Perakendede rekabetle başa çıkmanın yolu yeni teknolojilerden uzak kalmamak

Bir süre önce başlıca yerel perakende yöneticileri ile yüz yüze ve derinlemesine görüşmeler yapmıştım. Bu konuda hazırladığımız makalenin özetini daha sonra sizlerle paylaşacağız.

Bu çalışmanın konusu yaşadığımız süreçte yerel perakendecilerin ulusal ya da uluslararası perakendecilerle rekabette nasıl başa çıkacakları ile ilgiliydi. Söz konusu perakende yöneticileri ile yapmış olduğum görüşmelerden algılamam odur ki yerel zincirlerin yöneticileri yapmış oldukları mücadelenin farkındadırlar. Rekabetin zor yanlarının neler olduğunu çok iyi biliyorlar. Bu zorlukların üstesinden nasıl gelecekleri konusunda da kendilerine göre bir yol haritası belirlemişler.Görüşmelerde hemen hemen tüm yerel perakendecilerin özellikle vurgu yaptığı konulardan birisi rekabetçi bir teknolojiye sahip olmanın gerekliliği oldu. Gerçekten de teknoloji çok hızlı bir biçimde değişiyor. Yeni teknolojiler ile perakende yepyeni bir boyut kazanacak. Rekabette diğer etkenlerin yanında bu yeni teknolojilere sahip olmak önemli bir üstünlük sağlayacak. Esasında bu teknolojiler tedarik zincirinin tüm halkaları için gerekli. Yani üretimden tüketiciye kadar olan süreçte tüm işletmeler bu teknolojileri kullanmak zorunda kalacaklar. Zaten perakendecinin de bu teknolojiyi kullanabilmesi için tedarik zincirinin tüm halkalarının kullanması önemli olacak.Bu teknolojilerin başında yakın gelecekte geniş bir biçimde uygulama alanı bulacak olan RFID (Radyo Dalgaları ile Ürünleri Tanımlama) teknolojisi geliyor. RFID teknolojisi 1950li yıllardan beri çok sınırlı ve özellikli alanlarda kullanılageliyor. Bu teknoloji radyo dalgası ile ürünlerin ve canlıların izlenmesini ifade ediyor. Kısaca belirtmek gerekirse halen kullanılan barkod etiketinin yerine üzerinde bir mikroçip de olan etiket konulacak. Bu etiketler ürüne ve amaca göre aktif ya da pasif olabilecek. Bu etiket okuyucu tarafından okunarak bilgisayar sistemine gönderilecek. Böylece mağazada bulunan ürünlerin bulundukları konumda çok kısa sürelerde bilgilerine ulaşılmış ve okunmuş olacak. Saniyede 600 ürün okunabilecek. Ürünlerin RFID ile bu şekilde takip edilmesi perakendecilere birçok yarar sağlayacak. Öncelikle mağazaların sayımı artık sorun olmayacak. Barkod uygulamasında olduğu gibi ürünleri okuyucunun yanına ve görüş mesafesine uygun olarak götürmeye gerek kalmayacak. Ürünler hangi konumda olursa olsun uzaktan belirli bir mesafeden okunabilecek. Böylece hem maliyetler önemli ölçüde ortadan kalkacak hem de zaman tasarrufu sağlanacak ve anında envanter sonuçlarına ulaşılabilecek. Yok satma ortadan kalkacak, tedarik için çok daha sağlıklı kararlar verilecek, ürünlerin raf ömürleri daha kolay takip edilecek. Hırsızlıkların önüne geçilecek, sahte ürünlerin mağazaya girmesine engel olunacak. Daha da önemlisi kasalarda beklemeye son verilecek.RFID uygulaması ile ürünleri market arabasına koyan müşteri kasaya geldiğinde, kasiyerin ürünleri teker teker okutması yerine kasiyere bile ihtiyaç olmadan market arabasındaki ürünler bir anda okunmuş olacak. Gelişmiş yazılım sistemleri sayesinde de kredi kartının işlem görmesi için bekleme olmayacak ve mağazaya giren müşteri de daha girişte tanımlanmış olacağından kasada beklemeden çıkabilecek. Görevliler müşteriye sadece teşekkür ederiz, güle güle diyecekler. Ayrıca, market arabasına yerleştirilecek kablosuz bir cihazla müşteri, alışverişin her safhasında ne kadarlık bir satın alma yaptığını görebilecek. Diğer taraftan ürünleri tek tek taratmayacağından almış olduğu özel ürünlerin görünmesi de engellenmiş olacak ve müşteri bu konuda daha rahat hareket edecek. Burada konunun teknik ayrıntılarına girilmesine gerek görülmedi ve çok kısa bir biçimde RFID teknolojisinin sağlayacağı rekabet üstünlüğüne değinildi. Bilindiği üzere perakende sektörünün öncülerinden Walmart bu teknolojiyi ilk uygulayanlardan. Halen RFID konusunda pilot uygulamalar yapıyor. 14 Eylülde Walmartın Arkansasta bulunan merkezinde Dee Dee Forsythe ile bir görüşmem olacak ve kendilerinden gelmiş oldukları aşama konusunda bilgi alacağım. Önümüzdeki sayılarda hem RFID konusunda hem de diğer teknolojik konularda buluşmak üzere.