Omni kanal pazarlama

Yeni pazarlama teknolojileri ve pazarlama stratejilerinin gelişimi; pazarlamacıların tanışmaları ve bilmeleri gereken yeni dalga bir terminolojiyi karşımıza çıkarmaktadır. Bu yeni çağın tanımları olarak aklımıza; (multi-channel marketing) çok kanallı pazarlama ve (omnichannel marketing) çok kanallı pazarlama kavramları gelmektedir. Görüldüğü gibi bu iki kavram da çok kanallı pazarlama yerine kullanılmaktadır. Ancak, her iki kavram arasında önemli bir anlam farkının bulunduğunu belirtmek gerekmektedir. Genel anlamda çok kanallı pazarlama, tüketici ya da potansiyel tüketicilere ulaşmak için birden çok kanalın kullanılmasını esas alır. Bu bağlamda kullanılan (multi-channel) çoklu kanal ve (omnichannel) omni kanal stratejileri birbirinden ayrı ve farklı pazarlama stratejileridir.

Bilindiği üzere, teknolojiyi üreten ülkeler ürettikleri ürünlerin isimlerini de kendileri koymaktadırlar. Bugün kullandığımız birçok teknolojik ürünün isminin batı orijinli olması gibi. O nedenle bu yazıda söz edilecek (omnichannel) kavramı da şimdilik “omni kanal” olarak kullanılacaktır. Önemli olan bu kavramın ne olduğunu bilerek bundan yararlanabilmektir. Her ikisine de (multi-channel ve omnichannel) çok kanallı pazarlama diyebileceğimiz bu iki yaklaşım arasındaki temel farklar; omni kanal pazarlamanın özelliklerine vurgu yapılarak aşağıda belirtildiği gibi açıklanabilir:

ü  Çok kanallı pazarlama yaklaşımında; firmalar tüketicilerin ilgisini çekmek ve onları mutlu etmek için en geniş kanal seçeneklerini sunmak ister. Çok kanallı pazarlama stratejisini benimseyen şirketler en az iki ya da daha fazla kanal seçeneği sunarlar. Örneğin, fiziksel mağaza ve online mağaza. Bu durumda müşteri ya fiziksel ya da online mağazadan alışveriş yapabilir.

ü  Buna karşılık, Omni kanal pazarlama müşterileri çekmek ve bağlılık yaratmak amacıyla bütünsel pazarlama yaklaşımını esas alır. Böylece tüketicilere mutlu olabilecekleri toplam bir deneyim sunulur. Yani; online mağazadan aldığı ürünü fiziksel bir mağazada değiştirebildiği gibi online ödeme yaptığı ürünü fiziksel mağazadan alabilir. Bir kanalda alışverişe başlayıp diğer bir kanalda tamamlayabilir. Bu amaca hizmet etmek üzere; günümüzde fiziksel mağaza sahibi işletmeler online mağaza açarken, online mağaza sahipleri de fiziki mekanlar açmaktadırlar. Örneğin, Walmart, Migros, THY, Amazon, e-bebek

ü  Omni kanal yaklaşımında, tüketiciler ve marka arasında daha güçlü bir ilişki kurulması amaçlanır. 

ü  Omni kanal pazarlamasının müşteri deneyimine odaklanması bir başka farkı da beraberinde getirmektedir.  Bu fark tutarlılık ya da uyumluluk olarak tanımlanabilir. Bu tür işletmeler, müşterilerinin her bir kanalda aynı deneyimi yaşamalarına ve aynı mesajları almalarına çaba gösterir.  Kısaca, Omni kanal pazarlama yaklaşımına sahip olan işletmelerin tüm birimlerinde verilen mesajlar birbiriyle tutarlı ve uyumludur.

ü  Omni kanal pazarlamanın diğer bir önceliği, müşteri deneyimi sağlamada gösterilen çabaların nasıl elimine edileceğini anlamaya yöneliktir. Bu yaklaşımda tüketici deneyimlerini sağlayan çabaların neler olduğunu anlayabilmek için ilgili veriler analiz edilir ve daha az çaba ile bu deneyimlerin nasıl sağlanacağı anlaşılmaya çalışılır.

ü  Pazarda faaliyet gösteren birçok şirketin çok kanallı pazarlama stratejilerine sahip olduğu görülmektedir. Bu şirketler gittikçe artan bir biçimde kanallar arasında etkinliği sağlamak üzere çaba göstermektedirler. Bu daha etkin olma ve her bir kanalın kullanımında optimizasyon için omni kanal pazarlama anlayışı benimsenebilir. Omni kanal pazarlaması, kişiselleştirilmiş ve uyumlu müşteri deneyimi ile ilgilidir.

 

Özetlemek gerekirse, çok kanallı ve omni kanal pazarlama iki özgün strateji olup, bunların her ikisi de müşteri ya da potansiyel müşterilere ulaşmayı hedeflemektedir. Ancak, yukarıda da belirtildiği gibi kanallar arasında bütünselliği esas alan omni kanal yaklaşımı; müşteri bağlılığı, daha fazla müşteriyi elde tutma ve daha fazla gelir elde edebilme fırsatı sunmaktadır. Bu nedenle işletmelerin bu yaklaşımın farkında olmaları ve uygulamaları doğru bir tercih olacaktır.

---------------------------------------------

Lisa Manthei https://www.emarsys.com/en/resources/blog/multi-channel-marketing-omnichannel/27.01.2018