“Yalın Satış ve Pazarlama” başladı

16 Ocak 2015 Cuma

Talepteki dalgalanmalarla başa çıkabilmek için “Yalın Satış ve Pazarlama”, üst yönetim, satış ve pazarlama yönetim ve ekipleri, strateji oluşturma ve uygulamadan sorumlu örgüt liderleri, problem çözmek isteyen, değişimi planlayan tüm ilgililerin katılımıyla bugün Elite World Hotel Taksim’de başladı

yalin-satis-ve-pazarlama-basladi

Satışlar söz konusu olduğunda Yalın, firma içi faaliyetlerini, örneğin sipariş işlemlerini iyileştirmenin ötesindedir; müşteri ve firma değer akışlarını içerir. Müşterinin satın alma deneyimi süresince ortaya çıkan yararlı bilgileri kapsar ve etkileme/iletişim yoluyla ürün ve hizmetlerin ‘müşteri tarafından çekilmesini’ sağlar.

Yalın Satış ve Pazarlama, talebin büyük dalgalanmalar gösterdiği günümüzde etkili yöntem, araç ve yaklaşımlar sunmaktadır. Brent Wahba, uzun satış ve pazarlama geçmişinde yalın düşünceyi hayata geçirebilmiş, önemli deneyimler elde etmiştir. Yazdığı Fluff Cycle kitabında ve eğitimde Yalın Satış ve Pazarlamanın, alışılmış satış ve pazarlamadan çok farklı görüş ve yaklaşımlarını sunmaktadır.

Bu çalıştay Yalın kavram ve araçların Satış ve Pazarlama uygulayıcıları için genişletilmiş bir halidir. Aynı zamanda strateji oluşturma ve uygulamadan sorumlu örgüt liderlerine de yöneliktir. Katılımcılar, sınıf ortamında örnekleri tartışarak ve bizzat uygulayarak Yalın sorun çözme tekniklerini kendi özel koşullarına ne zaman, nerede ve nasıl uygulayacaklarını değerlendirmek için çok daha iyi hazırlanmış olacaklardır. Aynı zamanda karlılığı, kaliteyi ve müşteri coşkusunu artırma adına satış aktivitelerinin işletmenin geri kalanıyla nasıl koordine edilip Yalın’ın Ürün Geliştirme ve Operasyonlar gibi diğer bölümlerde ne anlama geldiğini de anlayacaklardır.

Öğrenme amaçları / yararlar
 Yalın Satış ve Pazarlamanın neden o kadar gerekli olduğunu daha iyi anlamak için hem müşterilerin hem de Satış ve Pazarlama uygulamacılarının karşılaştığı sorunları keşfetmek
 Satışta gerçekleştirilen işlerin şirket genelinde daha iyi çözümler yaratmak adına şirket iş sisteminin (Müşterileri, Stratejiyi, AR-GE’yi, Ürün Geliştirmeyi, Pazarlama Operasyonlarını ve Hizmeti kapsar) nasıl bir parçası olduğunu göstermek
 Geleneksel Yalın konseptlerin Satış ve Pazarlamaya neden bazen uyarlanabileceğini anlamak
 İyileştirme önceliklerini daha iyi saptayıp koordine etmek için strateji, satış ve müşteriye değer akışı arasında güçlü bağlar yaratmak
 İş yükünü dengelemek ve akışı iyileştirmek amacıyla Planla-Uygula-Kontrol Et-Uyarla (Öğrenme / Problem Çözme) çevrimlerinin günlük Satış aktivitelerini Operasyonlar ve Sevkiyat ile koordine etmek üzere nasıl kullanılması gerektiğini keşfetmek
 Yalın problem çözme kültürünü Satışlar kapsamında uygulamak için gerekli yönetsel gereklilikleri keşfetmek
 Kişisel ve örgütsel iyileştirmeleri daha iyi hedeflemek için gerekli olan performans ölçümlerini Satışlar kapsamında incelemek
 Müşterinin satın alma yolculuğunu daha iyi anlamak için Değer Akışı Haritalamasını kullanmak
 Gelecekteki uygulamalara yol gösterici olmak üzere Strateji Yayılımı, A3 Problem Çözümü ve Değer Akışı Haritalaması araçlarını kullanmak / genişletmek
 Konsept uygulamasının hemen başlaması için katılımcıya uygun kişiselleştirilmiş sonraki adımları saptamak

İçerik

 Giriş – Satış ve Pazarlama Kapsamında Yalın
– Neden bu kadar önemlidir?
 Satış ve Pazarlamaya ilişkin özel sorunların dallanıp budaklanması
 Problem Egzersizi
– Firma içi ve pazarda hizalanma
– Geleneksel Yalın Üretimle olan benzerlikler ve farklılıklar /  Yalın Ofis

 Strateji ve Hizalama
– Amaç ve müşteri için değer
 Amaç ve değer egzersizi
– Strateji Yaygınlaştırması
– Ürün Planlaması

 Günlük Satış Yönetimi ve Operasyonlar ve Sevkiyatla Hizalanma
– PUKÖ
 Ölçüm ve Geri Bildirim Sistemleri
 Görsel Yönetim
 İleriye Dönük Tahmin
 Müşteriye TV vs. ile Ulaşıma Dayanan Geleneksel Pazarlama / Talep Yönetimi
 Satış ve Operasyon Planlaması egzersizi
– Satış Ekibi Performansı
 Motivasyon
 Ödülleri, karar haklarını, ölçümleri dengeleme
 Kotalar
 Komisyonlar / primler
 Problem çözme yoluyla davranışları değiştirme

 Müşteri Süreçlerini İyileştirme
– Müşterinin Beynindekiler
 Müşteri problemleri
 Müşteri kararları
 Sezgi-karşıtı etkiler
 Pazar deneyimleri
– Değer Akışı Haritalaması (lite)
– Otomobil satış egzersizi

 Sonuç ve Geleceğe Yönelik Takip Planlaması
– Kişisel plan egzersiziGüvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri