İyiler Mutlaka Kazanır

Önemli olan yere düşüp düşmemen değil, tekrar ayağa kalkıp kalkmamandır. Lombardini

Neysen en iyisi ol... En iyisi, Dağ tepesinde bir çam olamazsan Vadide bir çalı ol. Fakat oradaki en iyi küçük çalı sen olmalısın. Çalı olamazsan bir ot parçası ol, Bir yola neşe ver. Bir misk çiçeği olamazsan, bir saz ol... Fakat gölün içindeki en canlı saz sen olmalısın. Hepimiz kaptan olamayız, fakat tayfa olmaya mecburuz. Dünyada hepimiz için birer şey var. Yapacağınız iş, size en yakın olan iştir. Cadde olamazsan patika ol, Güneş olamazsan yıldız ol. Kazanmak ya da kaybetmek ölçü ile değildir. Sen her neysen, onun en iyisi olmalısın... Douglas Malloch. Yazımda başlık olarak kullandığım reklam sloganı bu günlerde her yerde görülüyor. Bu ülkede işini iyi yapan insanlar var ve çalışıyorlar, çabalıyorlar, üretiyorlar. Perakende sektöründe de bu örnekler gün geçtikçe daha fazla gün ışığına çıkmıyor mu?Kazanmak için sadece iyi olmak yeterlimi? Bu sektörde iyi kaptanlar var, aralarına her geçen gün yenileri katılıyor. Yönettikleri gemilere her geçen gün daha iyi, daha güzelleri katılıyor ve katılacakta. Mağaza çalışanları artık daha farklı konuları tartışıyor ya da irdeliyorlar. Bazıları görev yaptıkları işletmelerde yükseliyorlar, terfi edebiliyorlar. Çalışanlık bilinci yayılarak artıyor. Bundan müşteriler kadar işletmelerde kazançlı çıkıyor. İşini iyi yapan kazanıyor.Müşteri ise tercihini bu yönde kullanıyor. Medya ve televizyonlara bakın, reklam filmlerinde alışveriş merkezleri veya marketlerin rolü giderek artmıyor mu? Mağazalar, tüketicinin günlük hayatı içerisinde önemli bir pay alarak gündem oluşturmuyorlar mı? Sektörün kazandığı ivme aynı doğrultuda işletmelere ve çalışanlarına yansıyor mu? Müşterilerin beklentileri giderek artıyor mu? Cevabınız evet ya da hayır olabilir, ancak sektörde pazar payını korumanın veya arttırmanın yolu iyi olmaktan, işini iyi yapmaktan geçiyor.Çünkü, müşteri için artık seçenek çok fazla! Severek ve özveri ile çalışmak gerektiren iş kollarının başında yer alan perakende sektöründe iş süreci giderek zorlaşıyor ve zorlaşacak da! Bu zorlu süreç, çalışanlar açısından işinin ehli olmaları ile kolaylaşacaktır.Yönetimler ise bu süreç de giderek daha fazla organize olacaklar değişen ve gelişen durumlara uygun kararlar almaları gerekecektir. Zaten organize yapıda olanlarda özendirici olmaya devam edeceklerdir.Bu da yeni rakiplerin sahada yer almasına ya da aldıkları payların artışına neden olacaktır. Organize perakendenin Pazar payının her puan artışında pazarın cazibesi de bir o kadar artacaktır ve doğal olarak zorlukları da. 2006 da Perakende Yasa Tasarısı yeni boyutları ile gündemde yerini alacak.Söz konusu yasa ile ilgili ayrıntılı bir yazı yazacağım, ancak yasal düzenlemelerin sektörün bütünlüğünü göz ardı etmeyen bir yapıda çıkacağı konusunda da inancımı koruyorum. Perakende açısından yatırımların hızlanacağı bir yıl olacak olan 2006 da sektörün kazanacakları da göz ardı edilmemelidir. Gündemde, sektöre yakışanların ve gerekenlerin tartışıldığı ve karşılandığı bir iş sürecine giren perakende de bu hızı kesmek kimseye yarar getirmeyecektir. Sosyal sorumluluk projelerinden yatırımlara ve istihdamlara uzanan bir yapıda gelişmeye çalışan veya gelişimine devam eden sektörümüz önemini arttırarak koruyacaktır. Bu yazının daha belki de mürekkebi kurumadan bizler ve sizler yeni konuları irdeliyor olacağız. Anı Yaşamak Her gün bir yerde dönmek ne iyi, Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne ala. Dünle beraber gitti cancağızım, Ne kadar söz varsa düne ait; Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Mevlana Perakende sektöründe yeni şeyler söyleniyor ve dinleniyor. 24 Ocak 2006 bunlardan biri olacak. Yapılan yapılmakta olan gelişmelerin doluştuğu bir yıl olmasını diliyor, umuyor ve biliyorum. Bu ülkede işini iyi yapan perakendeciler var. Sektöre emeği geçen herkese, saygıyla...