Prof.Dr. Kenan Aydın
15.07.2013 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Dekan olarak atandı. Çok sayıda bilimsel çalışma ve yayınları, Ulusal ve Uluslararası Makaleleri, bildirileri bulunmaktadır.

Sürdürebilir Rekabet Avantajı Kurmak 3

13 Aralık 2007 Perşembe

Bundan önceki iki yazımızda sürdürülebilir rekabet avantajı bileşenlerinden; müşteri bağlılığı, yer ve satıcı ilişkileri üzerinde durmuştuk. Bu yazımızda ise etkin ve işletmeye bağlı çalışanlar ile düşük maliyetli operasyonlar üzerinde durarak sürdürülebilir rekabet avantajı konusunu tamamlamış olacağız

Tüm bu bileşenlerin iyi kavranılması ile sağlanmak istenen amaç;, rakipler tarafından hemen taklit edilemeyen rekabet avantajı inşa etmektir. Etkin ve İşletmeye Bağlı Çalışanlar Perakende işinde personelin etkin kullanımı yaşamsal bir öneme sahiptir; Çünkü (1) İşgücü maliyetleri yüksektir. Bölümlü mağazalarda ücret ve diğer sağlanan yararlar operasyon maliyetlerinin yüzde 46sını, özellikli mağazalarda ise bu giderler operasyon maliyetlerinin yüzde 43ünü oluşturur. (2) Personel devir hızının yüksek olması, personelin eğitim ve nezaret maliyetlerinin artmasına neden olur. (3) Yetersiz personel; satış becerilerinde yetersizliklere, müşterilere kötü davranılmasına, satış işlemlerinin hatalı yapılmasına ve diğer hataların yapılmasına neden olur. (4) Teknolojinin sağladığı verimlilik işgücünün sağladığı verimlilikten daha hızlı olmuştur. Buna karşın hala birçok perakendeci işgücü yoğundur. (5) Mevcut işgücü sık, sık beklenmeyen taleple karşılaşır. Perakendeciler bu şekilde satışların yoğun olacağı dönemleri bilerek buna karşılık satış ekibini attırmalıdırlar. (6) Sendikalaşmış personele sahip firmalar daha az esnekliğe sahiptirler. Çalışma koşulları, tazminatlar, görevler, fazla çalışma ücretleri, performans ölçümleri, iş süreçleri, kıdemle ilgili haklar, ilerleme ölçütleri ve diğer etkenler genellikle yazılı iş sözleşmeleri ile belirlenmiştir. Perakendecilik emek yoğun bir iştir. Personel, müşteri hizmetlerinin sunulması ve müşteri bağlılığının oluşturulmasında çok önemli bir rol oynarlar. Perakendecinin hedeflerine bağlı bilgili ve becerikli çalışanlar, perakendecinin başarısını destekleyen kritik aktiflerdir. Perakendeciler etkin insan kaynakları yönetimi sayesinde sürdürülebilir bir rekabet avantajı kazanabilirler. Düşük Maliyetli Operasyonlar Bütün perakendeciler operasyon maliyetleri konusuna çok önem verirler. Etkin tedarik zinciri yönetimi; sürdürülebilir bir düşük maliyet avantajı geliştirmede önemli rol oynar. Örneğin, Wal-Martın ABDde yayılma stratejisi, dağıtım maliyetlerini azaltmak için her deponun etrafına birçok mağazanın kurulmasını esas alır. Bazı perakendeciler verimliliği arttırmada bir rekabet silahı olarak maliyetleri azaltmaya yoğunlaşırlar. Böyle bir stratejinin anahtarı; sıklıkla işgücü maliyetlerini aşağıda tutmak için self-servis hizmetlerin arttırılmasıdır. Mağaza çalışma saatlerinin azaltılması, part-time çalışanlardan daha fazla yararlanılması ve müşteri hizmetlerinin azaltılması maliyetleri aşağıya çekmede kullanılan diğer yöntemlerdir. Maliyetleri indirme çabalarında, Montgomery Ward saat başına personel satışlarını arttırmak için satış desteğini azaltmıştır. Modüler bölümler, daha az ürün ünitesi ve pahalı olmayan sunum malzemesi kullanılarak yenileme masraflarını en aza indirmiştir. Sürdürülebilir bir rekabet avantajı inşa etmek için; perakendeciler tipik bir biçimde düşük maliyet ya da mükemmel hizmet gibi tek bir yaklaşıma güvenmezler. Onlar, korunmak için etrafına mümkün olduğunca kalın bir duvar inşa etmek için çoklu yaklaşımlara ihtiyaç duyarlar. Örneğin, McDonalds ın başarısı müşteri bağlılığı geliştirmeyi, satıcılarla iyi ilişkileri sürdümeyi, mükemmel bilgi ve dağıtım sistemlerine sahip olmayı ve maliyetleri kontrol etmeyi esas alır. McDonalds ın hedef pazar bölümü çok fazla müşteri hizmeti beklemez. Müşteriler onların kendi özel damak zevklerine uygun olarak hazırlanmış bir yemek almayacaklarını bilirler. Fakat müşteriler gıdaların sıcak olmasını, en az bekleme süresinde hazır olmasını ve uygun fiyatlı olmasını beklerler. McDonalds, müşterilerinin mağazalarını her ziyaretlerinde bu beklentileri karşılayacak biçimde davranarak bağlı bir müşteri grubu geliştirmiştir. Saygılarımla, Bu başlık altındaki üç yazı için de ayrıntılı bilgi ve diğer kaynaklar için bkz. Kenan Aydın, Perakende Yönetiminin Temelleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri