Agrico Yatırım Holding tarım ve hayvancılık sektörüne yenilik getiriyor

Tarım ve hayvancılık sektöründe geliştirdiği yatırımlar, Anadolu’da var olan tarih, insan gücü ve kültürel bilgi birikim ve deneyimler üzerine kurulmuş olan Agrico Yatırım Holding, Türkiye’nin verimli topraklarında günümüz standartlarında tarım ve hayvancılığın yanı sıra kadın emeğini değere dönüştüren projeler yürütüyor

Agrico Yatırım Holding tarım ve hayvancılık sektörüne yenilik getiriyor

2010’lu yılların başında tarım ve hayvancılık alanlarında ülkemizde baş gösteren darboğaz kurumları çözüm arayışını başlatmaya itti. Dünyada ve ülkemizde sektörlerle ilgili gelişmeler, araştırmalar ve ufak çaplı modeller üzerinde çalışmalar incelenirken bu çalışma sonucu olarak, mikro seviyede bir üretim ve satış modeli etaplar halinde geliştirilmiş ve bu yapıya uygun 2019 yılında Agrico Yatırım Holding (AYH) kuruldu. Nüfus artışının yanı sıra küresel ısınma ve su kaynaklarının her geçen gün azaldığı da dikkate alındığında, AYH’nin temel amacı gıda ihtiyaçlarını karşılayacak ana ürünler üzerinde üretim planlaması yaparak geleceğe yön vermek olarak belirlendi. Çeşitli teknolojilerle topraktan alınacak verimi üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan AYH, seracılık ve topraksız tarım alanlarında da önemli çalışmalar yürütüyor.

Türkiye’nin verimli topraklarında güncel standartlarda üretim

Tarım devriminin başladığı topraklar olan Anadolu, tarih boyunca bolluk içinde insanların yaşadığı coğrafyalardan biri oldu. Anadolu’nun önemli bir değeri de bu bölgede yaşayan insan gücünün yüzyıllar boyunca oluşturduğu bilgi birikim ve deneyimlerin kültürden kültüre, nesilden nesille aktarılması. İyi tarım ve anlaşmalı çiftçilik modeliyle ülkemizin farklı bölgelerinde üretime başlayan AYH, kısa vadede temel hedef iç piyasada ihtiyaç duyulan sebzelerin üretimi hedefliyor. Bu yapının en önemli parçasını ise yıllardır tarımsal alanda faaliyet gösteren aile çiftçileriyle yapılan iş birliği ve tedarik zincirinin teknolojik altyapısı oluşturuyor. AYH, hayvancılık alanında Anadolu dönemli bir adım atarken Sivas’ta kendine yeten örnek bir küçük baş hayvan besleme tesisi de kurdu. Kendi damızlık hayvanını yetiştirirken yem ihtiyacını ekerek karşılayan bir tesis devreye aldı.

Kadın emeği değere dönüşüyor

Ülkemizde tarım ve hayvancılık alanlarında var olan insan gücünün önemli bir kısmını kadınlar oluşturuyor. Kadın emeğine önem veren AYH, kadın kooperatifleri ile oluşturulacak yeni yapılar ve işbirliklerini iş planlarının önemli bir parçası olarak konumlandırıyor. Grubun uzun vadeli planları içinde tarımsal ve hayvansal üretim alanlarında, ülkemizin geleneksel uygulamalarını dikkate alarak kadın kooperatifleriyle birlikte yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilere kaliteli ve uygun koşullarda ürünler sunmak bulunuyor. Ankara Yenimahalle ilçesi Dikmen bölgesinde kurulan kooperatif modeliyle kadınların bir arada üretim sağlamaları ve ürettikleri değeri kazanca dönüştürmeleri için gelir modelleri oluşturulurken bu modeli Anadolu’nun dört bir yanına yayarak ülkemiz kadınlarının emeğini değere dönüşürken hijyenik bir şekilde üretim yapılması hedefleniyor.