Prof.Dr. Kenan Aydın
15.07.2013 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Dekan olarak atandı. Çok sayıda bilimsel çalışma ve yayınları, Ulusal ve Uluslararası Makaleleri, bildirileri bulunmaktadır.

Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Kurmak(2)

13 Aralık 2007 Perşembe

Geçen sayımızda sürdürülebilir rekabet avantajı üzerinde durmuş ve rakipler tarafından hemen taklit edilemeyen rekabet avantajı inşa etmenin unsurlarına değinilerek; bunlardan müşteri bağlılığı na değinilmişti. Bu yazımızda da diğer unsurlardan; Yer ve Satıcı İlişkileri ne yer verilecek ve gelecek sayıdaki yazımızda da İşletmeye Bağlı Çalışanlar ve Düşük Maliyetli Operasyonlar üzerinde durulacaktır

Perakendecilikte en önemli üç şey nedir? sorusuna klasik yanıt; ( location, location, and location) yer, yer, yerdir. Tüketicinin bir mağazayı tercihinde yer kritik bir faktördür. Yer aynı zamanda kolay kolay taklit edilemeyen bir rekabet avantajıdır. Perakendecilikte çoğu kez başarı ya da başarısızlık yer ile açıklanabilir. Ancak, bu iyi yerden ne anlaşılmalıdır? İyi bir yer; hedef pazara, rakiplere ve maliyetlere bağlıdır. İyi yerler, diğer eksikliklerin üstesinden gelinmesinde perakende karması açısından yeterli bir avantaj olabilirler. Diğer taraftan perakendeciler çok yetenekli olsalar bile, zayıf yerler onlar için büyük engel oluştururlar. Kanal stratejisinin kritik yönü mağaza yeridir. Uygun yerler kolay ulaşıma fırsat verir, çok sayıda müşteriyi çeker ve önemli bir biçimde müşterilerin alışveriş ve satın alma kalıplarını değiştirebilir. Birbirine çok yakın ürün sunan perakende mağazalardan, yer açısından çok az farklılık sağlayan mağazalar, pazar payı ve karlılıkta önemli bir etkiye sahip olabilirler. Perakendeciler, mağaza yerlerini iki nedenden dolayı dikkatli bir biçimde seçmelidirler. Bunlardan ilki, müşterinin mağazayı tercihinde tipik olarak çok önemli bir biçimde dikkate alınması gereken unsur yerdir. Çoğumuz gıda ihtiyaçlarımızı iş yerimiz ya da evimize en yakın olan yerden alırız. İkincisi, perakendecilerin sürdürülebilir bir rekabet avantajı geliştirmede kullanmaları nedeniyle yer önemlidir. Perakendeciler fiyatlarını, hizmetlerini ve ürün çeşitlerini kolayca değiştirebilirler. Bununla beraber, yer ile ilgili kararlarını değiştirmeleri kolay değildir. Çünkü bir gayrimenkulü geliştirmek ya da satın almak için çok önemli yatırımlar yaparlar. Belki de proje geliştiricilerle uzun dönemli kira sözleşmeleri yapmışlardır. Bu yüzden mükemmel mekânlara sahip olan perakendeciler kolayca taklit edilemeyen rekabet avantajına sahip olurlar. İstanbul-Kozyatağındaki CarrefourSA alışveriş merkezi gerek kurulduğu bölgede ve çevresindeki potansiyel, gerekse de TEM ve D100 ana yollarından bağlantısı ve ulaşımının kolay olması, rakipleri karşısında ona bir yer avantajı sağlar. Bu açıdan gerek herhangi bir CarrefourSA gerekse de diğer hipermarketler Kozyatağı CarrefourSAnın satışlarına ulaşamazlar. Bu yüzden Kozyatağı-CarrefourSA kolaylıkla taklit edilemeyecek sürdürülebilir bir rekabet avantajına sahiptir. Sürdürülebilir rekabet avantajı satıcı ilişkileri yönünden ise aşağıdaki gibi değerlendirilebilir. Perakendecinin tedarik kaynakları ile ilişkileri, sadece merchandising (ürün yönetimi) aktiviteleri ile ilgili değil, aynı zamanda firmanın genel rekabet konumu, onun toplam pazar stratejisi ve finansal stratejisi üzerinde de güçlü bir etkiye sahiptir. Tedarikçilerle güçlü olumlu ilişkileri sürdürmek perakendeciye aynı zamanda tedarikçilerden birçok yardım ve destek alma fırsatı sağlar. Bunların bazıları aşağıdadır; ·İndirim ve İadeler ·Tutundurma ve ürün yönetimi desteği ·Finansal destek ·Koruyucu malzemeler Büyük perakendeciler stratejik ortaklıkların yaratılması ve devam ettirilmesinde önemli bir avantaja sahiptirler. Bilgisayarlar ve bilgi transfer teknolojilerinin gelişimi, perakendeciler ve satıcılar arasındaki koordinasyonun sağlanmasına geçmişte hiçbir zaman olmadık bir biçimde fırsat verdi. Bu teknolojilerin maliyetlerindeki göreceli azalmalar, daha küçük ve orta boy perakendecilerin de bu sistemlerin avantajlarından yararlanmalarına olanak tanımıştır. Müşteriler gibi, satıcılarla olan ilişkiler de uzun zamanda geliştirilir ve rakipler tarafından kolayca taklit edilemez. Saygılarımla,


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri