Ve Motivasyon

12 Aralık 2007 Çarşamba

Değerli okurlarım, geçen sayımızda sizden ayrı kaldım. Ardı ardına yapılan yurt dışı ve içi seyahatler, sizlere yazımı yetiştirme şansı vermedi. Bu sayıda yeniden beraber olmamız, sizi bilmiyorum ama beni mutlu etti ve motivasyonumu olumlu etkiledi

Bireyin iş yaşamında ve özellikle özel yaşamında kendisini motive edebilmeyi başarması, temposunu da etkilemektedir. Dışarıdan gelen motivasyon bozucu veya yapıcı olaylar karşısında yetkin insan tutumu gösterebilmek, kalite ve karizmanın, deneyimin, eğitimin yeterliliğini ortaya koyabilmektedir. Bireyin kendisinden kaynaklanan ve problemleri mantık süzgeci ile çözebilmesi daha kolaydır. Ancak bunun içinde bireyin psikolojik, fiziksel, anatomik olarak kendisini iyi tanıması gereklidir. Yani kendisine yatırım yapmış olması, kendisine zaman ayırmış olması gereklidir. Özellikle bizim dışımızda kaynaklanan olaylarda ortaya koyacağımız tutum, motivasyon ilkeleri içerisinde toplum içindeki yerimizi de belirleyecektir. İşte motivasyonun önemli özelliklerinden birisi de budur. İlk motivasyon teorilerini incelediğimizde karşımıza çıkanlar şunlardır. * Tatmin Teorileri * Teşvik Teorileri * Yaradılış Teorileri Tatmin Teorisi: İnsanın bireysel tatmini için daha verimli çalışacağı varsayımına dayandırılır. Teşvik Teorisi: İnsanların çalışmalarının karşılığında bir ödül alacaklarını bildiklerinde daha fazla çalışacakları prensibine dayandırılır. Yaradılış Teorisi: Aklını kullanan varlık insana eğer işe yarar bir iş verilir, eğitilerek ne yapacağı öğretilirse ve onu yapma serbestisi tanınırsa iyi çalışacaktır ve ödül kendisinden alınan verim ile gelecektir. Ayrıca, verimlilik ve tatmin arasında mutlak bir ilişki kurulmak isteniyorsa, tatmin olan insan verimini artıracağı olmasa bile verimli çalışan birisinin mutlaka tatmin olacağıdır. Teşvik teorileri, bireylerin belli bir ödüle ulaşmak için çabalarını arttıracakları inanılır ve tavsiye edilir. Genel olarak pekiştirme prensibine dayandırılırsa da bu alandaki birçok çalışma ücret ve parasal ödüllerin motivatör olarak kullanılması şeklinde yoğunlaşmıştır. Her insanda bulunan, * İlişki Kurma İhtiyacı * Güç Kullanma İhtiyacı * Başarma İhtiyacı İyi yöneticiler ve liderler tarafından kolaylıkla ve sıkça kullanılabilir... Akıllı yönetim yapanlar karşılarındakilerin de insani duyguları ve sosyal ihtiyaçları bulunduklarını unutmamalı ve her insanın kendi anlayışı, kültürü ve yaşam biçimi anlayışı içinde bir gururu olduğunu göz ardı etmemelidir. İhtiyaç teorilerini etkileyen faktörleri gözden geçirirsek, * Kalıtımsal ve çevresel koşullar: Tüm teorisyenler tarafından çok önemli bulunmuştur. Ancak kalıtımsal ve çevresel koşulların etkilerini diğer faktörlerin etkilerinden ayrıştırmak çok çok zordur. *Eğitim: Bireylere eğitim vererek onları çevreleyen ve etkileyen kişisel modelleri yargılamalarını değiştirirseniz, o kişinin ihtiyaçları ve bunların göreceli olarak önemleri de değişecektir. *Bireyin kendisini değerlendirmesi: Bireyin kendi kapasitesini, toplum içindeki yerini, kendi arzu ve isteklerinin seviyesini değerlendirmesi onun her ihtiyacının erkini belirleyecektir. Bireyin kendini değerlendirmesi ilk olarak çevresini, eğitiminin ve model olarak seçtiği kişilerin onda bıraktığı izlenimlerin toplamıdır. *Deneyim: Bireyin yaşam deneyimi, yaşı, geçmişte ortaya çıkan ihtiyaçlarının karşılanma derecesi onun şu andaki ihtiyaçlarının belirlenmesinde bir rol oynayacaktır. E Faktörü yani motivasyon aritmetiği de bunu ortaya net koymaktadır. Bilimsel kaynaklarda Maslow, Herzberg, Mc Clelland, Alderferin ortaya koydukları kendi ihtiyaçlar teorilerinde net olarak anlatılır. Ama ben bir Türkün hazırladığı ve benim ülkemin insanını tam anlamıyla adeta bir harita gibi ortaya koyan, içinde ihtiyaçlar hiyerarşisi de, motivasyon teorisi de bulunanı tercih ederim. İnsan Mühendisi Av. Ergun Zoganın bize sunduğu Zoganın İhtiyaçlar Hiyerarşisi size ışık tutacaktır. Kalın sağlıcakla


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri