En Güzel Olanı Seçin

Gündemi belirlenmiş, herkesin üzerinde hazırlık yaptığı toplantı başlamıştır

Başkalarına ne kadar yararlı olursanız, onlar tarafından o kadar ilgi görürsünüz. Lao TZUAz sonra fikirler havada uçuşacak, raporlar alınıp çıktılara bakılacak ya da yapılan analizler ve eski deneyimler ile yaşanmışlıklar ortaya dökülecektir. Bazen hararetli tartışmalara sahne olacak bazen de bir fikir hemen kabul edilecek ve uygulamaya konulacaktır. Hazırlık aşaması yerini uygulama aşamasına bırakacak, sonuçlar beklenecek ve nihayetinde de alınacaktır. Bu veya buna benzer bir şekilde, belki de taban tabana zıt bir tarzda düzenlenen bir kampanya, yönetilerek veya yönetimden çıkarak sonuçlanacaktır.Daralan pazar ve yoğunlaşan rekabetin üzerine bir de eklenen krizi baz aldığımızda zaten birçok yönden gereklilik içeren kampanyaları düzenlemek, içinde bulunduğumuz günlerde neredeyse olamazsa olmaz haline gelmiş ve gelebilmektedir. Kriz denilince bir başka oluverir kampanyalar, doğal olarak... Amaç, tüketiciler üzerinde etkinliği artırmak ve satışları yükseltirken kârlılıkta makul oranlarda kalabilmek. Herkesin amacı zaten böyle olmakla beraber, işin zor yanlarından birisi de bu noktadır! Zorluk; herkesin aynı pastadaki payını, aynı müşteri kitlesinde artırmak istemesinin düşen kâr marjlarıyla çarpışmasıdır. Pazar paylarındaki artışın duraklaması, kârlılıkta düşüş veya aynı kalış, metrekare başına satışlardaki düşüş ve genel giderlerdeki yükseliş, globalleşen perakendenin lokalleşen bir sorunu oluverdi. Avrupa perakendesinin rekabet yüzünden geçmiş onlu yıllarda yaşadığı süreci, ülkemiz artan rekabet ve yaşanan krizlerle yaşar hale geldi. Doğallıkla bu sürecin kampanyalara olan gereksinimi üst sıralara çıkartıp o seviyelerde sabitlemesini doğal karşılamak gerekir. Kriz dönemlerinde düşen sepet ortalamasına karşın yükselen mağaza ziyaret sıklığı, müşteri sadakat programlarının sadık müşterilerinin artacağını tahmin ediyorum. Kampanyaların ziyaret sıklığı ve sepet ortalama artışı yakaladığını biliyorum. Ancak bu oranın ne kadarının kalıcı olduğunu en iyi o kampanyayı yapan ve analiz edebilen bilir. Çünkü tüketici artık bu konuda sürekli bir beklenti içerisine girdi! Yeni açılan marketin ucuz olduğunu bilmek ve beklemek gibi bir şey bu. Bu nedenle herkesin bildiği gibi asıl zorluk kampanya yapmak değil, sadakat yaratmak. Asıl konumuz kampanyalar olduğundan, konunun ana hatlarını özetlemeye çalışacağım.Hazırlık aşaması: · Kampanyanın amacı, kapsamı ve süresi· Kampanyanın bütçesi· Belirlenen özel bir mesajının olup olmayacağı· Hedef kitlesi (Yeni müşteriler mi mevcut müşteriler mi?)· Kapsadığı ürünler ile destek alınan firmaların durumu (Tedarikçi, sponsor vb.)· Farklı işbirliği içerip içermeyeceği (Banka, benzin istasyonu vb.)· Yazılı ve görsel materyallerinin hazırlanması· Mağazaların ve IT tabanının hazırlanması· DeğerlendirmeKampanya süresi:· Hedef ürünlerde yok satmamak! Yok satma kaçınılmaz ise, hangi ürün yok satacak?· Mağazaların ilk gün kontrol ve tespitleri sonucunda varsa aksaklıklara müdahale· Yazılı, görsel ve diğer duyurulardaki sürekliliğin kontrolü · Olası aşırı talep ve reaksiyonlara gerekli cevabın anında verilmesi!Kampanya sonrası:· Yapılan analizler neticesinde, cirosal, miktarsal artışların kıyaslanması· Bir önceki dönemle yapılan kıyaslamalar· Kampanyanın mağazalar bazında sağladığı diğer artışların analizi· Ürün başına zarar edilip edilmediği (Hedeflemede belirlenen)· Kampanya dışı kalan rakip veya benzer ürünlerin satış hacmi· Yapılan masrafların seviyesinin planlanan bütçe ile orantısı· Hedefe ulaşılıp ulaşılmadığıGünümüz perakendeciliğinde yaşanan kriz sürecini de baz aldığımızda, hangi tip kampanyanın hangi tip müşteriler üzerinde etkili olduğunun cevabını müşterilerini rakiplerinden daha iyi tanıyan ve analiz edebilen mağazalar verebilir diyebilirim. Diyebilirim diyorum çünkü günümüz müşterisinin sadakati sağladığı mağazalar ve sağlanan oranların dışında alışveriş yaptığı noktalardaki artışı dikkate aldığımızda sanırım en iyi yöntemler içerisinde yine kampanyalar yapmak yer alacaktır. Yazımı beğendiğim bir sözle bitirmek istiyorum: Mağazaların en güzeli insanlarla dolu olandır. William DILLARD