Reyonlar ve Reyoncular

Günümüz mağazacılığında tanzim ve teşhire verilen önem giderek artmaktadır

Eski bir görüş olan, neyi nerede sergilersem sergileyeyim önemli değil nasıl olsa satarım görüşü bu gün yerini planlanmış ve projelendirilmiş mağaza ve reyonlara bırakmış ya da bırakmaktadır. Bu iş süreci içinde yer alan süreç de reyon elemanlarına önemli görevler düşmektedir. Mağaza içinde sayıca en fazla kişiyi barındıran bu birim ne yazık ki her noktada gereken önemle karşılanmamakta veya yeterli kalifiye elemanları bulunduramamaktadır. Bir çok satış noktasında konusuna hakim, ürün bilgisi olan,müşteri ilişkileri eğitimi almış, tanzim - teşhir bilgisi olan kişiler çalışmakta iken, bazı noktalarda ise bu konuda çalışan elemanlar, depodan gelen ürünleri raflarda sergileyen çalışanlar olarak görülmektedirler! Bu denli gelişi bir güzel seçim elbette ki çok sayıda istifa ile işten çıkarmayı da beraberinde getirmektedir.Bu nedenle reyoncular verimli olan veya verimlilik vaat eden kişiler arasından seçilmelidirler. Mağaza reyoncular için binlerce ürünün sergilendiği bir galeri gibi algılanmak lüksüne sahip olamaz. Bu çok binli sayıları içeren ürün grupları onların iş sahalarının içinde yer alan parçalar olmak durumundadırlar. Reyon elemanı yaptığı işe birkaç pencereden bakabilmelidir.Unutulmaması gereken diğer bir hususta yöneticilerinde bu pencereleri açma ve açık tutma becerileri olan kişilerden seçilmiş olmaları gerekliliğidir. İş tecrübeleri açısından ciddi farklılıkları aynı bölümler içinde harmanlamayı gerektiren durumlar da içeren reyonculuk, mağaza müşteri çalışanlar üçgeni içinde ele alınarak çözümlenmelidir. Bu süreçte sıklıkla yaşanan sorunların başında, yeni reyon elemanlarının yeterli bilgi ve tecrübeden yoksun olarak sahaya çıkarılmaları neticesinde müşteriler ile yaşadıkları sorunlardır.Ürün bilgisi, ürünün yeri ve yeni olmanın verdiği olası gerginlikte eklendiğinde reyoncu için durum daha da zorlaşmaktadır. Ustası olan ve olması da gereken daha tecrübeli olan diğer reyoncunun önderliği bu süreci kısaltan faktörler arasında olmakla birlikte, müşteriler açısından mağaza çalışanları her şeyi ve yeri bilen kişiler olarak algılandıklarından ötürü bu süreç zaman zaman zorluklar içermektedir. O halde neler yapmalıyız? Aslında neler yapmamalıyız da soru olabilirdi. ? Öncelikle reyoncu mağazada göreve başlamadan önce mümkünse görevi hakkında eğitim almalı yada alması sağlanmalıdır. ? Yeni elemanları mutlaka daha deneyimli kişilerin yanına vererek onlarında kendi bilgilerini aktarmalarını sağlamak gereklidir. ? Reyoncu ürün portföyünü tanımalı, takip etmeli, gelişmeleri izlemeli ve fiyat değişikliklerinden haberdar olmalıdır. ? Reyonun devamlılığını sağlayabilmesi için sipariş hazırlayabilmeli, takip edebilmeli ve yöneticisinin onayı sonucu verebilmelidir. ? Etiket değişikliklerini zamanında yapmalı bulamadıklarını bilgiişlemden temin etmeli ve fiyatı olmayan ürünleri reyona açmamalıdır. ? Fİ-FO kuralını bilmeli ve teşhirde uygulamalıdır. ? Reyona ürün takviyesi yaparken müşterileri rahatsız etmemeye özen göstermeli ve koli,karton vb. gibi malzemeleri toplamalıdır. ? Aradığı ürünü bulamayan müşterilere yardım etmeli veya edilmesini sağlamalıdır. ? Müşteri ilişkilerini bilmeli ya da bilmesi sağlanmalıdır. Güler yüzlü olmalı ve beden dilini etkin bir şekilde kullanabilmelidir. Çözemediği yada çözüm getiremeyeceği müşteri sorunlarında şef veya yöneticilerini bilgilendirmelidir. ? Kişisel bakımına özen göstermeli ve vücut kokusuna dikkat etmelidir! Doğallıkla konu yukarıdaki maddelerden ibaret değil. Günümüz perakendeciliği sürekli bir dinamizmi zorunlu tutmaya devam ettiği sürece giderek zorlaşan bir sürecide beraberinde getirecek.Ve yapılmaması gerekenlerin, yapılması gerekenlerin sayısından fazla olduğu işletmelerin sayısındaki oran halen dikkate değer bir sayıda seyir etmektedir.Kurumsallaşmak da demiyorum ama yönetim zorluğu yaşayan işletmelerin halen sakal tıraşı, Fİ-FO kuralı vb. sorunları aşamamış olmalarını da anlayamıyorum! Çok cazip bir Pazar olan Türkiyede perakendecilikte yapacak ve tartışılacak daha çok konu ve gelişmeler var. Unutmamalıyız ki sektörün kazancı sektörümüze geri dönecektir. Geçmiş bunun örnekleri ile dolu, gelecekte de yeni gelişmelere hazır ve açık olmalıyız.Yazımı Peter Drucker in sözleri ile tamamlıyorum. Dünyanın gelişmiş ülkelerindeki yöneticilerinin karşısındaki tek güçlük, bilgi ve hizmet elemanlarının verimini arttırmaktır. Gelecekteki birkaç on yıl boyunca yönetimlerin gündemlerinin başında yer alacak olan bu güçlük, şirketlerin rekabete yönelik performansla- rında en son belirleyici olacaktır.