Yöresel raf zorunlu oluyor

09 Ekim 2013 Çarşamba

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı Perakende Ticaret Kanun Taslağı, büyük ve zincir mağazalara yöresel ürünlerin satışı amacıyla, satış alanının en az yüzde 5’ine denk gelecek şekilde raf tahsisi şartı da getiriyor

yoresel-raf-zorunlu-oluyor

Perakende ticareti baştan aşağı yeniden düzenleyen 26 maddelik taslak farklı değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Buna göre alışveriş merkezlerinde, esnaf ve sanatkâr işletmecilerine rayiç bedel üzerinden kiraya verilmek üzere toplam satış alanının en az yüzde 5’i oranında yer ayrılması gerekecek. Bu yerler, esnaf ve sanatkâr işletmecilerinden yeteri kadar talep olmaması veya boşalan yerlerin doldurulamaması halinde diğer talep sahiplerine kiralanabilecek.

Yöresel ürün raf tahsis edilecek
Yine AVM’lerde geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kiraya verilmek üzere toplam satış alanının en az yüzde 1’i oranında yer ayrılacak. Bu yerlerin kira bedeli, rayiç bedelinin 4’te 1’inden fazla olamayacak. Söz konusu meslekler, ilgili üst meslek kuruluşunun görüşü alınarak bakanlıkça belirlenecek. Büyük mağaza ve zincir mağazalar, yöresel ürünlerin satışı amacıyla, satış alanlarının en az yüzde 5’ine denk gelecek şekilde raf tahsisi yapmak zorunda olacak.

Konsey oluşturulacak
Perakende ticareti kanuna uygun olarak yapmak, karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak, sektöre yönelik politika oluşturulmasına katkı sağlamak, sorunları tespit etmek, alınacak önlemleri belirlemek ve ilgili kurumlar arasında işbirliğini sağlamak üzere Perakendeciler Konseyi oluşturulacak. Perakendeciler Konseyi’nin kuruluşuna ve çalışmasına ilişkin giderler, bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanacak.

Prim veya bedel talebi yok
Düzenlemeyle mağaza markalı ürünlerin ambalajında, perakendeci, üretici ve tedarikçinin adı ve markasının olması zorunlu olacak. Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda, mağaza markalı ürünlere çeşit veya oran bakımından sınırlama getirebilecek. Büyük ve zincir mağazalarla bayi ve özel yetkili işletmeler; üretici veya tedarikçiden yeni mağaza açılışı, tadilatı, ciro açığı, banka ve kredi kartı katılım bedeli gibi adlar altında ürün talebini doğrudan etkilemeyen bir prim veya bedel talep edemeyecek.

Ceza 100 bin lira
Kanunu ihlal edenler hakkında 10 bin liradan 100 bin liraya kadar para cezası verilecek. İşyeri açma ve çalışma ruhsatını yeniletmeyenler hakkında son hesap dönemi cirosunun yüzde 10’una kadar, belirlenen çalışma saatlerine aykırı hareket edenler hakkında son hesap dönemi cirosunun yüzde 5’ine kadar, davranış kuralları ve etik ilkelere aykırı hareket edenler hakkında son hesap dönemi cirosunun yüzde 5’ine kadar para cezası kesilebilecek.

Kaynak: Hürriyet / Erdinç ÇelikkanGüvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri