fırsatların olduğu yerlerde ve durumlarda firma veya ürün güçlü ise saldırgan bir stratejinin uygulanmasını, buna karşın tehlikelerin olduğu yerlerde ve durumlarda firma veya ürünün zayıf olması halinde en kısa sürede geri çekilmek gerektiğini gösterecektir. İş planlama sürecinin sonraki adımı kısa ve orta dönemli hedefleri belirlemektir. Hedefler amaçlara oranla daha özel, ölçülebilir, ulaşılabilir ve zamanla bağlantılı ifadelerdir. Ara hedefler ve alt hedefler belirleyerek uygulamanın daha yakından ve etkili denetimi için olanak sağlanmalıdır. Daha sonraki adım olan Eylem Planlama, uygulamada kimin neyi, nasıl yapacağının, kimin işi yürütürken kime bilgi vereceğinin, kimden onay ve kimden destek alacağının net ve açık olarak belirlenmesidir. Eylem planı yapılmadığında ana plan yeterince ayrıntılı olamayacak, esnek ve etkili uygulanamayacaktır. Yetki, görev ve sorumlulukların açık bir şekilde ifade edilmediği, tekrarların ve boşlukların olduğu durumlarda genellikle iş planları yoktur ya da olduğu halde uygulanmamaktadır. İş planlamasının son aşaması, gözden geçirme ve geliştirmedir. Eylem planlarının başarıyla uygulandığı, hedeflere, amaçlara ulaşıldığı belirlendiğinde iş planı gerçekleştirilmiş olur. Bu planlama ve uygulama döneminde yaşanan başarılardan ve başarısızlıklardan çıkarılan derslerin ışığında bir sonraki dönemin planları yapılır ve uygulanmaya başlanır. İş planları, balanced scorecard (dengeli sonuç kartı) ilkeleri ile hazırlandığında çok yönlü faydalar sağlayacaktır. Bu anlayışla hazırlanan planlar, müşteri memnuniyetini, operasyonel etkinliği, finansal başarıyı ve çalışanların geliştirilmesini birlikte ve dengeli bir şekilde ele alırlar. Böylece, finansal disiplin gerçekleşecek, eksiklerin giderilmesi için eğitimler yeniden planlanacak, müşteri ilişkileri standartları yerleştirilecek; pazarlama, insan kaynakları ve üretim (operasyon) fonksiyonları daha etkin işler hale gelecektir. İş planları, ayrıca kimlerden, ne zaman, ne tür desteğe ihtiyaç duyulacağını da ortaya koyacaktır. Sonuçta, iş planları olmayan bir perakendeci işletme karanlıkta, hiçbir şey görmeden yürümeye çalışan bir insan gibi olacaktır. Yanlış yönlere sapacak, yolunu ve belki de gücünü ve itibarını kaybedecek, güvensiz ve mutsuz bir şekilde çırpınıp duracaktır.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri