Prof.Dr. Kenan Aydın
15.07.2013 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Dekan olarak atandı. Çok sayıda bilimsel çalışma ve yayınları, Ulusal ve Uluslararası Makaleleri, bildirileri bulunmaktadır.

Tedarik Zincirinde Üçüncü ve Dördüncü Taraf Yüklenici

13 Aralık 2007 Perşembe

Son dönemlerde lojistikle beraber üçüncü taraf (third party) yüklenici ve dördüncü Taraf (Fourth Party) yüklenici kavramları ile tedarik zinciri ve tedarik zinciri yönetimi kavramları sıklıkla kullanılmaktadır. Bu itibarla söz konusu kavramların açıklanmasının yararlı olacağı düşünülmüştür

Lojistik, esas itibariyle askeri kökenli bir terimdir. Askeri anlamda lojistik, askerlere doğru yerde, doğru zamanda ve doğru miktarda gerekli malzemenin sağlanması ve bunun ne kadar doğrulukla yapıldığının kontrolünü amaçlar. Ulaştırma açısından ise lojistik, bir firmanın, fiziksel ulaştırma ihtiyaçlarının tüm boyutlarıyla, sınırlı bir kaynak kullanarak, optimizasyonunu amaçlar. Lojistik sitemi üç alt başlığa sahiptir: 1 Tedarik Sistemi 2 Üretim Sistemi 3 Dağıtım Sistemi. Bu sistemler hep birlikte, firmanın tedarik zincirini oluşturur. Tedarik zinciri içindeki lojistik sisteminin amacı; tedarik, üretim ve dağıtım sırasındaki masrafları belli bir kalitenin altına düşmeden en aza indirmektir. Kalite denince sadece ürünün kalitesi değil aynı zamanda teslimat zamanının dakikliği ve hizmet kalitesi gibi unsurlar da anlaşılmalıdır. Lojistiğin bir başka tanımı ise malların, bilginin ve ödemelerin, tedarikçiler ve müşteriler arasındaki, hammadde alımından müşteriye ulaşana dek, akışını sağlayan aktiviteler kümesidir. Bu hizmetler geleneksel olarak nakliye, izleme, ve iletişim olarak sınıflandırılır ve tedarikçiler, fabrikalar, depolar, müşteriler, ve ulaştırma firmaları arasında koordinasyonun sağlanmasını gerektirir ve tüm tedarik zinciri boyunca meydana gelir. Tedarik zinciri nedir? Tedarik Zinciri, ürünlerin müşteriye sunumu için gerekli tüm aktivitelerin bileşiminden oluşur. Bu aktiviteler; ürün tasarımından, sipariş alımı, hammaddelerin alınması, pazarlama, üretim, lojistik, müşteri hizmetleri, ödemelerin tahsili gibi birçok konuya uzanan bir yayılıma sahiptir. Bir ürünün pazarlama zamanını, fiyatını, kalitesini, bilgi alışverişini, dağıtımını ve diğer özelliklerini herhangi bir yerde etkileyen herkes ve her şey tedarik zincirinin bir parçasıdır. Üçüncü yüklenicinin tedarik zincirindeki yeri Firmaların, tek bir konu hakkında danışmanlık hizmetinden, bir işi tamamen başka bir dış firmaya devretmeye kadar uzanan alabilecekleri birçok hizmet vardır. 1990lardan itibaren trend, firmaların temel uzmanlık alanlarında yoğunlaşmaları ve diğer destekleyici işleri dış firmalara devretmeleri şeklinde gelişmiştir. Bu hizmetler tipik bir biçimde malzeme ihtiyacı yönetimi, stok ve dağıtım yönetimi, depoculuk, elektronik bilgi değişimi (EDI), kargo paketleme, veya ulaştırma yönetimidir. Lojistik uzmanları, siparişlerin karşılanması, ulaştırma ve stok yenilemesi gibi katma değeri yüksek hizmetler sağlarlar. Bu hizmetler büyük bir oranda popüler olmuştur çünkü bu firmalar gelişmekte olan ülkelerdeki pazarlardaki dağıtıcılar, yerel gümrükler, vergiler ve düzenlemelerle ilgili büyük bir bilgi birikimine ve ayrıca dağıtım merkezleri şebekelerine sahiptir. Bu üçüncü yüklenici firmalar böylesine verimli ve katma değerli hizmetler sağladığından hizmet ettikleri firmaların strateji ve operasyonlarına daha fazla entegre olabilirler. Bu her iki taraf için de uzun süreli bir ilişki olasılığını artırır. Firma ve üçüncü yüklenici arasındaki ilişki geliştikçe, ortak paylaşılan risk artar. Bu ortaklık, her iki firmayı maliyetleri ve finansal riskleri en aza indirmek ve karşılıklı yarar sağlamak için cesaretlendirir. Bu ilişki, karşılıklı güven ve ilişkinin uzunluğunun bir fonksiyonudur. Dördüncü yüklenici (4PL) ve lider lojistik sağlayıcı (LLP) Dördüncü Yüklenici(4PL) Lojistik Firmaları, lojistik hizmeti sağlayan birçok firmanın, hizmetlerini koordine ederek ve birleştirerek hizmet verir. Dördüncü Yüklenici (4PL) Firmalarla yapılan anlaşmalar, basında, son yıllarda oldukça geniş yer buldu. Dördüncü Yüklenicinin bir lojistik firması olması şart değildir. Örneğin, yönetim hizmetini yerine getirecek bir danışmanlık firması da olabilir. Lider Lojistik Sağlayıcı (LLP-Lead Logistics Provider), yaklaşımında ise Üçüncü Yüklenicilerin (3PL) arasından bir firma, işveren firmanın, diğer üçüncü yüklenicilerle olan ilişkileri de dahil olmak üzere tüm ilişkilerini yürütür. Dördüncü yüklenici veya lider lojistik sağlayıcı kullanılmasının nedenleri Üçüncü Yüklenicilerin kontratlarının giderek daha karmaşıklaşması Sistemlerin birleştirilmesine gerek olması Üçüncü Yüklenicinin kendi uzmanlık alanına yoğunlaşmak istemesi Karmaşık ilişkileri yönetirken tek bir firmayla muhatap olunmak istenmesi Yönetim kolaylığı sağlanmak istenmesi Maliyetlerden tasarruf sağlanmak istenmesi Değişik lojistik sağlayıcılar arasındaki operasyon ve süreçlerin tutarlılığının sağlanması ihtiyacı.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri