Perakende PageSkin

Şirket Gönüllüleri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Müşteriler ve çalışanlar, şirketlerden sadece ürün ve hizmet satmalarını değil aynı zamanda içinde yaşadıkları topluma katkıda da bulunmalarını istiyorlar. Son yıllarda şirketler kurumsal sosyal sorumluluğu keşfetmeye başladılar. Bu keşifle birlikte şirketlerde Gönüllü Çalışan Toplulukları ortaya çıkmaya başladı. İnsan Kaynakları departmanları, eğitimin yanında Kurumsal Sosyal sorumluluk çalışmalarına da çalışanları katarak güzel projeler geliştirmeye başladılar

Perakende gibi insan/çalışan odaklı sektörlerde özellikle olması gereken bu topluluklar ilerleyen yıllarda çalışan bağlılığında ve işveren markası açısından büyük öneme sahip olacaklar. Peki şirketlerde Gönüllü çalışan topluluklar oluştururken veya Kurumsal Sosyal Sorumluluk yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?

1- Öncelikle şirket yönetiminin, bu topluluğu manevi olarak mutlaka desteklemesi gerekiyor ve gönüllülük çalışmalarına destek vermesi gerekiyor. Gerekirse topluluk toplantıları ziyaret edip çalışanları bu yönde mutlaka motive etmesi gerekiyor.
2- Gönüllü Topluluğu şirket çalışanlarından oluşmalı, topluluk Yönetim ve Denetim kurulu tamamen çalışanlardan olmalı. Şirket dışı katılımlar topluluğun yapısına ve şirket ruhuna uygun olmayabilir.
3- Topluluğun bir tüzüğü olmalı ve dernek tüzüğü gibi hazırlanmalı bu tüzük. Tüzükte topluluğun amacı, neler yapacağı, yönetimi v.s. konular açık ve net olmalı. Tüzük şirket yönetimi tarafından da mutlaka onaylanmalı. Topluluğun bu kuruluş işlemlerini İnsan Kaynakları departmanı yürütmeli.
4- Şirket topluluğa, belli bir parasal bütçe ayırmalı ve bütçe her yıl yeniden düzenlenmeli. Topluluğun masrafları, gelir gider durumları mutlaka kayıt altında olmalı. Topluluk bütçesi etkinlik yapmayı olanaklı hale getirir. Bütçe ayrılmadan oluşturulan toplulukların başarı şansı düşük olabilir.
5- Topluluğa katılımı özendirici şirket içi PR çalışmaları ve kurumsal iletişim çalışmaları yapılmalı. Topluluk için güzel afişler tasarlanmalı ve katılım etkinlikleri yapılmalı. Topluluğun şirket içi etkinlikleri PR tarafından ve İnsan Kaynakları tarafından mutlaka desteklenmeli.
6- Topluluk için projeksiyon ve bilgisayarı olan özel bir toplantı salonu ayarlanmalı ve topluluk istediği anda bu toplantı salonunu rahatlıkla kullanabilmeli. Ayrıca bu salonda toplantı ikramları ve çevre düzeni toplantı yapmaya uygun olmalı.
7- Topluluğun yaptığı her etkinlik, topluluk üyeleri ve şirket tarafından sosyal medyada yayınlanabilmeli ve daha sonra basın bülteni olarak medya kanallarına ulaştırılmalı. Bu yayınlar topluluk üyelerinde çok iyi motivasyon yaratır hem de topluluğun diğer çalışanlar tarafından fark edilmesini sağlar. Ayrıca tüm bu çalışmaların PR’ı iyi yapılırsa şirketin işveren marka değerine ve bilinirliğine büyük katkı sağlayabilir.
8- Şirket yöneticilerine topluluk anlatılmalı ve çalışanlarını etkinliklere katmaları özendirilmeli. Aksi durumda etkinliklere personel göndermeyen yöneticilerle karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden, yöneticilerin desteğinin alınması önemli ayrıca yöneticiler çalışanları üzerinde daha çok etkileyici oldukları için topluluğa katılımı arttırmada büyük öneme sahipler.
9- Topluluktaki çalışanların iş çalışma düzenleri topluluk etkinliklerine göre ayarlanabilmeli, aksi halde çalışanlar topluluktan soğuyabilirler. Topluluk demek etkinlik demek, çalışanlar bir araya gelip bir şeyler yapamıyorlarsa topluluktan söz edilemez. Perakende tarzı vardiyalı sistemlerde bu zor olsa da imkânsız değil. Zaten yönetim kurulu 5 civarında kişiden oluşur. Bunlar asıl projeyi yürütür ve etkinliklere üyeler katılır. Bu 5 kişi de haftada bir toplanabilir.
10- Topluluk en az bir sivil toplum kuruluşu ile işbirliği yapmalı (Lösev, WWF v.s.) ve ilk projelerini bu sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirmeli. Böylece sivil toplum kuruluşunun topluluk ve gönüllülük tecrübesinden de yararlanıp projeler geliştirilebilir.

11- Topluluk çalışma ve şirket içi duyurularını İnsan Kaynakları veya şirket üstlenmemeli. Topluluk yönetimi bu iletişim işini kendisi yürütmeli. Aksi halde şirket istiyor, siz de yapın gibisinden bir algı oluşabilir. Çalışanlar etkinliğe katılır ama katılım zorunlu bir katılım olacağı için kimseye faydası olmaz. Bu yüzden tüm tanıtı ve duyurular bizzat topluluktan yapılmalı ve çalışanları topluluk yönlendirmeli.
12- Topluluk yönetiminin organizasyon yapısı gelişmiş çalışanlardan oluşması önemli. Çünkü etkinlikler ve projeler onların kontrolünde olacak. Liderlik yapacaklar ve çok sayıda kişiyi yönlendirecekler. Bu yüzden bu konuda istekli yetkin çalışanları mutlaka topluluğa çekmeniz gerekiyor.
13- Bu tarz toplulukların çatı dernekleri ile bağlantı kurulmalı. Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği de bu tarz derneklerden. Bu çatı dernekler topluluğun kuruluşunda size destek de sağlayabilirler.

14- Kurumsal sosyal sorumluluk sadece pazarlama ve reklam için yapılmamalı! Bu durum çok sığ projelere yol açabilir hatta bazen tüketicilerden tepki bile toplayabilir. Zaten böyle projeler direkt tepeden geliyor ve çalışanları pek etkilemiyor
Şirkette bir Gönüllü Çalışan topluluğu oluştuğunda bunun birkaç faydası birden oluyor. İlki çalışanların iş dışı bir ortamda iletişim kurmaları sağlanarak iletişimleri güçlendiriliyor. Çalışanlar iş dışında bazı değerler paylaşıyor ve iş streslerinden arınabiliyorlar.

Eğitime büyük katkısı var. Topluluk içindeki çalışanların, organizasyon, iletişim ve liderlik becerileri gelişiyor ve bu durum çalışanların iş performanslarını olumlu şekilde etkiliyor. Hatta zaman yönetimi, iletişim, liderlik gibi eğitimler yerine bu tarz çalışmalar daha eğitici ve öğretici olabiliyor.  Diğer önemli bir faydası ise işveren markasına çok büyük pozitif etkilerinin olması. Çalışanlar ve müşteriler bu tarz sosyal sorumluluk çalışmaları yapan şirketleri daha çok tercih ediyorlar. Çünkü bu tarz topluluklar şirkette pozitif yönetim iklimi yaratıyor.

Kurumsal sosyal sorumluluğun en büyük önemi ise yardıma ve gelişime ihtiyacı olan kişilere ulaşmanızı, onların gözünde bir bir ışık, yüzlerinde bir gülümseme yaratmanızı sağlaması. Bunun huzuru ve mutluluğu gerçekten bambaşka. Bu faaliyetlerle, sadece kendi hayatımızı değil başka hayatları da aydınlatabilirsiniz.

Perakende PageSkin
Perakende PageSkin