Perakende PageSkin

Biz bir ekip miyiz?

"Kardeşinin salını karşıya geçirmesine yardım et, göreceksin ki sende karşıdasın." Hint atasözü

Evetse sorun yok, işlem tamam. Hayırsa?
Uygulamada önemli ve gerekli bir sistemdir ekip çalışması. Anlam olarak açmaya gerek yok bence. Zaten tanımı konusunda hemfikir olmayan neredeyse yok gibidir. Ancak iş uygulamaya geldiğinde benzer veya farklı sesler ortaya çıkmaya başlar.

“Biz bir ekibiz.”
“Biz güçlü bir ekibiz.”
“Burada ben yok, biz var.”
“Ben kalmadı, biz verelim.”
Güçlü, gerekli ve iyi seslerdir bunlar. Ama hiç kaybolmadığı söylenen sesler bazen de farklı yankılanır.
“Ben yoksam, siz de…”
“Ekip, mekip bunlar palavra tanımlar.”
“Kazlar V şeklinde uçarmış, biz kaz mıyız?”
Evet,  bu seslerin örneklerini arttırmak mümkün. Mesele sadece sesler değil, seslerin kullanıldığı yerler. Ekip ve takım çalışmasının önemi daha iş ilanlarından bellidir. Ama şimdi konumuz ekip.
Perakendecilik, ekip çalışmasının oldukça iyi örneklerinin olduğu ve yaygınlıkla kullanıldığı sektörlerin başında yer almakta. Söz konusu çalışmanın gerekliliği, yöntemleri ve etkileri hakkında bazı örneklere değinmeden geçmemek gerekir düşüncesindeyim.

Tom Morris, “General Motor’u Aristo Yönetseydi” adlı kitabında ünlü filozofu yönetici koltuğuna oturtmuştu. Birey yerine ekip çalışmasının önemini vurgularken, Aristo mantığına göre; bir grubun sinerji yaratabilmesi için insanların önce birey olarak algılanmasının önemini belirtiyordu.
Peter Drucker ve Joseph Maciariello, “Etkin Yöneticinin Seyir Defteri” adlı kitaplarında ekip çalışması için şu cümle yer alır; “Katkıya odaklanmak yanlamasına iletişime yol açar ve ekip çalışmasını mümkün kılar.” Ekip kültürünü Profesör Doktor İsmail Üstel’in bir kısaltması da çok güzel özetlemektedir: KEP.
Katılım,
Etkileşim,
Paylaşım. Ve devamında her ekip üyesinin bir “KEP”i olmalıdır denir.  Ancak “KEP” ile ilgili olumsuz yorumlarla ilgili de şu tanım geçmektedir:
Katılık,
Etkileme,
Paylama.  Ancak bu tip “KEP”lerin kullanımı giderek azalmaktadır.

Birde 4 ana noktaya değinen “İPEK” gözlemi vardır.
1) İletişim nasıl?
2) Paylaşım nasıl?
3) Etkileşim nasıl?
4) Katılım nasıl?
Sonuçta ekipler ortaya çıkar çıkmasına da bazen de ekibin ruhu sorgulanır.

Ekip ruhu; bireysel düşünmeme, iletişim, güven, organize olabilme ve vizyon ile doğrudan bağlantılıdır. Ben en çok ekibin ‘sesini’ dinlerim. Yayılan sesler ekibi ele verir. Ne kadar çok “biz” veya “ben”  duyuyoruz? Ya da duyulan diğer sesler neler içeriyor?

Evet, ekip çalışmasında duyulması gereken veya gerekmeyen birçok ses duyarsınız. Bazen sesler ve dolaysıyla kişiler ekibe uygun değildir. Bazen de kişiler bu uygunluk için biçilmiş kaftandırlar.
Ancak liderlerinin önemine değinmemek de olmaz bu durumda. Öyle ya, ne duyduğunuz kadar ne söylediğinizde önemlidir. Hele de ekibin lideriyseniz daha da bir önemli ve bağlayıcı olur, oluverir söylemleriniz!

Örgütler nasıl yere serilir?
Birlikte çalıştığınız insanların önceliklerinizi anlamasını sağlayın. Örgütler, patronun ne yapmak istediğini tahmin etmek zorunda kaldıklarında yere serilirler, çünkü kaçınılmaz olarak yanlış tahminlerde bulunurlar. O nedenle patron şöyle konuşmak zorundadır: “Benim şu anda başlıca önceliğim şudur.” Patron daha sonra birlikte çalıştığı insanlara şunu sormalıdır: “Şu anda sizin başlıca önceliğiniz nedir?” Yanıt aldıktan sonra sormaya devam edin: “Niçin bunu öncelik listenizin ilk sırasına yerleştirdiniz?” Alacağınız yanıt doğru neden olabilir, ama bu meslektaşınız sizi öncelikleri yanlışken bunların doğru olduğuna ikna edebilecek iyi bir satıcıda olabilir. O nedenle birlikte çalıştığınız kişilerin önceliklerini doğru anladığınıza emin olun ve yukarıdaki konuşmayı yaptıktan sonra oturup onlara iki sayfalık şöyle bir not yazın: “Sanıyorum sizinle şu konuyu tartıştık. Bildiğim kadarıyla şu karara vardık. Sanıyorum siz şu süre içinde şu işi bitirmeyi üstlendiniz.” Son olarak onlara şunu sorun: “Hedeflerinize ulaşmaya çalışırken benden beklediğiniz nedir?”
(Peter Drucker ve Joseph Maciariello, Etkin Yöneticinin Seyir Defteri s.77)
Evet, işin bir de yönetim boyutu var, o da başka bir yazımın konusu olsun artık.

Perakende PageSkin
Perakende PageSkin