Prof.Dr. Kenan Aydın
15.07.2013 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Dekan olarak atandı. Çok sayıda bilimsel çalışma ve yayınları, Ulusal ve Uluslararası Makaleleri, bildirileri bulunmaktadır.

Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Kurmak

13 Aralık 2007 Perşembe

Bir perakende stratejide; pazar bölümlemesi, hedef pazar ve perakende formatın belirlenmesinden sonraki aşama sürdürülebilir rekabet avantajı inşa etmeye perakendecinin yaklaşımıdır

Sürdürülebilir rekabet avantajı, rakiplere karşı uzunca bir süre sürdürülebilecek bir avantajdır. Bazı avantajlar rakiplere karşı uzun bir süre sürdürülürken bazıları rakipler tarafından hemen taklit edilebilir. Rekabetçi bir avantaj kurmak; bir perakende pazarında kendi konumu etrafında bir duvar inşa etmek demektir. Bu duvar rakiplerine karşı perakendeciyi güçlü kılar ve rakipler perakendecinin müşterileri ile temas kuramazlar. Eğer perakendeciler cazip bir pazar etrafında bir duvar inşa etmişse rakipler duvarı yıkma girişiminde bulunacaklardır. Zaman içerisinde rekabetçi güçlere bağlı olarak bütün avantajlar aşınır. Ancak, inşa edilen duvar yüksek ve kalın ise perakendeciler rakiplerin baskısını en aza indirerek ve uzunca bir süre karları toplayacak biçimde avantajlarını sürdüreceklerdir. Bu yüzden sürdürülebilir bir rekabet avantajı kurmak uzun dönemde finansal performansın anahtarıdır. Sürdürülebilir rekabet avantajı geliştirmek içim 5 önemli fırsat aşağıda belirtilmiştir; - Müşteri Bağlılığı - Yer (Mekân) - Satıcı İlişkileri - Etkin, Bağlı Çalışanlar - Düşük Maliyetli Operasyonlar Bu yazımızda sadece müşteri bağlılığı üzerinde durulacak sonraki yazılarımızda ise diğer fırsatlar açıklanacaktır. Perakendeciler için kendi kendilerini farklılaştırmanın en kolay yolu; müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini rakiplerden daha iyi tatmin edebilmektir. Kullanılan bu müşteri memnuniyeti terimi müşteri hizmetinden farklıdır. Müşteri memnuniyeti, toplam alışveriş deneyiminin müşterinin beklentilerini karşılayıp karşılamaması ya da aşıp aşmamasına bağlı olarak belirlenir. Müşteri bağlılığının ve müşteriyi elde tutma ve değerli bir iş organizasyonu yaratmanın başlıca belirleyicisi müşteri memnuniyetidir. Perakende mağaza bağlılığında önemli bir faktör; perakende satışçı ve müşteriler arasındaki kişilerarası ilişkilerdir. Bununla beraber müşterinin mağaza seviyesinde de bir ilişkisi vardır. Mağazadaki satışçı ve mağazaya güven ile tekrar satınalmayı inceleyen bir araştırma bulgularına göre; müşteri ile satışçı arasındaki kişiler arasındaki ilişkilerdeki güven dolaylı olarak mağazaya duyulan güvene bağlıdır. Yani mağazaya güven duyuluyorsa satışçıya da güven duyulabilecektir. Böylelikle hem müşteri hem de mağazaya güven duyulması yeniden satınalmayı yani müşteri bağlılığını sağlayacaktır. Bağlılık müşterilerin sadakatinin var olduğunu gösterir. Örneğin, herhangi bir Gima mağazasının yanına daha üstün hizmet ya da düşük fiyat sunan bir süpermarket açılmasına rağmen müşteriler hala Gima dan alışverişe devam ediyorlarsa sadık ya da bağlı müşterilerden söz edebiliriz. Perakendecilerin müşteri bağlılığını inşa etmede kullandıkları bazı yöntemler aşağıdaki gibi belirlenebilir; - Konumlandırma - Müşteri hizmetleri - Veritabanı perakendeciliği - Perakendeciye özgün ürünlerin sunulması Mağaza seçimi aynı zamanda bir marka seçimi gibidir. Belirli bir perakende zincire bağlılık belli bir markaya bağlılığı düşürür. Zaman içerisinde insanlar satınalmalarını yoğun biçimde yaptıkları markalardan vazgeçerek diğer markalara yönelirler. Perakende kanal stratejisinin başlıca hedeflerinden biri mağaza bağlılığıdır.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri