Prof.Dr. Kenan Aydın
15.07.2013 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Dekan olarak atandı. Çok sayıda bilimsel çalışma ve yayınları, Ulusal ve Uluslararası Makaleleri, bildirileri bulunmaktadır.

Stratejik Perakende Planlama Süreci

13 Aralık 2007 Perşembe

Malumlarınız olduğu üzere Temmuz2005 sayımızda perakende pazar stratejisi üzerinde durmuştuk. Bu yazımızda ise stratejik perakende planlama süreci ve bu sürecin ilk adımı olan işletme misyonunun belirlenmesi üzerinde duracağız

Stratejik perakende planlama süreci, perakendecinin bir perakende planı geliştirmek için takip ettiği adımlar setinden oluşur. Aşağıda perakende planlama sürecinin aşamaları belirtilerek bu sürecin ilk aşaması olan işletme misyonunun belirlenmesi üzerinde durulacaktır . Stratejik Perakende Planlama Sürecinin Adımları aşağıda belirtildiği gibidir; ß İşletme misyonunun belirlenmesi ß Durum analizi yapılması ß Stratejik fırsatların belirlenmesi ß Stratejik seçeneklerin belirlenmesi ß Belirli hedeflerin tespiti ve kaynak tahsisi ß Strateji için perakende karması geliştirme ß Performansı değerlendirme ve düzenlemeler Her işletmenin (daha geniş bir açıdan bakılırsa her kuruluş veya örgütün) bir varlık nedeni vardır. Misyon denilen bu var oluş nedeni, işletmeler için genel olarak, toplumun veya toplumda hedef pazarı olarak kabul ettiği kesimin bir kısım ihtiyaçlarını karşılamak; ona ihtiyacını karşılayacak mal ve hizmetleri verebilmektir. Bir işletme büyüyüp geliştikçe, yeni mallar ve yeni pazarlara yöneldikçe, misyonu başlangıçta belirgin olsa bile şu veya bu şekilde belirsizleşebilir. İşte stratejik planlamanın ilk aşaması, işletmenin bu varlık nedenini, misyonunu açık-seçik ve net bir biçimde ortaya koyma faaliyetidir . İşletmeler bir şeyi gerçekleştirmek üzere vardırlar; araba yapmak, ödünç para vermek, konaklama hizmeti vermek vb. İşletmeler kurulduğunda onun çok özel amaç ya da misyonları zaten bellidir. Değişen Pazar koşulları nedeniyle zaman içerisinde misyon ilgisini kaybedebilir ya da işletmenin portföyüne yeni ürünler ve pazarların katılması nedeniyle misyon belirsizleşebilir. Yöneticiler işletmenin misyonundan uzaklaştığını fark ettiklerinde onu yenilemeli ya da yenileme konusunda araştırmalar yapmalıdırlar. Peter Druckera göre böyle durumlarda bazı soruları sormak gerekir ; Bizim işimiz nedir? Müşteriler kimdir? Müşteriye yararı nedir? Bizim işimiz ne olacak? Bizim işimiz ne olmalı? Başarılı şirketler sürekli bu soruları arttırarak bunlara yanıt aramaya çalışırlar. Organizasyonlar, yöneticiler, çalışanlar ve bazen de müşterilerle paylaşarak misyon ifadesini geliştirirler. İyi çalışılmış bir misyon ifadesi paylaşılan amaçla ilgili olarak çalışanlara yön ve fırsatlar sağlar. Misyon ifadesi coğrafik olarak ayrı yerlerde çalışanların bağımsız bir biçimde çalışmaları ve organizasyonun ortak hedeflerini gerçekleştirmelerine yardım eder. Bu ifadeler, şirketlerin misyonlarına en iyi biçimde rehberlik eden, hemen hemen olanaksız rüyalar olarak görülen ve gelecek 1020 yıl için şirketlere bir yön sağlarlar. Sonynin önceki başkanı Akio Morita, herkesin kişisel taşınabilir ses e sahip olmasını istemiş ve onun şirketi, Walkman ve taşınabilir CD çaları yarattı. Fred Smith, herhangi bir postanın ABDde ertesi gün sabah saat 10.30dan önce alıcısına ulaştırılmasını istedi ve O, Federal Expressi yarattı . İyi misyon ifadeleri başlıca üç özelliğe sahiptirler. İlk olarak, misyon ifadeleri sınırlı sayıda hedeflere odaklanmalıdır. Biz; en yüksek kaliteli ürünleri üretmek isteriz, en fazla hizmeti öneririz, en geniş dağıtımı başarırız ve en düşük fiyatla satarız iddiaları çok fazladır. İkincisi, misyon ifadeleri şirketin gerçekleştirmek istediği başlıca politika ve değerleri vurgular. Politikalar şirketin pay sahipleri, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve dağıtıcılara karşı davranacağını tanımlar. Üçüncüsü, şirketin faaliyet göstereceği başlıca faaliyet alanlarını tanımlamalıdır. Rubbermaid Commercial Products Şirketinin misyon ifadesi aşağıda örnek olarak verilmiştir . Bizim misyonumuz, hizmet ettiğimiz pazarların her birinde küresel pazar payı lideri olmaktır. Bu liderlik konumunu; dağıtıcılarımıza ve son kullanıcı müşterilerimize yenilik, yüksek kalite, etkin maliyetli ve çevresel yönden uygun ürünler sağlayarak kazanacağız. Bu ürünlere, müşteri memnuniyetinden ödün vermeden efsanevi müşteri hizmetleri sağlayarak değer katacağız. Stratejik perakende planlamasının ilk adımında doğru bir misyon belirlenmesi diğer adımların da daha sağlıklı olarak ele alınmasına yardımcı olur.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri