İnsan Yönetimi

İnsan Yönetimi

İster CEO, ister orta veya üst düzey yönetici, başkalarıyla nasıl çalışılacağını bilmek daha net bir ifadeyle insanı yönetmek her işte başarılı olmanın önemli bir parçasıdır. İnsan yönetiminin arkasındaki fikir, yöneticilerinizdir, çünkü çalışanların kendi gelişimlerini, süreçlerini ve sorunlarını tamamen kendi başlarına yönetmelerini bekleyemezsiniz.

İnsan yönetimi stratejileri, kötü veya harika çalışan deneyimi arasındaki tüm farkı ortaya koyabilir  İK sistemlerinin ve süreçlerinin işleyişindeki yeni güncellemeler, insan yönetiminin doğasını, kapsamını değiştirmiştir. Bununla birlikte, temel fikir ve amaç, insanları daha kolay, etkin ve etkili olacak şekilde daha iyi yönetmektir.

İnsan yönetimi, bir firmanın çalışanlarına iş için sürekli destek ve rehberlik sağlarken, yetenek edinme, yetenek optimizasyonu ve yetenekleri elde tutmanın uçtan uca süreçlerini kapsayan bir dizi uygulama olarak tanımlanır.

 İnsan kaynakları yönetiminin kilit bir alt kümesi olan insan yönetimi insanların nasıl çalıştıklarının, davrandıklarının, işe dahil olduklarının ve işte nasıl büyüdüklerinin tüm yönlerini kapsar. İnsanları yönetmek için kullanılan sistemler, organizasyonun toplam işleyişini etkiler ve bu nedenle, büyük resmi gözden kaçırmadan dinamik bireysel yapboz parçalarına bağlı kalınması gerekir.

İnsan yönetiminin temel direklerini destekleyen alt boyutlarına örnek olarak işveren markası, işe alım, ücretlendirme, performans yönetimi, organizasyon geliştirme, güvenlik, sağlık, sosyal haklar, çalışan motivasyonu ve katılımı, iletişim, yönetim ve eğitim örnek olarak verilebilir. Toplamda, insan yönetiminin bu yönleri, organizasyon içindeki kültürel dokuyu örer ve doğru yeteneği çeken ve elinde tutan bir çalışan deneyimine yol açar.

AMAÇLARI ANLAYIN -YÖNETİN-GELİŞTİRİN

İnsan yönetimini doğrusal bir süreç sistemi olarak ele alırsak, bu yetenek edinme ile başlar etkili ekiplerin oluşturulması. Her takımın ve içindeki her üyenin amacını bilmek başarının anahtarıdır. Ekipler oluştururken, bunu yapmak için doğru araçları seçmek önemlidir. Bu, doğru işe alım platformlarını seçmek, adayların güvendiği ve birlikte çalışmak istediği bir işveren markası yaratmak ve ilgi çekici bir aday deneyimi sunmakla başlar.

Çalışanlarla iletişim kurmak ve onlarla empati kurmak için onları rollerine neyin çektiğini ve işlerinden ne kadar keyif aldıklarını anlamalısınız; yani amaçları. Amaç, insanları işte tatmin eden ve onları başarılı olmaya ve profesyonel olarak kendilerini zorlamaya iten şeyin büyük bir parçasıdır. Bir çalışanın neden kendini rolüne bağlı hissettiğini ve neden işe bireysel olarak katkıda bulunmak istediğini  bilmek , bir yönetici olarak, şirkete de fayda sağlayacak şekilde nasıl yardımcı olabileceğini anlamanıza yardımcı olur.

İLETİŞİMİ YÖNETİN

Bir ekip olarak nasıl iletişim kurduğunuz, bir olarak nasıl çalıştığınızı etkiler. Açık iletişim kanalları ve geri bildirim, insanları daha iyi yönetmek için etkili bir araç sağlar. Bir kuruluşta yaygın olan iletişim biçimi ve kültürü, bir çalışanın parçası olduğu daha büyük resme sahip olduğu algısında da kilit bir unsurdur. İletişim, insanların işte ve işte nasıl hissettiklerini kontrol edecek kadar önemliyse, etkili insan yönetimi için anahtar bir kriter olacak kadar önemlidir.

ÖVGÜ ELEŞTİRİ DENGESİNİ İYİ KURUN

Çalışanlarınızı övmek kimileri için önemli bir isteklendirme aracı gibi görülse de dengeyi kuramadığınız zaman ciddi sorunlar çıkarabilir. Eleştirmekten daha kolay gibi görünse de, çalışmalar iş işyeri söz konusu olduğunda teorinin tutmadığını gösteriyor. 

Çalışanlar, gelişmek için hem övgü hem de eleştiri dengesine ihtiyaç duyar. Yalnızca iyi iş için övgü verirseniz , çalışanların büyümesine yardımcı olmayan çöp adam olarak görülürsünüz. Ancak yalnızca eleştiriyi paylaşırsanız, çalışanlarınız gergin ve morali bozuk olacaktır.

Ancak övgü vermenin önündeki olası duygusal engelleri aştığınızda, olumlu geribildirim sunmanın oldukça basit bir formülü var: Spesifik olun, diğer kişinin davranışının etkisini tartışın ve minnettarlığınızı gösterin

Bu sunumda harika iş çıkardınız” veya “Harika bir çalısansınız” gibi genel övgüler bir çalışanın kendini iyi hissetmesini sağlayabilir, ancak nadiren uzun vadeli davranış yetkinliği şekillendirirler., bir çalışanınızı  överken, gözlemlediğiniz belirli davranış veya özelliği ve onu ne zaman gözlemlediğinizi ayırt etmeniz gerekmektedir 

Örneğin: "Geçen haftaki toplantıda, firmamızın satış hedefleriyle ilgili vizyonunu sorgulamaya istekli olduğunuzu fark ettim - güveninizi gerçekten takdir ediyorum

Ekibi gerçekten destekleyebilecek ve onları başarıya götürebilecek kilit insan yönetimi becerilerine ekleme yapmak istersek aşağıda ki maddeleri ciddiye almanız gerir.

  • Çalışanlarınızın sürecin bir parçası olmasına izin verin
  • Önce büyük resmi anlayın.
  • Farklılıkları Optimize edin
  • Gelişim olanaklarını artırın
  • Motivasyon haritasını iyi çıkartın
  • Bilgi arayışını teşvik edin
  • Güven oluşturun
  • İşbirliği sistemini kurun