Rol model yönetici ve astlar

Her geçen gün bir yenisi eklenen mağazalar. Giderek artan eleman ihtiyacı. Bu bağlamda artan yönetici ihtiyacı.

Ve yöneticilerin giderek artan sorumlulukları ile yönetimin onlardan olan beklentileri.

Perakende de yönetici kolay olunmadı, olunmuyor, olunmayacakta.

İşletmeden işletmeye değişmekle beraber, genel olarak hem fikir olunan birçok temel konu vardır. Bunların biri de; ‘Yönetici iyi bir rol model olmalıdır.’ Özellikle maiyetindekiler için önemli olgulardan biridir bu.

Biridir biri olmasına da, zorluklardan biride burada ortaya çıkmaktadır. Yönetici, astı için rol model olarak uygundur uygun olmasına da, ne kadar süre çalışacaklar bir arada?

Ast özelliklede işinde yeniyse, örnek aldığı yöneticisi ile olan etkileşimleri önemli bir yer tutar.

Ancak çalışanlardaki turnover yükseldikçe ve istihdam edilen kişi işi yeterince benimsemezse de bu etkileşim olmaz.

Ayrıca rol model alınan yöneticide, söz konusu mağazada ne kadar kalacaktır? Başka bir mağazaya gidebilir, üst bir göreve atanabilir veya işten ayrılabilir.

Peki, bu olasılıklar yüzünden yöneticinin ataması mı yapılmayacak?

Astları damı yönetici ile atanacak?

Her ikisi de hayır.

 

Açılan yeni mağazalar, özel önem verilen bir mağaza veya daha kıdemli ve deneyimli bir yöneticinin atanması gereken mağaza derken, farklı süreçler ortaya çıkmaktadır. Ve bu konular, astın yöneticisini rol model alma olasılığı üzerine bekletilemez, ertelenemez.

Bu durumda ya yeni bir yönetici gelecek veya atanacaktır. Yeni yönetici dışarıdan gelebileceği gibi şirket içerisinden de atanabilecektir. İşte bu noktaya dikkat çekmek istiyorum! Mutlaka ve mutlaka yönetici yetiştirmeliyiz. Onlara yatırım yapmalıyız. Yöneticiye yatırım çoğu noktada uygulanıyor da.

Söz konusu bu yatırımın getirilerini hepimiz biliyoruz ve göz ardı etmemeliyiz!Bu sayede astların ileride yönetici olabilmesinin de önünün açıldığı, bilinen ve denenmiş bir gerçektir.

Astların bu göreve aday olacak şekilde eğitilmeleri ve motive edilmeleri önemlidir! Bu süreçte elbette ki dışarıdan alınan eğitimler önem arz etmektedir. Genel olarak bu süreç; oryantasyon, işbaşı eğitimleri, mağaza yöneticisinin astını eğitmesi, deneyim kazandırması, ekibin önemli birunsuru haline getirmesi şeklinde gelişmektedir. Yönetici mağaza personelinin yetiştirilmesini ve gelişimini sağlar.

Bu süreçte yönetici astlarına olan geribildirimlere önem verir! Doğru ve zamanında verilen geribildirimlerden, özellikle işinde azimli olan çalışanlar fazlaca yararlanmaktadır. Geribildirimlerin veriliş tarzının bile, rol model olan yöneticinin önemli özelliklerinden biri olduğu unutulmamalıdır!

Unutmamalıyız ki mağazanın başarısında her kesin rolü ve payı olmalıdır. Ancak nihai sorumluluğun yöneticide olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Yönetici başarı kadar başarısızlığa da sahip çıkar ve çıkmalıdır da. ‘İyi olursa ustadan, kötü olursa çıraktan’ denmemelidir!   

Olabildiğince etkin bir kadro ile çalışması, yöneticinin hem işlerini kolaylaştıracak hem de asıl görevlerine daha fazla odaklanmasını sağlayacaktır. Etkin kadro konusu, sayısal olarak yeterlilik içermesi gereken norm kadro sayısı ile olabildiğince çakışmalıdır.

Sonuçta, rol model alınan yönetici iyi bir mentor olmalıdır. Aslında her yönetici bir noktada mentor olmalı, olabilmelidir. Bu vasfa sahip yöneticiler; kimin ne kadar tecrübeye sahip olduğu, eksikliklerini ve diğer özelliklerini anlarlar ve ona göre rehberlik ederler.

 

Rol model alınsın ya da alınmasın, yeni yöneticilere ihtiyacımız var ve olacakta.

Bu nedenle yöneticilerin, yeni yöneticiler yetiştirmesine çok ihtiyaç var ve bir şekilde bunun sağlanması çok önemli! İster astların yükselmeyi amaçlaması olsun, istersede yönetici yardımcılarının yönetici olması olsun, yetiştirmeliyiz ve yetişmelerini sağlamalıyız.

Hiçbir üst düzey yönetici; ‘yöneticim yok, bu yüzden mağazayı açmayalım’ demediği sürece...