Ekipler ve yönetenler

“Orkestrayı yönetmek isteyen, sırtını kalabalığa dönmelidir.” James Crook

 

Ekip var, ekip ruhu var, o halde lider de var mı? Bu durumda var demek daha doğru ve olası bir seçenek.
Peki, ekip liderden neler bekler?
Liderin beklentileri nelerdir?
Firma onlardan neler bekler?
Ekiptekiler ve lider şirketten ne ve neler bekler?
Ekip lideri katalizör olmalı mı? Evetse bu ne kapsamda olmalı?
Bu soruları çoğaltmak olası... Doğallıkla cevaplarını da…
Öncelikle klasik bir girizgâh olan lider veya yönetici kavramına kısaca değinip yola devam edelim.
Bu konuda iki ortak özellikle, iki farklı noktayı ele almak istiyorum.
İyi bir ekip lideri ekip üyelerini ‘dinler’ iyi bir ekip yöneticisi ise ekip üyelerine ‘söyler’
Aradaki en önemli fark; ‘söylemek’ ile ‘sormak’ olarak belirtilebilir.
Bu konuda birçok farklı özellikleri mukayeseli olarak sıralamak mümkündür. Ancak sonuç olarak bakıldığında, hem liderin hem de yöneticinin gerekli vasıfları taşıyan kişiler olması ve ya onların arasından seçilmiş olması önem arz eder! 
Ekibin beklentileri, biraz da kişilerin hangi yapıda oldukları ile ilgili olarak gelişebilir mi? Liderin ekibi nasıl tepki verir veya vermeli?  Peki, ya yöneticinin ekibi?
Öncelikle perakendecilikte ‘kişiselleştirme’ yaşanmaması gerekenlerin başında yer alır.
Yöneticilerden olan beklentilerin içerisinde en fazla objektif olması gelir. Bazı konularda lider veya yönetici ayırımı ya yapılmaz ya da buna gerek kalmaz. Kalmamalı da.
Yönetsel ‘kavgalar’ yönetsel ‘zorlukları’ da gündeme getirir ve sonuçta hem firmaya hem de kişilere bedel ödetme durumu ortaya çıkar. İstenmeyen bir durumdur bu. 
Ekiplerin beklentileri ise daha çok ortak noktalar üzerinde toplanır. Lider veya yönetici kavramı bu durumda geri planda kalabilir veya her zaman fazla belirleyici olamaz. Şirketin bu konudaki politikaları fazlaca bağlayıcı olabildiğinden, söz konusu kişilere zaman zaman fazla bir manevra alanı bırakmaz. Kişisel yapıların ve tanımlanan yetkilerinde önemini hatırlamadan geçmemek gereken bir noktadır bu.
Çalışanların çalıştıkları yerden olan beklentilerini, en iyi onları çalıştıran kuruluşların bilmesi gerektiği herkesin hem fikir olduğu noktalardan biridir. Ekip yöneticileri ve / veya liderlerinin de bu konuda köprü görevi görebildikleri de bilinen bir gerçektir. Ancak çalışanlarında hedefleri ve beklentileri kendilerince iyi bilinmeli ve ortaya konmalıdır. Eski bir söz vardır, “Her şeyi devletten beklememek lazım” der. Bu durumda benzetmeyi taşıyacak olursak, ‘her şeyi yöneticiden beklemek mi, yoksa beklememek mi lazım?’ Hanidir uzun zamandır tartıştığımız, üzerinde çözümler üretmeye çalıştığımız bir problem var: Çalışanların perakendeciliği meslek olarak görme oranının azalması. Daha önce de değindim. Bu konuda işe alan kuruluşlara ve onların yöneticilerine elbette çok iş düşüyor ve düşmeli de. Ancak çalışanlara veya bu işi meslek olarak seçenlere de iş düştüğü unutulmamalı. Yani, her şeyi de işletmeden beklememek gerek.
İşte bu ve buna benzer durumlar zaman zaman, ister yönetici olsun ister lider, bu konumdaki kişilerin bir anlamda ‘katalizör’ olmasını gerektirecek durumları ortaya çıkarabilir.
‘Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır’ deyişi gibi, elbette ki her yöneticinin de bir ‘katalizör bakış anlayışı ve uygulaması’ var. Bu uygulamaların veya uygulamamaların ekip ya da kişiler üzerinde etkileri değişkenlik gösterir.
Her ekipte bir lider vardır veya en azından olmalıdır. Ancak mutlaka iyi bir yönetici olmalı ve yoksa bulunmalıdır. İşte günümüz perakendeciliğinde bu yapıdaki kişilere olan ihtiyaç her geçen gün kendini daha fazla gösteriyor. Ekiplerde bu tip kişilere olan ihtiyaçlarını daha fazla dile getiriliyor. Bu konunun sadece ve sadece, görev tanımları ve iş süreçleri ile çözümlenmesi mümkün değil. Hele ki bunların ‘kopyala yapıştır’ yöntemi ile çözülmesinin de mümkün olmadığı gibi.
Evet, bu tip her organizasyon bir ekip olmalı. Ama ‘ruhu olan bir ekip’ bu da ekip ruhundan anlayan ve bunu uygulayabilen kişilere olan gereksinimi gösterir. İster lider isterse yönetici olsun, bu konuda ekip üyelerinin beklentileri neredeyse ortaktır. Kişiden kişiye değişen, zor formüle edilebilen, ama farkın fark edilebileceği veya ettirilebileceği noktalardan biridir bu...