Yalçıntaş: Kayıt İçinden Çok, Kayıtdışı Denetlenmeli

14 Mart 2008 Cuma

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, Sosyal Güvenlik ve İş Müfettişlerince özellikle son günlerde gerçekleştirilen denetimlerde, zaten sıkıntılı bir dönemden geçen ve kayıt içinde çalışmayı tercih etmiş olan işyerlerine daha anlayışlı olunması gerektiğini söyledi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, Üyelerimizden gelen şikayetlere göre denetimlerdeki rahatsızlıkların arttığını görüyoruz. Denetimlerde kantarın topuzu kaçırılmamalı dedi. Türk iş aleminin küresel piyasalarda yaşanan durgunluk, kurdaki dalgalanmalar ve artan ara malı ithalatı sebebiyle sıkıntılı günler geçirmekte olduğuna ve çarkı döndürmenin kaygısını her geçen gün daha derinden hissettiğine vurgu yapan Başkan Yalçıntaş, Enerji girdilerindeki maliyet artışları ve ara mal ithalatının giderek artması sebebiyle büyük sanayicilerin de içinde bulunduğu çok sayıdaki üretici ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Hatta maliyetlerdeki artış ve kârlılıktaki düşüş nedeniyle birçok sanayici eleman çıkarmaya başlamıştır. Hal böyle iken kayıt dışından ziyade kayıt içindekileri zorlayan kolaycı tedbirler, istihdam üzerindeki yüklerin de etkisiyle işsizliğin daha da artması tehlikesini ortaya koymaktadır. Denetimlerin gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. Ancak bu denetimler yapılırken zaten sıkıntılı bir dönemden geçen ve kayıt içinde çalışmayı tercih etmiş olan işyerlerine yaklaşım ve üslup açısından daha anlayışlı olunması gerektiği kanaatindeyim diye konuştu. Sorunların asıl kaynağı kayıtdışıTürkiyenin karşı karşıya olduğu ekonomik sorunların başında kayıtdışının geldiğine dikkati çeken Başkan Yalçıntaş, devletin daha çok bu alana yönelmesi gerektiğini söyledi. 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi Usul Kanununun 359uncu maddesinde yapılan değişikliğin yanlış olduğuna işaret eden Yalçıntaş, şöyle konuştu: Değişiklikle; muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme sayılan gerçeğe aykırı bordrolar sebebiyle, işveren hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ayrıca sigorta primi ve ücretin vergisi de hem ceza hem de gecikme faiziyle talep ediliyor. Oysa, kayıtdışı işçi çalıştıran, herhangi bir prim ya da vergi ödemeyen bir işverene ise yalnızca para cezası uygulanıyor; herhangi bir hapis cezası ise öngörülmüyor. Başkan Yalçıntaş, bu çelişkinin giderilmesi ve Türkiyenin en önemli sorunlarından işsizlik ve kayıtdışılığın daha da artmaması için, zaten büyük bir yükün altında olan kayıtlı istihdamı kayıtdışına ve yurtdışına itecek uygulamalardan kaçınılması gerektiğini kaydetti.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri