Yeni Rekabet Yapısında Nasıl Yönetici

12 Aralık 2007 Çarşamba

Önemli mi olmak, kıymetli mi olabilmek

İş yapma koşullarının hızla değiştiği, şirketlerin bilgi ve yeni teknolojiler konusunda sürekli ve anlamlı yatırımlar yaptığı, çalışanların niteliklerinin değiştiği küresel ekonomiyi yeni ekonomi-yaşam olarak kabul ettiğimiz günümüzde yöneticinin yeni rekabet koşulları içerisinde sorumlulukları da değişmiştir. Daha önceki uygulamaların aksine, rakiplerle işbirliği yapma ve stratejik ortaklıkların konuşulduğu günümüzde yönetenin artık önemli olmasının bir yararı kalmamıştır. Kurumsal yapılar ya da akıllı uygulama merkezleri kıymetli yöneticileri bulundurmaya başlamışlardır. Geçtiğimiz dönemde bir çok şirkette karşılaştığımız, hatta efsane şirketler olarak gördüğümüz kuruluşlarda sokak çocuğu tarzlı, kültürsüz, görgüsüz, korku salarak, nefret uyandırarak çalışma modeli yaratmış ama kendini önemli zannettirerek idare etmiş insanların yerini artık günümüzde kıymetli yönetici modeli almaya başlamıştır. Buradaki önemli tehlike, önündeki yanlış örnegi kullanmaya devam edecek ikinci adamlardır. Büyük organizasyonlar sadece bu tip yöneticilerden değil, devamı olabilecek ikinci adamlardan da kurtulmaları gerekir. NİCHE pazar yaklaşımını hedef alan kuruluşlar, müşteri odaklı çalışmalara yıllar önce başladılar. Özellikle IT sektöründe ve iletişim kuruluşları bunları kısa dönemli hatta günlük detaylandırmaya ve güncellemeye başladılar. Zaten Matriks organizasyonlar da bu konuda bizlere yardımcı olmaya başladı Hiyerarşinin azalması zaten kendisini önemli göstermeye çalışan ve bu nedenle de megaloman yapıya bürünen yönetici tiplerini rahatsız edecektir. Takım oyunun önem kazandığı, ekibin üyelerinin de kıymetli olmasının hedeflendiği günümüzde, koçluk yapanın bile kıymetli olması hedeflenmişken, tepenin önemli değil kıymetli olması kaçınılmaz hale gelmiştir. Yeni ekonominin paradigmalarını incelediğimizde; değişen rekabet koşullarında başarılı olabilmek için iş akışlarına eskisinden farklı yaklaşmak ve yöneticilerimiz çağdaş ve yeni bilgi ve bilgeliklerle donatmamız gerekiyor. Temel başarı faktörü olarak da sürekli öğrenmeyi, gelişim ve iyileştirmeleri işletmelerin öncelikli amaçları arasına sokmamız gereklidir. Gerek liderlik becerileri gerekse teknik bilgi ve deneyimler, donanımlar açısından yüksek nitelikli yani kıymetli iş görenlerle çalışmak zorundayız Bunun çıkış noktalarından birisi de tabiî ki kaliteli hizmet içi eğitimler ve uygulamalarıdır. Yeni rekabet koşulları liderliğinde başarı boyutlarını şu niteliklerle ölçebiliriz. - Açık, tutarlı ve güvene dayalı iletişim ortamı yaratmak. - Değişimi yönetebilmek. - Uzlaşma yaratmak, çatışma çözmek. - Etkili delegasyon, etkin şirket yaratmak, koşullardan doğru yararlanabilmek. - Gerektiğinde koçluk ta yapabilmek ama liderliğini unutmamak. - İş birliği yaratmak. - Karar alma sürecinde etkin olmak. - Öğrenme konusunda önder olma. - Ekip çalışması sürecini yönetmek. - Sürekli değişim ve gelişim sürecini desteklemek. - Performans standartlarını belirlemek, geliştirmek. - Birlikte yaşama kültürünü geliştirmek. Başlarda bahsettiğim megalomanik ve diktatör, kendisini önemli yönetici gösterme ve kabul ettirme eğilimindeki insancıkların neden gelişemediğine baktığımızda, bunların sorunları kendi gözlüklerinden görme ve sorunları yok kabul etme eğilimleridir. Sorunlar kendilerine fark ettirildiğinde ise sonuş ne olursa olsun, sorunu çözdük mantığı ile yaklaşmalarıdır. Bilgi paylaşmaya yatkın olmayan, kendine bilgi saklayarak önemli olmaya çalıştıkları için de her şey aklımda yaklaşımı içindedirler. Bu asosyal tipler aynı zamanda ben ders almam, ders veririm mantığı içinde olduklarından gördüğüm bana yeter ilişkilendirmesi içindedirler. Ben her şeyi bilirim ve en iyisini sizin adınıza da düşünürüm yaklaşımları nedeni ile bilgi üretilmesine de engel olurlar. Her koşulda bir suçlu arama eğilimi içinde olmaları nedeni ile sorunlarla kişileri karıştırırlar yani topa değil hep oyuncuya vururlar. Genellikle bireyin yeteneklerinin değil sistemin kuvvetli olduğu ortamlarda iyi saklanırlar hatta yıllarını geçirebilirler. Böylece sistemin başarılarını kendilerine malederek, hep geçmişteki başarıların konuşulmasını isterler. Artık günümüz güçlü ekonomisi ve kurumlarının salyangoz tip eskileri ayıklama çabası içine girdiğini görmeye başladık. Kalın sağlıcakla...


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri