Türkiye Yabancı Sermaye İstemiyor

29 Haziran 2010 Salı

24 ülkede 18 bin 264 kişinin üzerinde yapılan Ipsos/Canada.com anketine göre Türkiye yüzde 71 oranında küreselleşmeye evet derken, işsiz kalacağını bilse de yabancı sermayeye soğuk bakıyor

turkiye-yabanci-sermaye-istemiyor
Küreselleşme, dünya ülkelerindeki vatandaşların en çok tartıştıkları konulardan biri. Ipsos / Canada.com ortak anketine göre, dünya ülkelerinde yaşayanların yüzde 66'sı genel olarak küreselleşmenin dünya için iyi bir şey olduğunu söylüyor. Bu alanda küreselleşmenin yarattığı dev olan Çin'de halk tabii ki yüzde 92 gibi ciddi bir oranla küreselleşmeden yana. Bu bir sürpriz değil. Çin'i diğer iki BRIC ülkesi Hindistan ve Brezilya takip ediyor. Bu da sürpriz değil. Çünkü BRIC küreselleşme sonrası çıkan bir ülke bloğu oldu ve bu iki ülke de küreselleşmeyle büyük ivme kazandılar. Türkiye'de de insanlar yüzde 71'lik oranla küreselleşmeden yana. Küreselleşmeden mutlu olmayanlar ise, küresel krizin en çok zarar verdiği AB ülkeleri. Güney Kore ise küreselleşmenin gereğine yüzde 26 oranla inanıyor. Küreselleşmeye olumlu bakan Türkiye vatandaşları, yabancı sermayeye gelince duraksıyor. Türkiye, daha az iş anlamına gelse bile hükümetin yabancı şirket yatırımlarını kısıtlaması gerektiğini düşünüyor. Ve bu alanda yüzde 65 oranında yabancı sermaye karşıtlığıyla birinciliğe oturuyor. Dünya genelinde ise ortalama yüzde 39. Öte yandan Türkiyeliler, yabancı şirketlerin ülke ekonomisi üzerinde çok fazla kontrol ve etki sahibi olduğunu düşünüyor. Bu oranla da birinci sırada. Dünya ülkelerinin vatandaşlarının yüzde 71i ise yabancı şirketlerin ülkelerindeki ekonomi üzerinde çok fazla kontrol ve etki sahibi olduğunu belirtirken, Türkiye, yüzde 85lik oranla bu konuda hem fikir olan ülkelerin başında yer alıyor.Dünya vatandaşlarının büyük bir çoğunluğu, faydalarına rağmen, büyük veya yabancı şirketlerin hükümetlerden bile güçlü olduğuna ve hatta bunların kendi hükümetleri üzerinde bile etki sahibi olduklarına inanıyor. Ve sadece yüzde 35i, şirket CEOlarının gerçekleri söylediklerini düşünüyor.Buna benzer bir şekilde çoğunluk, hükümetlerinin, ülkelerinde iş yapmakta olan şirketlerin özel bilgilerine tam erişim hakkına sahip olması gerektiğine ve ulusal/çok uluslu şirketlerin düzenlemelerinde daha agresif davranması gerektiğine inanıyor. Özet olarak çoğunluk, hükümetlerin büyük endüstrileri ve ülkelerindeki temel gıda ve hizmetlerin fiyatlarını kontrol etmesinin kendilerinin çıkarına olacağını düşünüyor.Mayıs 2010da gerçekleştirilen Ipsos Global @dvisor araştırması, dünya GSMHsının yüzde 75ini temsil eden 24 ülkeden 18 bin 624 yetişkini içeriyor. Araştırma sonuçları şunları göstermekte:Küreselleşme ve sınırları genişleyen ticaret üzerine: Yüzde 66lık bir oran genel olarak küreselleşmenin dünya için iyi bir şey olduğuna inanıyor, Türkiyede ise bu oran yüzde 71 Yüzde 88lik bir çoğunluk ticaretin genişlemesinin iyi bir şey olduğunda hemfikir, Türkiye vatandaşları da bu konuda yüzde 92lik bir çoğunlukla hem fikir.Küresel şirketlere olan ihtiyaç üzerine: Vatandaşların yüzde 82si, ülkelerindeki büyüme ve genişleme için küresel şirket yatırımlarının gerekli olduğunu kabul ediyor, Türkiyenin bu konuda yüzde 76 oranında gereklilik belirtiyor.AncakŞirketlerin etkisi üzerine: Yüzde 69, büyük şirketlerin hükümetlerden daha güçlü olduğuna inanıyor, Türkiyenin yüzde 71i de bu şekilde düşünüyor Yüzde 74, büyük şirketlerin kendi hükümetlerinin kararları üzerinde çok fazla etkiye sahip olduğuna inanıyor, Türkiyede bu oran yüzde 77 Sadece yüzde 35, büyük şirketlerin CEOlarının genel olarak şirketleri veya endüstri hakkında söylediklerinin gerçek olduğuna inanıyorHükümetin rolü üzerine: Yüzde 64, hükümetlerinin, ülkelerinde iş yapan şirketlerin özel bilgilerine tam erişim sahibi olması gerektiğini düşünüyor Yüzde 75, hükümetlerinin ulusal/çok uluslu şirketlerin aktivitelerini düzenlerken daha agresif olması gerektiğine inanıyor Yüzde 56, büyük endüstrilerin hükümetleri tarafından kontrol edilmesinin faydalı olacağına inanıyor Yüzde 76, hükümetlerinin temel gıda ve hizmet fiyatlarını kontrol etmesi gerektiğine inanıyor


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri