TİFAŞ Fuarcılık Genel Müdürü Serhad Öktem

12 Haziran 2008 Perşembe

Pazarlama Dünyası Bu Fuarda Buluşuyor

tifas-fuarcilik-genel-muduru-serhad-oktem
Ceyhan Konuk Bu sene 5incisi düzenlenen Marketingist, yıllardır pazarlama dünyasının nabzını tutuyor. Farklı sektörlere yönelik 4 bölüm, zengin içerikleriyle konferans ve seminerlerden oluşan fuarı düzenleyen TİFAŞ Fuarcılık Genel Müdürü Serhad Öktem ile bu yılki organizasyonu konuştuk Öncelikle Marketingisti düzenleyen TİFAŞı sizden dinleyebilir miyiz?Türkiye genelinde farklı sektörlere yönelik çalışmalar yapan TİFAŞ Ticari İhtisas Fuarları A.Ş., ulusal ve uluslararası nitelikte, bilinirliği yüksek yeni fuar markaları oluşturmak misyonu ile 1999 yılında Interpro ortaklığında kuruldu. Geçen süre zarfında gerek farklı sektörlere yönelik yarattığı yeni fuar markalarıyla, gerekse başta Bursa ve Adana olmak üzere Anadoluda gerçekleştirdiği bölgesel ihtisas fuarlarıyla Türkiyenin önde gelen fuarcılık markalarından biri olmayı başardı. TİFAŞın vizyonu, isim açılımının gereğini yerine getirerek bugüne kadar hiç gerçekleşmemiş fuar konularını ele almak, bilgi teknolojilerini de kullanarak benzersiz bir yaratıcılık ile fuar klişelerini yıkarak çağdaş bir ticaret platformu yaratmaktır. Pazarlama dünyasında bir marka olan Marketignistin 5incisi düzenleniyor. Pazarlama dünyasının profesyonellerini bu sene neler bekliyor?Pazarlama sektörünün en prestijli etkinliği olan Marketingist, 2004 yılından itibaren pazarlama dünyasının nabzını tutan, gerek Türkiyede gerekse dünyada ortaya çıkan yaratıcı trendleri, dinamiklerin değiştirdiği bilinen yapılardan farklı olarak ortaya çıkan uygulamaları, ekonomik yapının öngördüğü algısal ve biçimsel farklılıklar ile tüm yeniliklerin anlatıldığı bir iş platformu oldu. Başarı ile geçirilen dört yılın ardından markalaşmayı başaran Marketingist, 2008 yılında yeni yapısıyla gerek katılımcı gerekse ziyaretçilerin en doğru ve en etkin geri dönüşü alabilmesi amacıyla 4 özel bölüme ayrıldı. Tanıtım araç ve hizmetlerinin yer alacağı Promopark, baskı ve grafik tasarım hizmet ve uygulamalarına yönelik oluşturulan Prographic, satış noktasında ürüne değer kazandıran hizmet ve uygulamalarının yer aldığı Promar ve perakende için verimliliği artıran son çözümleri ve uygulamalarını içeren Retailtech, Türkiyenin ve dünyanın en yaratıcı, en yenilikçi ve en teknolojik trendleriyle pazarlama profesyonellerini bir araya getirecek. Marketingist, sadece pazarlamaya değil, yolu pazarlamayla kesişen çok sayıda sektöre hitap ediyor aslında. Bu sektörlere örnek hangilerini sayabiliriz?Marketingist ilk yılından itibaren kendi tanımında pazarlama dünyasının tüm bileşenleri ifadesini kullanarak çok büyük bir kesime hitap ettiğini söylüyordu, hala da söylüyor. Yukarıda bahsettiğim gibi 4 özel bölüm her biri kendi alanında yenilikleri içeren çözüm ve uygulamaları sektör profesyonelleri ile buluşturacak. Bölümlerden tek tek söz edecek olursak; Promopark bölümünde, pazarlama iletişiminden medyaya, etkileşimli pazarlamadan promosyon ürünlerine, açık hava reklamcılığından etkinlik pazarlamasına kadar tüm çözümler marka yöneticileri, satın alma müdürleri, ürün müdürleri ve pazarlama profesyonelleriyle buluşacak. Reklam ajansı çalışanları, grafik tasarımcılar, endüstriyel tasarımcılar, PR ajansı çalışanları, medya çalışanları, akademisyenler ve öğrenciler prographic bölümünde; farklılık yaratan tasarımları, en yaratıcı ve teknolojik baskı tekniklerini görebilecekler. Satış noktasında pazarlamayı etkin kılmak ve ürüne değer katmak amacıyla en yenilikçi strateji ve uygulamaların sergileneceği Promar bölümünde; satış noktası yönetici ve karar vericileri, AVM yöneticileri, marka yöneticileri, işyeri sahipleri, bayiler ve zincir mağaza yöneticileri ziyaretçi olarak hedeflenmektedir. Son olarak Retail Tech perakende çözümleri ve uygulamaları bölümünde ise perakende sektörünün tüm segmentlerinde kullanılan en yeni teknoloji ve uygulamalar alışveriş merkezleri yöneticileri, süpermarketler ve market yöneticileri, bilgi işlem yöneticileri, eczane sahipleri, satış, pazarlama ve dağıtım firmaları yöneticileri, otel, bar ve restoran işletmecileri ile bir araya gelecek. Marketingist kapsamında gerçekleşecek konferansta bu sene hangi bölümler yer alıyor? Bu bölümlerden kısaca bahseder misiniz?Marketingist kapsamında yer alan konferans ve seminerler bildiğiniz üzere ilk gününden itibaren büyük ilgi görüyor. Bu sene konferansların daha fazla ilgi göreceğine inanıyoruz. Zira içeriğin oluşturulması safhasında 12den fazla dernek, birlik, örgüt ve kuruluşun bilgi birikiminden faydalanıldı. Kısaca başlıklar halinde değinmek gerekirse; Promopark bölümünde değişen ve gelişen ekonomik dünyada pazarlama dinamiklerinin rolü ve çalışma konusunu gerçek müşteriler ve gerçek projelere dayanan atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Prographic bölümünde; Besev, GMK, Xerox, Apple ve Adobe tarafından gerçekleştirilecek sektörel seminerlerin yanı sıra, 3üncü kez gerçekleştirilecek ve katılımın yoğun olacağı öngörülen Rekatlon ile Portfolyo Market, Dijital Fotoğraf Atölye çalışmaları ve Reklam Yaratıcıları Derneği etkinlikleri bu bölüm kapsamında gerçekleştirilecek. Satış noktasında pazarlama konusunda en yeni uygulamaların aktarılacağı promar kapsamında POPAInin yöneticilerinin katılımı ile seminerler düzenlenecek. Gerçekleştirilecek seminerlerin yanısıra POPAI sergisi ve P.O.P Tasarım Yarışması da yoğun ilgi görecek etkinliklerden olacak. Sektördeki teknolojik gelişmeler ve yenilikler ise çeşitli paneller ile ziyaretçilerimizle Retailtech kapsamında ziyaretçilerimizle bir araya gelecek. Bu seneki organizasyonla ilgili bir öngörü oluşturmak adına, Marketingist 2007de neler oldu, kimler katıldı, nasıl bir organizasyondu, bilgi verebilir misiniz?Marketingist 2007 senesinde, 4üncü yılında istikrarlı gelişimini sürdürmeye devam etti ve pazarlamanın 9 ayrı alt sektöründen toplam 349 firma ile 10.082 pazarlama profesyonelini aynı çatı altında buluşturdu. Klasik fuarlardan farklı olarak bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı, en yeni ürünlerin ve hizmetlerin sergilendiği marketingist; medyadan basım evlerine, promosyon ürünlerinden tanzim teşhire birçok iş kolunu hedef kitleleri ile buluşturdu. Aynı zamanda marka yöneticileri, satın alma müdürleri, reklam ajansı çalışanları, pr ajansı çalışanları, medya çalışanları, grafik tasarımcılar, kobiler , satış noktası karar verici ve yöneticilerin en yaratıcı ve en yenilikçi ürünlerle buluşmalarının yanısıra, konferans ve seminerler ile de pazarlama dünyasının bugünü ve geleceğine yönelik tüm cevaplarına ulaşma fırsatı buldular. Marketingist 2008in katılımcı profili az çok belli oldu sanıyorum. Bu profilden bahseder misiniz? Marketingist bahsettiğimiz üzere bu sene 4 özel bölümden meydana geliyor ve bu 4 özel bölüm için de katılımcı profili çerçevesi çizilmiş durumda. Promopark bölümü; promosyon ürünleri, pazarlama iletişimi, etkileşimli pazarlama, açık hava reklamcılığı, medya ve etkinlik pazarlaması alanlarında hizmet veren firmalara ev sahipliği yapacak. Prographic bölümünde; tasarım ajansları, bağımsız tasarımcılar, tasarım yazılım ve donanım sağlayıcıları, reklam endüstrisi, mesleki yayınlar, basım evleri, dijital baskı merkezleri, etiket firmaları, kağıt üreticileri ve üniversiteler yer alacak.POP Materyalleri, POP Tasarım firmaları, Ambalaj sanayicileri, raf sistem üniteleri, vitrin manken ve etiketleri, ışıklı teşhir gösteri ve tabelaları, kiosk tasarım ve uygulamaları yapan firmalar Promar bölümünde yer alırken satış noktası sistemleri, güvenlik sistemleri ve aydınlatma sistemleri yazılımı yapan ve sağlayan firmalar da Retail tech bölümünde hedef kitlesi ile buluşacak. Pazarlama alanında böylesine geniş çaplı bir organizasyon yapıyorsunuz. Türkiyede pazarlamaya bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz? İnsanların kafasında pazarlama kavramı, satıştan ayrılmaya başladı mı sizce?Küreselleşme, teknolojideki gelişmeler, pazardaki oyuncuların çoğalması, ürünlerin benzer hale gelmesi ve bireylerin maruz kaldığı onlarca mesaj firmaların farklılaşmalarını tüm dünyada kaçınılmaz hale getirdi. Türkiyede tabi ki bu değişim katmanında yeni çözüm ve uygulamalara ayak uydurmak durumunda kaldı. Durum böyle olunca en büyüğünden en küçüğüne tüm kurum ve kuruluşlar ayakta kalabilmek, pazar payını koruyabilmek hatta pazar paylarını büyütmek adına tanıtım çalışmalarına ağırlık verdi ki bu çalışmalar tek bir mecra ile sınırlı kalmayarak bütünleşik pazarlama çalışmalarını beraberinde getirdi. Bu doğrultuda ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşlar gereksiz olarak gördükleri, ekonomik daralma zamanlarında ilk kesintiye uğrattıkları pazarlama bütçelerini aksine iyileştirmeye başladılar. Pazarlamanın yüksek paylarla değerlendirilmesiyle birlikte kurum yada kuruluşlarda pazarlamanın bir süreci olan satış, pazarlamadan ayırt edilmeye başlandı. Fakat tüketici cephesinde durum maalesef tam tersi halde işlemeye devam etmekte. Hedef kitle olarak görülen bireyler yada kitleler, ki bu büyük nüfusa işaret etmekte, hala apartman kapılarına satıcıları kastederek pazarlamacılar giremez yazarak bu ayrımın farkında olmadıklarını ispatlıyorlar. Buna rağmen şu açıktır ki pazarlamacılar giremez yazısı olan her apartmanda veya sitede oturan kişiler farkında olmadan hergün gazete, televizyon, radyo vb. araçlar vasıtasıyla binlerce mesajla karşılaşıyorlar.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri