Yılmaz Pekmezcan

Yılmaz Pekmezcan

Akademisyen
Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Müdür Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Programlar Yönetim ve Organizasyon Bölümü Öğretim Görevlisi'dir.

Türk Perakendesinde Yeni Bir Dönem Başlıyor

23 Temmuz 2008 Çarşamba

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Olağanüstü Genel Kongresi, 20 Haziran 2008 tarihinde Bursa Çelik Palas Otelde gerçekleştirdi. Kongre sonunda Şeref Songör yeniden genel başkan seçildi. Kendisine yeni döneminde başarılar diliyorum.

Bursa TPF (Türkiye Perakendeciler Federasyonu) açısından önemli kararların alındığı bir il olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip. Kongrenin Bursada yapılması belki sembolik açıdan önemli sayılabilecek bir süreçti ancak; benim açımdan bu kongrenin önemi, alınan bir kararda yatıyor: Türkiye Perakendeciler Federasyonunun Genel Merkezi İstanbula taşınacak. Evet, artık TPF İstanbulda. Bana göre TPF hem kendisi için hem de Türkiye perakendesi için devrim sayılabilecek bir karar almıştır. Takip edenler bilir, Türkiye Perakendeciler Federasyonu kurulalı yaklaşık iki yıl geçti. Bu süreçte İstanbul PERDER çok önemli bir rol oynamıştır. Halen TPF içerisindeki en dinamik ve en lokomotif olanıdır. TPFnin Genel Merkezinin de İstanbula taşınması ve bazı stratejik kararların hayata geçirilecek olması bana göre Türkiyede artık perakendede yeni bir dönemin başladığının habercisidir. Türkiyede artık gıda perakendesinde, hatta biraz ileri gideyim, yakın zaman içerisinde gıda dışı perakendesinde dahil olmak üzere sektörün genelinde en önemli aktörlerden birisi hiç kuşku yok ki TPF olacaktır.TPF genel merkezinin İstanbula taşınmasının yalnızca sembolik bir anlamının olmadığını düşünüyorum. Artık TPF perakendeye bakışını revize ederek çok daha stratejik adımlarla kısa, orta ve uzun vadede sektöre yön verecek olan Türkiyenin en büyük sivil toplum kuruluşu olma yolunda hızla ilerliyor. Aynı zamanda bir STK olarak geliştirilen yapı, yalnızca sosyal etkinlikler bazında kalmayıp aynı zamanda Türk Yerel Perakendecilerinin altyapılarını güçlendirecek adımları bir bir atmaya devam ediyor. Üyelerdeki bu hızlı değişimi iki yıl gibi kısa bir sürede hissetmek mümkün. Aynı zamanda stratejik ortaklıklarla da gerek satın alma, gerekse ticari getirileri ile beraber şirketlerin mali yapılarına sağlanan katkılar, onların her yönden gelecekteki hedefledikleri yerlere kendilerini taşıyacak birer gösterge konumunda. İstanbul, Türkiyede ticaretin başkenti konumunda. Böyle bir başkente gelmekle artık TPFnin perakendeye ticari açıdan geniş bir perspektif ve projeksiyonla baktığını söylemek mümkün. Özellikle Türkiye genelinde örgütlenmesine hızla devam edeceği ve yeniden yapılanma sürecine de girdiği gözlemlenen örgütün, yakın gelecekte sürpriz projelerle ağırlığını sektörün yerli ve yabancı tüm aktörlerine hissettireceğini düşünüyorum! Gelen taleplere bakıldığında genişlemenin ve büyümenin yönünün ise kısa bir süre sonra çok daha fazla ve farklı kesimleri kapsayacak şekilde olabileceği ihtimalini görmek mümkün. Bu durumda beş yıl gibi kısa bir süre sonra Türkiyedeki küresel sermayeli perakendecilerin TPF ile ya ciddi bir ilişki içerisine girmek ya da bir kısmının büyüme hedeflerini küçültmek hatta durdurmak gibi mecburiyetleri olacaktır. Bu tahminin gerçekleşip gerçekleşmemesi, ancak TPFnin önümüzdeki dönemdeki yapılanması ve hedeflerini ne ölçüde gerçekleştirip gerçekleştirmediği ile doğru orantılı olacaktır. Bekleyip göreceğiz!Ülkemizde yerellerin bugüne dek küresel normlarda perakendecilik anlayışı içerisinde olmayışı hatta tam aksine içlerine kapanarak bireysel perakendecilik anlayışı ile işlerini bir yerlere götürebilecekleri rüyası PERDERlerin kuruluşu ve gelişimi ile artık tarihe karışmış durumda. Türkiye Perakendeciler Federasyonu artık üyeleri adına bütün sorunlara el koymaya ve üstesinden gelmeye hazırlanıyor. Başarıyı yakalayabilmek için gerekli kitlesel ve kurumsal perakendeciliğin gerekleri ortaya koyulmuş durumda. Artık sıra bu sorunların üstesinden gelinebilmesi için hazırlanacak eylem planlarının hayata geçirilmesinde. Gelinen noktada Federasyon İstanbula gelmekle bu değişimin ilk sinyallerini veriyor. Yasasız ve sahipsiz perakendeyi güçlü bir şekilde sahiplenmek ve yön vermek adına TPFde tüm üyeler hedefe kilitlenmiş ve inanmış durumda. Türkiye genelindeki mevcut ve potansiyel üye iş yerleri ile ilgili çalışan sayıları, bölge dağılımları, ciroları ve şube sayılarını göz önünde bulunduracak olur isek anlattığımız tüm konuların bir hayalden ibaret olmadığını anlayabilirisiniz.Gerçektende Türkiye Perakendeciler Federasyonunun genel merkezini İstanbula taşımasının, yukarıda sıralanan hedefleri doğrultusunda başarılı olması halinde ileride bir milat olacağı açıktır. Bu süreci, Perakende sektörü ile ilgilenen diğer sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin, medyanın ve ülkemizde faaliyet gösteren küresel markaların özellikle yakından takip etmesi menfaatlerine olacaktır.Kendi gelecekleri ile ilgili planları olmayanlar; başkalarının planlarına dahil olurlar


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri