Yatırımın Parlayan Yıldızı: Gıda

14 Nisan 2010 Çarşamba

Gıda perakendesi yıllık yüzde 43 mağaza sayısı artışıyla yatırımlarda öncü konumda oldu. AMPD Perakende Endeksi By Nielsenın Şubat ayı verilerine göre 2009 yılı sonuna kıyasla gıda yatırımlarındaki yüzde 26lık metrekare artış, kayda değer.

yatirimin-parlayan-yildizi-gida
Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) By Nielsen'in Şubat 2010 Perakende Endeksi'ni açıkladı. Şubat 2010 itibariyle, perakende sektörü cirolarında aylık düşüşe rağmen, yıllık bazda bir artış gerçekleşti. Şubat 2010 ciroları ocak 2010a kıyasla yüzde 8 inerken, 2009 yılının Şubat ayına göre aylık değişim yüzde 7 seviyesinde oldu.2009 şubat ayındaki yıllık artış 2008 şubat ayına kıyasla yüzde 4 seviyesindeydi. 2010 şubat ayındaki yıllık ciro artışı ise 10 düzeyinde oldu.CNBC-e Tüketici Güven Endeksi 2010 Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.37 gerileyerek 91.59 düzeyine indi. Tüketim Eğilim Endeksi ise yüzde 2,45 azalarak 140,72 değerini aldı. Endeksteki gerilemede önemli faktör, tüketim eğilimindeki gerileme oldu. Geleceğe ilişkin beklentilerin en azından daha kötüleşmediği son dönemde tüketim eğiliminin toparlanamaması, iç talepte şimdilik bir artış sinyali vermiyor. Özellikle siyasal ortamdaki dalgalanmalar tüketici güvenini hemen etkiliyor. Bu noktada ekonomi dışı etkiler yine kendini nüksettiriyor.Şubat ayında cirolarda aylık düşüşe rağmen, yıllık büyüme gerçekleşti. Hazır giyim perakendesi yüzde 30luk yıllık büyüme ile ciro büyümesinde lider konumunu koruyor. Organize perakende sektörü, 2010 yılının Şubat ayında bir önceki yıla göre yüzde 10 ciro artışıyla başladı. Tüketici güvenindeki ve beklentisindeki durgunluk ve tüketim endeksindeki gerileme, iç talebe dair uyarı sinyalleri veriyor. Tüketicinin tüm ekonomik verilerin aksine gerçekleşen hareketi moralsizliğe işaret ediyor.Gıda ve gıda dışı cirolarAlt sektörler bazında ciroları incelediğimizde, gıda perakendesi cirosunda önceki aya göre yüzde 8 düşüş yaşandığını görüyoruz. Gıda dışında aylık ciro değişimi yüzde 10 düşüş olarak gerçekleşti. Hazır giyim sektörü cirosu ise aylık yüzde 13 düşüş kaydetti.Aylık bazda geçen yılın şubat ayıyla kıyaslandığında, gıda perakendesi ciroları yüzde 2, gıda dışı perakende cirosu yüzde 16 ve hazır giyim ciroları yüzde 30 büyüdü. Yıllık olarak baktığımızda ise gıda ciroları da yüzde 5, gıda dışında yüzde 18lik büyüme gözleniyor. 2009 Şubat ayından - 2010 Şubata kadar yıllık yüzde 30 büyüme yaşayan hazır giyim sektörü, alt kırılımdaki ciro artışının yine lideri konumunda.2010 yılı Şubat ayında 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinde bir önceki aya göre yüzde 1,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,13 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,38 artış gerçekleşti. Alt sektörler bazında 2010 şubat ayında, aylık mevsimsel daralmaya rağmen yıllık ciro artışı yaşandı. Gıda dışında yatırımlarının dönüşü alınıyor. Hazır giyim sektörü yıllık ciro büyümesinde önemli bir pay sahip.Metrekare endeksiMetrekare endeksine baktığımızda, yıllık olarak toplamda yüzde 31 artış gözlemleniyor. Öte yandan, 2009 şubat ayındaki bir yıllık büyümeye bakıldığında yüzde 18 olarak gerçekleştiği görülüyor. 2010 yılında sektör genelindeki metrekare artışları 2009 yılının önüne geçti.Mağaza sayılarına bakıldığında ise, yıllık yüzde 18 artış yaşandığı görüyor; ancak 2009daki yıllık yüzde 19luk artış oranlarına kıyasla büyüme hız kesiyor.Sektör kriz ortamında bile güvenle yatırımlarını sürdürüyor. Yıllık bazda 2009 yılının üstünde bir büyüme kaydedildi. Özellikle, yıllık metrekare büyümesinin lideri olan gıda yatırımları 2010da da sürüyor. Hazır giyim perakendesinde mağaza başına metrekareler yükselirken, gıda perakendesinde de aynı eğilimin sürdüğü gözleniyor.Gıda ve gıda dışı metrekareleriŞubat 2010da yıllık metrekare artışı gıdada yüzde 43, gıda dışında yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti. Gıdada geçen yıl yaşanan yüzde 19 büyümenin üstüne çıkılırken gıda dışında metrekare artış hızı 2009un gerisinde kaldı. Hazır giyimde şubat 2010da yıllık yüzde 20 metrekare artışı yaşandı. Geçen sene hazır giyim metrekare alanında ise yüzde 23 büyüme gözlemlendi.Geçen yılın şubat ayına göre yıllık mağaza sayıları gelişimine bakıldığında ise, gıdada yüzde 26 artış olurken, gıda dışında ise yüzde 9 artış olduğu görülüyor. Hazır giyim sektöründe mağaza sayısı artışı yüzde 11 düzeyinde kaldı.Gıda perakendesi yıllık yüzde 43 mağaza sayısı artışıyla yatırımlarda öncü konumda oldu ve 2008-2009 dönemindeki eğilimini sürdürüyor. 2009 yılı sonuna kıyasla gıda yatırımlarındaki yüzde 26lık metrekare artışı kayda değer.Gıda dışı yatırım ivmesini yavaşlatmış olmasına rağmen, yüzde 13 artışı korudu. Hazır giyim perakendesi yatırım atağıyla metrekaresini yıllık bazda yüzde 20 artırdı. Organize perakende sektörü metrekareleri şubat ayında gıda perakendesi ağırlıklı bir büyüme yaşadı.Metrekare başına cirolarMetrekare başına ciro endeksi, mevsimsellik etkisi ile ocak 2009a göre yüzde 7 düştü. 2009 şubat ayına kıyasla ise aylık bazda yüzde 11 düşüş yaşandı.Gıda ve gıda dışı metrekare başına cirolarAlt sektörlere bakıldığında, gıdada şubat 2009a göre yüzde 21 düşüş yaşandı. 2009 yılında 2008 yılı aynı dönemine göre ise yüzde 11 düşüş gerçekleştiği görülüyor. Sektördeki verimlilik kaygısı, metrekare başına cirolardaki mevsimsel düşüşü azaltma yönünde gerçekleşti.Gıda dışında ise aylık bazda yüzde 9 düşüş olurken, geçen yılın şubat ayına göre ise yüzd 13 artış olduğu gözlemlendi. Hazır giyim sektörü ise, bir önceki aya göre yüzde 13 düşüş yaşamasına rağmen, şubat 2009a göre yüzde 19 verimlilik artışı yakalandı. Hazır giyim sektöründe ciroların metrekarelerin önünde büyümesi bu sonucu doğuruyor.Özellikle gıda dışında yıllık bazdaki metrekare artışından daha yüksek gerçekleşen ciro artışına bağlı olarak, metrekare başına cirolar yükseliyor. Öte yandan, gıda yatırımlarının devam etmesi ile, gıda perakendeciliğinde yıllık bazda metrekare başına cirolarda yüzde 21 düşüş yaşanması da geneldeki performansı aşağı çekiyorSektör istihdamıSektör istihdamı Şubat 2010da aylık bazda yüzde 1 düşerken, yıllık bazda ise yüzde 10 arttı. 2009 yılındaki yüzde 7lik istihdam artışının önüne geçildi.Bilindiği gibi Türkiye genelindeki 2009 yılı işsizlik oranı yüzde 13.5 olarak açıklanmıştı. Bu oran kentsel istihdamda yüzde 5.6, genç nüfus istihdamında ise yüzde 24 düzeyinde. Bu durumda organize perakende, ender rastlanan bir istihdam yaratma başarısı yakalamış, ancak 2009 yılındaki istihdam teşvikleri kapsamı dışında tutulması bu etkinin sınırlı olmasına yol açtı.Gıda ve gıda dışı perakendede istihdamAlt sektörlerde istihdam artışı sürüyor. Gıdada yıllık bazda yüzde 11 istihdam artışı yaşandı.Gıda dışında yıllık yüzde 10 artış olurken, hazır giyimde ise yüzde 19 istihdam gelişimi gözleniyor. 2010 yılının ilk 2 ayında gıda ve hazır giyim sektörleri yüzde 4 istihdam artışı yarattı.Sektör, işsizliğin yüzde 14e ulaştığı dönemde istihdam yaratma gücünü tüm olumsuzluklara rağmen yıllık toplamda yüzde 10 artışla tamamlandı. Organize perakende sektörünün yarattığı bu kayıtlı istihdam değeri, diğer sektörlerde görülmüyor. Alt sektörler bazında istihdam gelişimi yüzde 19a kadar yükseliyor. Fiş sayıları2010 ocak ayına göre organize perakende fiş sayıları şubat 2010da yüzde 4 düştü. Bunda cirolardaki mevsimsel düşüşün etkisi oldu. Şubat 2009a kıyasla aylık ve yıllık artış yüzde 14 seviyesinde oldu. Öte yandan 2009 şubat ayındaki yıllık artış yüzde 16 düzeyinde gerçekleşti.Gıda ve gıda dışı fiş sayısıGıdada aylık fiş sayısı düşerken, gıda dışı ve özellikle hazır giyimde artış gerçekleşti.Gıdada fiş sayısı yıllık yüzde 13 artarken, gıda dışında bu oran yüzde 18 oldu. Hazır giyimde ise yıllık bazda yüzde 33 artış, 2010 ocak ayına göre aylık yüzde 8 artış olarak gerçekleşti. Bir yılda toplam fiş sayısında yüzde 14lük artış, kayıtlılık oranındaki artışın sürdüğüne işaret ediyor. Geçen yıl bu oran yüzde 18 oldu. Tüketicinin uzun bir zamandan bu yana sık ama az alışveriş temposuna alışmış olduğu saptanıyor. Gıda dışında şubat ayında indirimlerin ve mevsimselliğin etkisiyle cirolar düşerken fiş sayıları arttı, tüketici sık ve az alışveriş yapma temposuna döndü. Gıdada ise fiş sayılarındaki düşüş aylık bazda ciro düşüşüne paralel gerçekleşti.

Firma Fotogalerisi Bulunmuyor
Firma Videosu Bulunmuyor

Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri