Perakende PageSkin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezervleri artıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın resmi rezerv varlıkları, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artarak 104,6 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezervleri artıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Ekim 2019 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve  Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde  3,4 yükselerek 104,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 76,5 milyar  dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,7 yükselerek 26,6 milyar dolar oldu.

Ekimde bir önceki aya göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi  Yönetim ve TCMB'nin önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul  kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) net bazda bir önceki aya  göre değişmeyerek 16,7 milyar dolar seviyesinde kaldı. Bu tutarın 11,9 milyar  doları anapara, 4,8 milyar doları faizlerden oluştu.

TCMB'nin yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal  türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri ekimde 18,5  milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 14,5 milyar doları bir  ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek hazine garantili  dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın  cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler  bir önceki aya göre yüzde 4,1 artarak 36,6 milyar dolara yükseldi.

Perakende PageSkin
Perakende PageSkin