Tekstil Sektörünün İki Büyük İsmi Birleşti

08 Ocak 2009 Perşembe

Akkök Şirketler Grubu, bünyesinde faaliyet gösteren tekstil sektörünün öncü temsilcilerinden Ak-Al ve Aksu şirketlerini Ak-Al altında birleştirme kararı aldı

tekstil-sektorunun-iki-buyuk-ismi-birlesti
Akkök Şirketler Grubunun, tekstil sektöründeki iki temsilcisi Ak-Al ve Aksunun 6 Ocak 2009 tarihli Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII No: 39 sayılı tebliği uyarınca yaptığı Yönetim Kurulu açıklamasına göre, triko ipliği üretimi alanında faaliyet gösteren Ak-Al ile yünlü kumaş dokuma alanında çalışan Aksu şirketlerinin Ak-Al altında birleşmesine karar verildi. Ak-Al Genel Müdürü Cengiz Taş; dünya çapında yaşanmakta olan ve her sektörü etkisi altına alan darboğazın yanında uzun süredir iç ve dış kaynaklı rekabet koşullarına bağlı kar marjlarının düşmesinin tekstil sektörün yeni pazar yaratma ve yatırım imkanlarını önemli ölçüde daralttığını, sektörde yaşanan bu sorunların ürün çeşitlemeleri, verimlilik artışları ve maliyet iyileştirmeleri ile aşılabileceğini, Ak-Al ile Aksu birleşmesinin bu düşünceyle gerçekleştiğini, Ak-Al ve Aksu'nun yönetim ve çalışma politikalarının Akkök Şirketler Grubu tarafından yönetildiği göz önünde bulundurulduğunda, birleşme işleminin aynı gruba dâhil olan şirketler arasında gerçekleştiği dolayısıyla kontrolün el değiştirmeyerek aynı grup içerisinde kalacağını vurguladı. Ak-Al Genel Müdürü; Aynı hakim ortağa sahip olan ve stratejik kararların ortak platformda belirlendiği iki şirkette, fonksiyonel yönetim birimlerinin de ortak olduğu, mevcut sinerjinin artırılacağı ve maliyetlerin düşürüleceği rekabetçi bir yapı hedeflendiğini, Aksuda yakın dönemde devre dışı bırakılan iplik üretim tesisi nedeniyle Ak-Alın iplik üretim kapasitesinin daha verimli kullanılacağı ve grup içerisinde mükerer üretim parklarında sadeleştirilmeye gidilmesi yoluyla üretim maliyetlerinin düşürülmesinin amaçlandığını, her iki şirketin bünyesinde yer alan ve birleşme nedeniyle tekarar eden satın alma, lojistik , sabit kıymetler ve bilgi teknolojileri gibi maliyet kalemlerinde de tasarruf sağlanmış olacağına, birleşme sonrasında her iki şirketin sahip olduğu markaların, varlıkların ve yeni şirketin değeri arttırılıp güçlendirilecek ve yatırım imkanları da artırılacaktır dedi. Akkök İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman yaptığı açıklamada Küreselleşme, uluslararası rekabet ve dünya ekonomisindeki entegrasyon süreci Akkök Şirketler Grubunu 2005 yılında belirlemiş olduğu yeniden yapılanma stratejisi doğrultusunda belirli sektörlere yöneltmiş; bu kapsamda, enerji, kimya, tekstil, gayrimenkul ve liman işletmeciliği odaklanılan alanlar olarak belirlenmiştir. Özellikle küresel rekabet koşullarından oldukça fazla etkilenen tekstil sektöründe birbiriyle sinerji oluşturacak şirketlerin birleştirilip, maliyetlerin aşağı çekilmesi, verimliliğin artırılması dolayısıyla şirketlere rekabet avantajı kazandırılması hedeflenmektedir. Kendi faaliyet alanının öncüleri olan iki şirketin birleşmesi sayesinde, büyüme ve sektörün getirdiği zorlukların beraberce göğüslenmesi planlanmaktadır dedi.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri