Yöneticilerin Başarı Kriterleri

26 Eylül 2008 Cuma

Deliotte Türkiye, şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin finansal ve finansal olmayan performans göstergelerini nasıl değerlendirdikleri ve bu bilgileri nasıl kullandıkları üzerine kapsamlı bir araştırma yaptı

yoneticilerin-basari-kriterleri
Önemli pozisyonlardaki 87 üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyesi ile gerçekleştirilen araştırma Türkiye`de yöneticilerin, finansal olmayan göstergeleri şirketlerin başarısı için son derece önemli bulduğunu ancak bunlara finansal göstergelere oranla daha az önem verdiklerini ortaya koyuyor.Yönetim Kurullarının ve Yöneticilerin, İşletmelerinin Sağlığı Hakkında Bildikleri ve Bilemedikleri` başlıklı rapor, Deloitte Türkiye tarafından anket sonuçlarına ve mevcut küresel durum ile yapılan karşılaştırmaya dayanılarak hazırlandı. Raporda şirketlerin yönetim etkinliğinin ölçülmesinde büyük önem taşıyan ve gerçekte yönetim üzerinde bir baskı unsuru oluşturan `geleneksel` finansal göstergelerin, şirketlerin gerçek başarısını ölçümlemek için yeterli olmadığı noktasından yola çıkıldı.Finansal göstergeler, şirketin müşterileri, çalışanları ve tedarikçileri gibi kritik paydaşları ile olan ilişkilerinin niteliğini ve derinliğini göstermediği gibi, bir firmanın gelecekteki gelir ve karının temelini oluşturan ürün yaratıcılığına da çok az ışık tutuyor. Ayrıca finansal göstergeler yönetim kurulu ve üst yönetimin ne derece etkin olduğunu, idari ve yönetim süreçlerinin verimli olup olmadığını ortaya koymakta yetersiz kalıyor. Raporda, yönetim kurulları, üst düzey yöneticiler ve yatırımcılar açısından finansal göstergelerin dışında şirketlere ait hayati işaretlerin algılanabilmesi için `finansal olmayan göstergeler`in büyük önem taşıdığı vurgulanıyor. Ancak, yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin finansal olmayan göstergeleri izleyebilmesinin önünde en önemli iki engel olarak; bu göstergelerin analiz edilmesine yönelik yöntem-ve araç eksikliği ile finansal sonuçlara olan etkisi üzerin duyulan inanç eksikliği olduğu ifade ediliyor. Bu durumun, finansal olmayan göstergelerin ölçülmesinin daha zor olmasından, sermaye piyasalarının daha çok finansal sonuçlara odaklanmasından ve finansal olmayan göstergelerde hesap verilebilirliğin düşük olmasından kaynaklandığının altını çiziliyor.Söylem ile eylem arasında fark Şirketlerde finansal olmayan göstergeleri müşteri memnuniyeti, ürün/hizmet kalitesi, işletme performansı, kilit iş süreçlerinin niteliği, çalışanların işe bağlılığı, idare ve yönetim süreçlerinin etkinliği olarak özetleyen Deloitte Türkiye Danışmanlık Ortaklarından Cem Sezgin, `Araştırma sonuçları, Türkiye`de yönetim kurullarında söylenenler ile gerçekler arasında bir fay hattı bulunduğunu gösteriyor.` dedi. Cem Sezgin sözlerine şöyle devam etti: `Etik ve yönetimsel temeller sağlam bir şekilde atıldığında, müşteri memnuniyeti, markanın gücü ve çalışanların işe bağlılığı gibi finansal olmayan ölçüler yönetim kuruluna ve yönetime şirketi uzun vadeli; sürdürülebilir başarıya doğru götürmede hayati önem taşıyacaktır. Fakat, günümüzde şirketlerin çoğu dikkatlerini ve eforlarını finansal verilere vermekte, çok azı ise diğer performans göstergelerini özenli bir şekilde izlemektedir.``Yönetim Kurullarının ve Yöneticilerin, İşletmelerinin Sağlığı Hakkında Bildikleri ve Bilemedikleri` isimli rapor, finansal olmayan göstergelerin izlenmesi konusunda bir değişim yaşandığını ortaya koyuyor.Raporda, ücret sistemlerinin finansal olmayan hedefleri de içerecek şekilde daha geniş bir perspektif ile yapılandırılmaya başladığı ve yönetim kurulu üyelerinin finansal olmayan verilerin önemi konusunda farkındalığının hızla artmakta olduğu belirtiliyor.Türkiyede kriter müşteri memnuniyetiKüresel ankete katılanların çoğunluğu, şirketlerinin idare ve yönetim süreçlerinin kalitesine (yüzde 90), çalışanların işe bağlılığına (yüzde 82), müşteri memnuniyetine (yüzde 84) büyük önem vermenin yanı sıra, ürün/hizmet kalitesine (yüzde 80), yeniliğe (yüzde 70) ve markanın gücüne (yüzde73) de dikkat etmektedir.Türkiye`de ise müşteri memnuniyeti birinci sırada (yüzde 97) yer alırken, ürün/hizmet kalitesi (yüzde 95), yenilik (yüzde 94) ve markanın gücü (yüzde 94) dikkat veya çok dikkat edilen göstergeler arasında ön sıralarda yer alıyor. Müşteri memnuniyeti, ürün/hizmet kalitesi ve yenilik konularının Türkiye`deki ankette istikrarlı bir şekilde küresel anket yüzdelerinden daha yüksek çıkması, Türk yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerinin diğer meslektaşlarına göre bu konulara daha fazla önem vermekte ve zaman harcamakta olduklarını gösteriyor.Türkiye`de yapılan anket sonuçlarında, başarının kritik veya önemli itici güçleri olarak belirtilen faktörlerden müşteri memnuniyeti yüzde 87 ile ilk sıradayken, ürün/hizmet kalitesi yüzde80 ile ikinci sırada, finansal sonuçlar ise yüzde 76 ile üçüncü sırada yer alıyor.Küresel araştırmada ise finansal sonuçlar yüzde 77 ile birinci sırada yer alırken, müşteri memnuniyeti yüzde 71 ile ikinci sırada, ürün/hizmet kalitesi üçüncü sırada yer alıyor.Artan rekabet Türk yöneticilerini finansal olmayan performans göstergelerini izlemeye itiyor.Türk yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin, `pazar` güçlerinin finansal olmayan performans ölçütleri üzerindeki artan öneminin ne ölçüde olduğu sorusuna yanıtlarında ise, dört faktör öne çıkıyor; Artan küresel rekabet (yüzde 98) Artan müşteri etkisi (yüzde 98) Hızlı yenilik (yeni ürünler ve hizmetler) (yüzde 97) İtibar riskinin daha fazla bilincinde olunması (yüzde 96)Küresel araştırmada da bu dört unsur öne çıkıyor, sıralamada farklılık görülse de katılma oranları benzerlik gösteriyor; Artan küresel rekabet (yüzde 91) İtibar riskinin daha fazla bilincinde olunması (yüzde 97) Artan müşteri etkisi (yüzde 97) Hızlı yenilik (yeni ürün ve hizmetler) (yüzde 96)Bu dört faktörün tamamı, şirketin rekabet gücü ile ilgili. Bunları takip eden ve dikkat çeken diğer önemli üç unsur ise şöyle sıralanıyor: İnternet üzerinden bilgilerin hızlı ve coğrafi olarak yayılması (yüzde 92) Artan çalışan etkisi (yüzde 87) Finansal olmayan ölçüler konusunda artan düzenleyici kurum etkisi (yüzde 78)

Firma Fotogalerisi Bulunmuyor
Firma Videosu Bulunmuyor

Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri