Yeni teknolojik gelişmeler ve 2015 yılı perakendecisine tavsiyelerim

07 Nisan 2015 Salı

Günümüz dinamik ekonomik yapısında perakendeci işletmeler Michael Porter’sın 5 güç modelinden de etkilenerek rekabet avantajı bağlamında, yeni pazarlama stratejileriyle daha geniş pazar ve farklı müşteri demografik yapılarına ulaşma doğrultusunda planlar yapıyor, maliyet ve fiyat avantajlarında üstünlük sağlamak için farklı hesaplar yapılıyor ve daha stratejik düşünerek teknolojik gelişmelerden de yararlanarak daha çok tüketici odaklı çözümler ve iş modelleri geliştirmektedirler.

Perreault vd., perakendeci işletmeler strateji geliştirirken, tüm pazarlama karmasını içeren bilinçli kararlar vermelidir diyor. Bu kararların hepsi müşterinin o mağazayı seçtiğinde ne maliyeti olacağını ve ne kazanacağı konusunda bir bakış açısına sahip olmasını sağlar. Bu pazarlama karması kararlarının kombinasyonu her perakendeciyi bir diğerinden farklı kılar. Bu kararlar mağazanın pazar içindeki pozisyonunu belirler. Perakendeci hedef müşterilerinin ekonomik, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıdır. Pazarlama karması kararlarının kombinasyonu hedef pazarda üstün bir değer sağlamazsa perakendeci başarısız olur.

Tüketiciler, günümüzde her zamankinden daha çok kral ya da kraliçe durumundadırlar. Müşteriler, hem mağaza seçimi hem de ürün çeşitliliği bağlamında daha çok satış kanallarına sahip ve satın alma kararlarında daha avantajlı duruma düşen taraf olmuşlardır. Müşteriler elde ettikleri bu avantajdan dolayı yavaş check-out (ödeme noktası), yanlış fiyatlar, ürün stok boşlukları ve benzeri uygunsuz durumlara hem mağazalarda hem de dijital ortamdaki alışverişlerinde artık fazla tolere etmiyorlar ve perakendeci işletmelerden daha fazlasını talep ediyorlar.

Food Marketing Institute (FMI), Washinton, DC’nin 500 alıveriş yapan müşteri anketi sonucuna göre müşterilerin yüzde 37’si bir markette alışveriş yapma seçimini yaparken daha rahat ve daha hızlı alışveriş ortamı olduğundan dolayı seçiyor. Sadece yüzde 39’u fiyat ve maliyet avantaj olarak görmektedir. Buradan anlaşılıyor ki günlük alışverişlerde müşterilerine mağazalarında zaman ve hız kazandıran, alışveriş anında teknolojik altyapısıyla müşteriyi heyecanlandıran ve daha fazla alışveriş kolaylığı sağlayan perakendeciler müşterileri tarafından hiç şüphesiz rakipleri karşısında ödüllendirilecek ve müşteri sadakati gelişimiyle beraber sürekli müşteriler durumuna geleceklerdir.

Perakende sektöründeki yeni teknolojik gelişmeler mağaza içi eğitimli ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışanların önemini yok etmese de günümüz yüksek rekabetin olduğu perakendecilik sektöründe tüketicilerin özellikle “Y kuşağının” perakendeci girişimcilerden talep ettikleri daha kaliteli servis, farkındalık, görsellik ve alışveriş anındaki olumsuzlukları minimize etmede destek olacak unsurlardan biri yine teknolojik alt yapıdır ve önemi artarak devam edecektir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Avrupa’da Intel, Cisco Systems ve Microsoft’un desteğiyle “müşteri ihtiyaçlarını detaylandırma” adı altında müşterilerin alışveriş tecrübelerini araştıran bir çalışma sonucunda tüketicilerin çoğunluğu aşağıdaki sıralanan teknolojileri hangi oranda kullanmak istediklerini şöyle belirtmişlerdir:
-Mağaza içerisinde farklı noktalarda çalışan destekli chek-out POS (ödeme noktası):
Amerika Birleşik Devletleri: \%89
Avrupa: \%69
-Özel indirimler ve promosyonlar sunan Self-Servis terminalleri:
Amerika Birleşik Devletleri: \%69
Avrupa: \%69
-Ürün bilgilerini sunan Self-Servis Kiosk terminaller:
Amerika Birleşik Devletleri: \%68
Avrupa: \%58
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki müşteri grubu ayrıca aşağıdaki teknolojileri talep etmişler:
-Ürünlerin mağaza içerisindeki lokasyonlarını gösteren Self-Servis Kiosk terminal, \%73
-Projeler için ihtiyaç olan ürün listesini gösteren Self-Servis Kiosk terminal, \%70
-Mağazanın içerisinde farklı departmanlarda  Self-Servis POS (ödeme noktası) , \%65
-Mağaza içi ürün siparişi vermek için ve stokta olmayan ürünleri gösteren bilgisayar ekranı,\%63
-Ürünlerin nasıl kullanılacağı konusunda tarifler veren self-servis kiosk,\%61

Aslında tüketicilerin arzuladıkları mağaza içi teknoloji taleplerinin daha ötesinde önemli olan nokta, acaba bu teknolojilerin mağaza seçim kararları sürecinde nasıl etkiler yaptıklarını anlamak daha çok fayda sağlayacaktır. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri’nde denekler arasında yapılan araştırma sonucunda yaklaşık yarısı yüzde 44’ü yukarıda sıralanan ve benzeri teknolojiye sahip mağazalarda alışveriş yapacaklarını, yarısından fazlası yüzde 59’u bu tip mağaza içi teknolojiye sahip yerlerde her ziyaretlerinde daha fazla zaman harcayacaklarını belirtmişlerdir. Yine bunlara ek olarak yüzde 78’i ürün bilgilerini öğrendikleri takdirde daha yüksek kaliteli ürünler satın alacaklarını ve böylece yüzde 48 daha fazla para harcayacabileceklerini söylemişlerdir. Benzeri bir sonuç Avrupa tüketicileri tarafından da açıklanmıştır. Yüzde 29’u bu ve benzeri servis sunan mağazalarda alışveriş yapacaklarını, yüzde 46’sı bu tip mağaza içi teknolojiye sahip yerlerde her ziyaretlerinde daha fazla zaman harcayacaklarını, yüzde 77 belki daha yüksek kaliteli ürünler satın alacaklarını ve böylece yüzde 34 daha fazla para harcayacabileceklerini söylemişlerdir. Yenilik, değişim ve teknolojik gelişmelere adaptasyonun önemini ve 2015 yılında farklı bir perakendecilik sergilememiz gerektiği konusunu özetleyen Albert Einstein’ın şu sözüyle özetlemek isterim “Her gün aynı şeyi yaparak farklı sonuç beklemek deliliktir”Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri