Mağaza Yöneticisi Olmak

13 Aralık 2007 Perşembe

Satış yapan şirketler kaynaklarını ve kadrolarını etkili ve verimli kullanmak için yetenekli yöneticilere ihtiyaç duyarlar. İyi yönetilmeyen satış işletmelerinde müşteri memnuniyeti azalmakta, kaynaklar boşa harcanmakta ve rekabet gücü yitirilmektedir

Batan ve kapanan şirketlerin çoğu kaynak ya da pazar yetersizliğinden değil yönetim hatalarından ve yöneticilerin beceriksizliklerinden dolayı bu durumla karşılaşmaktadır. Yöneticilik, kolay kazanılmayan bir dizi yetkinliği gerektirir. Yönetim, bilimsel bilgiden çok insan ilişkileri sanatına ve sezgisel güce dayanır. Yöneticilik, eğitimler, kitaplar ve kaynaklarla olabileceğinden çok yaparak ve yaşayarak öğrenilir. Yönetim başarısında şüphesiz eğitimin rolü ve önemi büyüktür. Ancak, deneyimle kazanılan becerilerle pekiştirilmediğinde bilgi yetersiz kalacak ve uygulamaya aktarılması kolay olmayacaktır. İyi bir satış yöneticisi, satış kadroları içinde deneyim kazanarak yetişir. Satışın bütün başarılı tekniklerini uygulayarak öğrenirken; müşteriyi, ürünleri, pazar koşullarını ve rakipleri tüm özellikleriyle yakından tanır. Bu nedenle, mağaza yöneticisini; bilgi ve becerisini kanıtlayan, işini, şirketini ve ürünlerini seven, gelişmeye açık, olumlu tutum sergileyen gençler arasından seçmekte yarar vardır. Mağaza yöneticiliğine getirilen bir satış elemanı ilk önce bakış açısını değiştirmelidir. Kişisel görev ve sorumluluklarına odaklanmayı bırakıp, büyük resmi görmeye ve ekibin amaçlarına odaklanmaya başlamalıdır. Ekip olarak başarmaları gereken görevleri ve ekipten beklenenleri bir bütün olarak görmelidir. Artık, kişisel amaçlar değil, kurumsal amaçlar söz konusu olmalı ve bireysel olarak elde edilebileceği sonuçlar üzerinde değil, ekip olarak birlikte elde edilebilecek sonuçlar üzerinde durmalıdır. Mağaza yöneticiliğini üstlenen kişi artık bundan sonra yalnız kendisinin değil, ekip üyelerinin de başarılarının ya da başarısızlıklarının sorumluluğunu taşıdığını bilmelidir. Daha önce yalnızca kendisinin iş tatminini sağlayacak ödülleri düşünürken şimdi tüm ekip üyelerinin iş tatminlerini nasıl sağlayabileceğini düşünmelidir. Ekip performansının yükseltilmesi ve kalıcılığının sağlanması şimdi onun sorumluluğudur. Yöneticiliğe geçiş, sahip olunan becerilerin niteliğini de değiştirecektir. Teknik ve mesleki uzmanlık becerilerine artık fazla ihtiyaç duymayacak, ancak; planlama, organizasyon, liderlik ve kontrol gibi kavramsal becerileri çok daha fazla kullanmak durumunda kalacaktır. Eskiden kullandığı ve çok başarılı olduğu teknik becerilerini kullanmayı gerektiren işleri yapmakta ısrar eden yöneticiler, delegasyon yapamayacak, elemanlarını yetiştiremeyecek ve yönetsel işlerde başarısız kalacaklardır. Mağaza yöneticiliğine geçişin diğer bir zorluğu ilişkileri değiştirme ihtiyacıdır. Şirketin üst yöneticileriyle, eski ekip arkadaşlarıyla ve diğer yöneticilerle olan ilişkilerini farklılaştırmak ve bunu kimseyi rahatsız etmeden yapmak kolay değildir. Mağaza yöneticiliğine getirilecek kişinin bu göreve hazır ve istekli olması gerekir. Satış görevlerinde çok başarılı olan bir kişinin mağaza yöneticiliğinde de aynı derecede başarılı olacağının bir güvencesi yoktur. Satış yapmakla ve iyi müşteri ilişikleri geliştirmekle başkalarının satış yapmalarını ve iyi müşteri ilişkileri kurmalarını sağlamak tümüyle farklı yetenekler dizisi gerektirir. Bazen, mağaza müdürlüğüne getirilen kişi, beklemediği ve hazır olmadığı bir durumda bu görevi üstlenmek zorunda kalabilir. Başarılı bir satış elemanı, önündeki kadrolar hızlı boşaldığı için öğrenme ve gelişme fırsatları bulamadan yönetim sorumlulukları ile tanışabilir. Şirketin üst yönetimi, yeni mağaza yöneticisinden eski yöneticinin ayrılmasına ya da işten çıkarılmasına neden olan sorunları çözmesini hem de bunu kısa bir süre içinde başarmasını beklerler. Satış ve müşteri ilişkilerindeki başarısını yöneticilikte de göstermesini isterler. Her ikisinin tümüyle farklı yetkinlikler gerektiren işler olduğunu dikkate almazlar. Yeni mağaza yöneticilerinin sıklıkla karşılaştığı diğer bir sorun da arada kalmaktır. Bir taraftan, eski çalışma arkadaşları onu artık kendilerinden saymazken, diğer taraftan da daha önce onun üstleri konumundaki yöneticiler de onu aralarına almakta isteksiz davranmaktadırlar. Onun gençliği ve deneyimsizliği, bazı kıdemli yöneticiler için dışlama nedeni olabilmektedir. Yeni yöneticinin daha önce aynı düzeyde birlikte çalıştığı iş arkadaşlarına görevler vermesi, işlerini tanımlaması ve onları denetleyerek, başarı düzeylerini değerlendirmesi de kolay olmayacaktır. Mağaza yöneticiliği, avantajları ve zorluklarıyla şüphesiz yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Yönetim basamaklarında yaşanması gereken bir deneyimdir. Bu görevi bilerek ve isteyerek üstlenen ve gereklerini yerine getirmek için sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık olan yöneticiler görevlerinde başarılı olacaklar ve daha üst yönetim basamaklarına da çıkacaklardır.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri