Perakendede Eleman Seçme ve Mülakat

Perakende sektörünün önemli sorunlarından biri; nitelikli eleman bulmak ve elde tutmaktır. Bu sektörde rekabet büyük ölçüde hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetine dayalı olduğu için insan kaynaklarının niteliği büyük önem taşır

Çoğu perakende şirketin, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı sağlama sürecinde baş etmesi gereken temel sorun, çalışanların tutum ve davranışlarıdır. Müşteri şikayetlerinin yüzde 6070inin davranışlarla ilgili olduğu bilindiğine göre, perakende işletmelerin doğru insanları seçmesi, eğitmesi ve elde tutması için çok dikkatli olması gerektiği açıktır. Perakende işletmelerin eleman seçimi aşamasında gereken özeni göstermemesi, yüksek eleman sirkülasyonu, düşük çalışma ve müşteri memnuniyeti, yüksek insan kaynakları maliyetleri ile sonuçlanacaktır. İşe alma, yerleştirme, oryantasyon ve eğitim süreçlerinde önemsememe ya da maliyet tasarrufu endişeleri ile yapılanlar (daha doğrusu yapılmayan iyileştirmeler) çok daha yüksek faturaların ödenmesine yol açacaktır. Eleman seçme ve işe almanın eski dediğimiz ancak hala devam ettiğini gördüğümüz yöntemi; eş, dost, akraba ve arkadaşlar ile çalışmaktır. Adama göre işlerin verildiği, hatır gönülle işe insanların alındığı işletmelerde iş tatminini sağlamak da, verim almak da çok güç olacaktır.İşe göre adam seçmek ise yanıltıcı bir yöntemdir. Bir işi tanımlayıp o işi en iyi yapacak kişiyi aramak ilk başta akılcı gibi görünse de bir işi iyi yapmak için bilginin ve tecrübenin yeterli olmadığını, istek ve isteği yaratacak fiziki ve sosyal ortamın önemini unutmamak gerekir. Başka bir işletmede bir işi en iyi yapan kişinin sizin işletmenizde de o işi aynı derecede iyi yapacağının bir garantisi yoktur. Günümüzde kurum kültürüne, yani kurumun ortak değer ve inançlar sistemine uygunluk, doğru insanı seçmede en geçerli kriter olarak görünmektedir. Ancak, belli birkaç büyük kuruluş dışında perakende sektöründe tanımlanmış ve yerleşmiş kurum kültürüne sahip işletme bulmak kolay değildir. Bu durumda, doğru insanın seçiminde en önemli kıstas, içinde çalışacağı ekibe uygunluk olacaktır. Seçilecek ve işe alınacak eleman, birlikte olacağı insanlarla uyum ve bütünlük içinde çalışacak, onları tamamlayacak niteliklere sahip olmalıdır. Seçme ve yerleştirme sorumluluğunu taşıyanlar, bu nedenle, ilk değerlendirmeden sonra, aday ile ilgili kararı verirken onun çalışacağı ekibin lideri ile birlikte hareket etmelidir. Aday ile ikinci görüşmeyi ekip lideri yapmalı ve onun mevcut ekip ile uyum sorunu yaşayıp yaşamayacağını görmelidir. Bazı uygulamalarda ise öncelikle ekip liderinin görüşüp seçtiği adaylar diğer uygunluk kıstaslarının değerlendirilmesi için insan kaynakları sorumlularına yönlendirilirler. Her iki durumda da amaç, yeni bir elemanın seçiminde ekip liderinin söz sahibi olmasıdır. Başka bir ifadeyle, ekip liderleri tanımadıkları, bilmedikleri kişilerle çalışmak zorunda bırakılmamalıdırlar. Adaylarla yapılan görüşmelerde en yaygın hata, adayın kişisel bilgilerine ve geçmişine odaklanmaktır. Başvuru formunda zaten yazılı olan bilgileri tekrarlatarak zaman yitirilmesine gerek yoktur. Doğru olduğu varsayılan bu bilgiler adayın mülakata çağrılmasında belirleyici olmuştur. Eğer gerek duyulursa bilgilerin doğruluğu daha sonra araştırılabilir. Mülakata çağrılan kişinin eğitim yaşamında ve daha önceki işlerinde gösterdiği başarılar yeni işindeki başarısı için bir gösterge olabilir ancak güvence sağlamaz. Bu nedenle, adayın geçmiş başarıları üzerine aşırı odaklanmamak ve yalnızca bunlardan etkilenmemek gerekir. Doğru bir mülakat, adayın gelecekle ilgili planları, amaçları, istek ve beklentileri üzerinde yoğunlaşan görüşmedir. Adayın inanç ve değerlerini, yaşamında önem ve öncelik verdiği konuları sormak ve bunları anlamak önemlidir. Bir kişiyi, biz geçmişi için değil geleceği için işe aldığımızı unutmamalıyız. Önemli olan mülakat sırasında işletmemizin ve adayın amaçlarının önemli ve öncelikli kabul ettiği durumların, karşılıklı beklentilerin birbiriyle uyumlu olup olmadığını görmektir. Sonuç olarak, doğru elemanları bulmak, iş tatmini ve performansı yüksek insanlarla çalışmak, onların kalıcılığını sağlamak ve bütün bunların sonucu olarak da işletmemizin kârlılığını ve büyümesini artırmak istiyorsak işe eleman seçme ve mülakat sistemlerimizi geliştirmekle başlamalıyız.