Yapılan Değişiklikle Tüketici Hakları Genişletiliyor

20 Mart 2008 Perşembe

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Kanununda yapmayı öngördüğü değişiklikle, ''ön ödemeli'' sözleşmelerde tüketiciye koruma zırhı getiriyor

Bu kapsamdaki sözleşmelerde, müteşebbislere teminat gösterme zorunluluğu getirilirken, teminat, sigorta şirketi veya kredi kurumu aracılığıyla verilecek. Bakanlığın, tarafların görüşlerine sunduğu 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunun'unda değişiklik öngören kanun taslağında ön ödemeli satışlar yeniden düzenlendi. Taslakta ön ödemeli sözleşmeler; bedelin toptan veya taksitler halinde, malın veya hizmetin teslim veya ifa edilmesinden önce ödendiği sözleşmeler olarak tarif edildi. Taksitli sözleşmelerden farklı olarak, ön ödemeli sözleşmelerde, tüketicinin önce ifada bulunduğu, mal ve hizmetin ise daha sonra sunulduğu hatırlatılarak, bu tür sözleşmelerde tüketicinin bedeli taksitler halinde veya toplu halde ödemiş olabileceğine dikkat çekildi. Her iki durumda da ön ödemeli sözleşmelere ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilen taslağın gerekçelerinde, bu tür sözleşmelerde henüz bir mal veya hizmet edinmeden tüketicinin para ödemeye başlaması nedeniyle özel bir korunmaya ihtiyacı olduğu belirtilerek, bir koruma zırhı oluşturuldu. Yasa taslağının gerekçesinde, ön ödemeli sözleşmelerde en önemli sorunlardan birisinin müteşebbislerin konut yapımı gibi yüzlerce tüketiciyle sözleşme imzalayarak piyasadan yüksek tutarlarda para toplamalarının oluşturduğuna dikkat çekilerek, sadece bankalara verilen bu yetkinin ön ödemeli sözleşme yapısı içinde dolaylı olarak müteşebbislere verilmesinin bu paraların güvence altına alınması zorunluğunu doğurduğuna işaret edildi. Aksi halde müteşebbislerin iflası ile birlikte ödemede bulunan tüketicilerin ciddi şekilde mağdur olma tehlikesi ile baş başa kaldıkları belirtilen gerekçede, gazete, radyo, televizyon ilanı vb. yollarla tüketicilere duyurularak ön ödemeli sözleşmelere iştirakçi kabul edilen durumlarda, tüketiciler tarafından ödenen meblanın iade edileceğine ilişkin müteşebbislere teminat gösterme zorunluluğu getiriliyor.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri