Sektörü dijital geleceğe taşıyacak rapor açıklandı

12 Mayıs 2016 Perşembe

BMD, Vodafone ve PwC Türkiye, “Geleceğe Hazırlanırken Türkiye Perakende Sektörü Raporu”nu açıkladı. Rapor, markalara perakende sektöründeki hızlı dönüşümü yakalamalarını kolaylaştıracak yol haritasını sunuyor

sektoru-dijital-gelecege-tasiyacak-rapor-aciklandi

Türkiye ekonomisinin kaldıraç sektörlerinden perakendenin sürdürülebilir gelişim ve büyüme beklentisini karşılamak hedefiyle Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), Vodafone ve PwC Türkiye tarafından hazırlanan “Geleceğe Hazırlanırken Türkiye Perakende Sektörü Raporu” açıklandı. Perakende sektörünün ana konularını ve gelişim alanlarını ortaya koyan raporda, dünyada ve Türkiye’de perakende sektörünü etkileyen mega trendler değerlendirilerek, Türkiye perakende sektörünün ana değişim alanları ve yol haritası tespit edildi. Markalaşma, danışmanlık ve teknoloji olmak üzere 3 ayrı disiplinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan rapor, geleceğe hazırlanmak isteyen perakende firmaları için bir rehber niteliği taşıyor.

Türkiye perakende sektörünün önde gelen firmalarıyla yapılan değerlendirmelere dayanılarak hazırlanan “Geleceğe Hazırlanırken Türkiye Perakende Sektörü Raporu”, BMD Başkanı Sami Kariyo, BMD Başkan Yardımcısı Jaklin Güner ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’un katılımıyla düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı.


Perakendenin dijitalleşme skor ortalaması yüzde 63
Vodafone, bugüne kadar KOBİ’ler, büyük işletmeler ve belediyeler için hayata geçirdiği Dijitalleşme Endeksi çalışmasını BMD üyesi işletmelere de uyguladı. Bu kapsamda BMD üyesi işletmelerin üst düzey yöneticileriyle yüz yüze görüşmeler yapılarak dijital skorları hesaplandı. “Dijital Hizmetler”, “Dijital Operasyonlar”, “Dijital Teknoloji Platformları” ve “Bilgi Güvenliği” olmak üzere 4 bölümde 93 soru sorulan şirketlerin dijitalleşme skor ortalaması yüzde 63 olarak gerçekleşirken, bölüm skorları ise Dijital Hizmetler için yüzde 62, Dijital Operasyonlar için yüzde 63, Dijital Teknoloji Platformları için de yüzde 62 olarak kaydedildi. Dijitalleşme Endeksi yapılan perakende firmalarına dijital yetkinliklerini artırmalarını sağlayacak toplam 101 çözüm önerisi sunuldu.


Sektörde operasyonel verimliliğin artırılması kaçınılmaz halde
PwC Türkiye tarafından gerçekleştirilen “Geleceğe Hazırlanırken Türkiye Perakende Sektörü Raporu”na göre, demografik değişim ve teknolojik ilerlemeler, perakende sektörünü yeni müşteri stratejileri geliştirmeye zorluyor. Diğer yandan, iklim değişikliği ve daralan su kaynakları gibi endişeler, perakende markalarının çevreye duyarlılık konusunda liderlik yapmasını gerektirirken, metropolleşme ve gelişen orta sınıf çok kanallı perakendecilik ile birlikte mağaza konseptlerini ve müşteri segmentlerini ayrıştırma ihtiyacı da ortaya çıkıyor. Yüksek döviz ve her geçen gün artan AVM kiraları ise perakende sektöründe operasyonel verimliliğin artırılmasını kaçınılmaz hale getiriyor.


Rapora göre, Türkiye perakende sektörü, 2000’li yılların başından bu yana özellikle sosyal ve ekonomik yapıdaki gelişime paralel olarak geleneksel yapısından sıyrılıp modernleşme sürecine girmeye başladı. Bu değişimi tetikleyen global megatrendler ile bu trendlerin Türkiye yansımaları PwC tarafından raporda derinlemesine incelendi ve Türkiye perakende sektörünün ana değişim alanları ve yol haritası tespit edildi. Raporda ayrıca, dünyada ve Türkiye’de perakende sektörünün ana konuları ve gelişim alanları ortaya koyuldu.


Rapordan dikkat çekici bazı başlıklar şu şekilde:
• Sektörde modernleşme ve gelişme artıyor. Ancak, pazar payları, mağaza sayıları ve benzeri göstergelerde sektörün hedeflenen modernleşme seviyesine ulaşması için hâlâ yol kat etmesi gerekiyor.
• Türkiye, 30 yaş ortalaması ve yüksek potansiyeli ile perakende sektörü açısından büyük potansiyel gösteriyor.
• Türkiye’de ekonomik büyüme ve şehirleşmenin artmasıyla birlikte orta sınıfın büyümesinin ve AB sosyoekonomik segmentin yoğun olarak yaşadığı metropollerin güç kazanmasının, müşteri davranışlarını ve dolayısıyla perakende sektörünü etkilemesi bekleniyor.
• Özellikle kadın müşterilerin farklı kanallarda ve kanal içinde farklı noktalarda fiyat araştırması yapmaya eğilimli olması, ürün içerikleri konusunda gösterilen hassasiyet, eğitim ve gelir seviyesi ile artan kalite ve kolaylığa yönelim, perakende şirketlerini hizmet sunumunda etkiliyor.
• Türkiye’de sıcaklığın ülke genelinde 2,5°-4°C artması ve bu durumun özellikle hem ürün sezonu hem de tedarik zinciri yönetimi üzerinde baskı yaratması öngörülüyor.
• Türkiye’de yüzde 2 seviyesinde olan e-ticaret pazarının toplam organize perakendecilik içindeki payının yükselmesi bekleniyor.Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri