Torpil özel sektörde de görülüyor

12 Kasım 2013 Salı

TEPAV'ın 35 ilde düzenlediği ankete göre kamuda kanıksanan torpil özelde de var. Katılımcıların yarısı özel sektörde işe alımda torpilin geçtiğini söylüyor

torpil-ozel-sektorde-de-goruluyor

Türkiye Ekonomi Politikaları ve Araştırma Vakfı’nın anketi kamuda alışılagelen torpilin özel sektörü de ele geçirdiğini ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 51.8’i “Kamuda siyasi düşünceye göre ayrımcılık yapılıyor” derken, yüzde 52’si yani yarısından fazlası özel sektörde işe almada torpil uygulandığına inandığını belirtti. Söz konusu rakam TEPAV’ın bir önceki anket yılı 2008’de sadece yüzde 28 idi.

TEPAV, anket çalışmasının ilkini 2008’de yapmıştı. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV) desteğiyle 1999, 2000 ve 2004 yıllarında yapılan çalışmaların bir devamı niteliğinde olan anketin sonuçları geçen günlerde yapılan bir toplantıyla tartışmaya açıldı. Birçok bölümden oluşan ankette, “Kurumlara duyulan güven” sorusuna verilen yanıt da var. Güven listesinin başında, daha önceki yıllarda olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri bulunuyor. Ancak TSK’nın payı 2008’e göre geriledi. 2008’deki ankette TSK’ya güven 10 üzerinden 8.3 olurken, yeni ankette bu 7 puana indi. Listenin en sonunda ise yine daha önceki yıllarda olduğu gibi “politikacılar” yer aldı. Ancak politikacılara güven bir nebze artmış gözüküyor. 2008’de 2.9 olan politikacılara güven puanı, 2013’te 3.7 puana yükseldi.

“İşe almada kayırmacılık var mı” sorusuna ankete katılanların yüzde 56’sı “Belediyelerde, bazı kişilere torpil-kayırma yapılıyor” derken, yüzde 51’i devlette kayırma ve torpil olduğunu söyledi. Yüzde 52’si ise özel sektörde torpil ve kayırma olduğu yanıtını verdi. Bu sorunun 2008’deki yanıtlarıyla karşılaştırıldığında işe alımda torpil algısının hem kamu hem de özel sektörde güçlendi. Ancak en çarpıcı yükseliş özel sektörde. Özel sektörün oranı yüzde 28’den 52’ye çıktı.

İşe Alımlarda Kayırmacılık
2008
Belediyeler 54
Devlet kurumları 44
Özel şirketler 28
2013
Belediyeler 56
Devlet kurumları 51
Özel şirketler 52

Yerel Seçimde Davranış
Partiye bakmam adaya veririm
2008 48
2013 40
İktidar partisinden olana veririm
2008 12
2013 11
Siyasi görüşümden olana veririm
2008 40
2013 49

Yerel seçimde oylar partiye
Ankete katılanlara yerel seçimlerde davranış seçenekleriyle ilgili üç şık sunuldu. Ankete katılanların yüzde 40’ı “Partisine bakmam adaya bakarak oyumu veririm” tercihini işaretlerken, yüzde 49’ı “İktidarda olsun olmasın kendi siyasi görüşümü temsil eden adayın partisine oy veririm”, \% 11’i de “Kendi siyasi görüşüme yakın olmasa bile mevcut hükümetin partisinden olanlara oyumu veririm” dedi.

Siyasi ayrımcılığa maruz kalınıyor
Ankete katılanların yüzde 51.8’i “Siyasi düşünce açısından bazı vatandaşlar kamu kurumları tarafından ayrımcılığa maruz kalıyor” derken, yüzde 46.7’si de etnik köken açısından ayrımcılığın bulunduğunu söyledi. Din ve mezhep açısından kamuda ayrımcılık olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 45.6, engellilere yönelik ayrımcılık olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 39, kadınlara ayrımcılık olduğunu belirtenlerin oranı da yüzde 38.3 oldu.

Anket nasıl yapıldı
Anket çalışması 5-6 Ocak 2013 arasında gerçekleştirildi. 35 ilde kent nüfusunu temsil eden 2011 kişiyle görüşüldü. Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı – tabakalı – tesadüfi yöntem, deneklerin belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulandı.

Kaynak: Radikal / Hacer BoyacıoğluGüvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri