Uyumlu lider performansı artırır

Liderlik konusunda uzman Prof. Richard Boyatzis’e göre, şirketler için para kazanmak, kısa vadeli kolay bir süreç. Ancak sürdürülebilir başarıyı yakalamak ve büyümek için ise şirketlerin uyumlu liderlere ihtiyacı var

Bugün pek çok şirket, uyumlu bir lidere sahip olmadığı için başarısız oluyor. Kendisi ve çevresindekilerle barışık, uyumlu ilişkiler kuran bir lider, bulunduğu şirketin performansını artırıyor.


Peki, uyumlu lider kime denir?
Araştırmalar, bunu aslında çok açık biçimde ortaya koyuyor. Etkin lider; bize ilham veren, bizi harekete geçirendir. Sonuç olarak uyumlu lideri de etkin lider olarak tanımlamak mümkündür. Lider, etrafında uyumlu insanlar topluluğu olan kimsedir. Liderlik sadece kişilere bakılarak öğrenilemez. Lider konumunda olan kimse ile etrafındaki kimseler arasındaki ilişkiye de bakmak gerekir. Sonuçta bugün liderlik pozisyonunda olan herkes aynı zamanda etkin değil. Kişinin göze çarpan bir lider olması için önce ilişkiler anlamında etkin olup olmadığını anlamak gerekir. Uyumlu liderlik, etrafındaki insanların ve organizasyonun mutlu, gelecek için umutlu olması durumunda ortaya çıkar. Liderin etrafındaki insanları ve etrafındaki insanların lideri anlaması değil, aynı zamanda birbirlerine karşı özenli davranmaları, bunun için çaba harcıyor olmaları önemlidir.

Kendi zihninden ve kalbinden geçene verdiği önem kadar, etrafındaki insanların zihinlerinden ve kalplerinden geçene de önem vermelidir. İşte bütün bu unsurlar bir araya geldiğinde bir lideri “uyumlu lider” olarak tanımlamak mümkündür. İşin özünde ilişki vardır. Uyumlu lider, ilişkilerindeki etkinliği ile tarif edilir.

Uyumlu lider şirkete ne sağlar?
Uyumlu liderin tanımını yaparken söylediğim gibi sağladığı en büyük yarar etkinliktir. Liderlik pozisyonunda olan insanlar arasında yapılan bir araştırmaya göre bu kimselerin yüzde 60 ile 80 arasında bir bölümünün etkin olmadığı ortaya çıkıyor. Bu nedenle insanların liderlik konusunda kafaları karışıyor. Etrafınızda gördüğünüz pek çok lider etkin değil. Araştırma bunun hem özel sektörde hem de kamuda böyle olduğunu gösteriyor. Eğer bir şirket ileriye gitmek, uyum sağlamak, esnek olmak, sorunları çözmek, zaman içerisinde performansını artırmak istiyorsa, uyumlu lidere ihtiyaç duyar. Para kazanmak kısa vadeli bir iştir. Ancak zaman içerisinde, örneğin pazar koşullan değiştikçe, şirket uyum sağlamakta güçlük çeker. Bu nedenle başarının sürdürülebilir olması ve büyüme, para kazanmaktan daha önemlidir. Uyumlu lider de buna katkı sağlar.

Uyumsuz liderin şirkete etkisi nasıldır?
Uyumsuz liderler, etrafındaki insanları dar görüşlülüğe iter. Şirketin daha çok finansal göstergelere odaklanmasına sebep olur. İnsan değil işe odaklıdır. Başarısızlıklarda insanları cezalandırır. Başarıyı paylaşmaz. Uyumsuz lider etkili değildir. Bu da korku ve stres altında olan, şirketi umursamayan çalışanların olduğu bir atmosfer yaratır. Bunun sonucu olarak çalışanlar daha az sorumluluk alırlar. Daha az çalışırlar, daha az yaratıcı olurlar ve motivasyonları düşük olur. Açıkçası, uyumsuz lider zehirleyici madde gibidir. Şirketi zehirler. Bu tip liderlere sahip olan şirketler zaman içerisinde öğrenme yeteneklerini kaybeder. Bir süre sonra da performansları düşer. Bugün bazı büyük şirketlerin herhangi birine baktığınızda ve neden daha iyisini yapmadıklarını sorguladığınızda, bu şirketlerin liderleri için en önemli kriterin para kazanmak olduğunu görürsünüz. Bu en kolayıdır. Oysa uyumlu liderler, şirketi sadece paraya değil başarıya odaklayanlardır.

Uyumlu lider mi, kısa vadeli kar mı?
Bugün pek çok şirket liderin uyumlu olup olmadığına değil, finansal sonuçlara bakıyor. İşte tam da bu nedenle başarısız oluyorlar. Oysa şirketlerin esnek, uyumlu ve başarılı olabilmeleri İçin daha fazla uyumlu liderliğe ihtiyaçları var. Burada ihtiyaç duyulan kurum kültürü ise insanların birbirine güven duyduğu ve birbirleri ile ilgilendikleri bir kültür olmalı. Ayrıca çalışanların, pazarla ilgili, rakipleri ve tüm iş çevresi ile İlgili fikir sahibi olmaları gerekli. Şirket kültürü buna olanak vermeli. Bu sağlandığı takdirde, öğrenmeye açık, uyumlu ve esnek, motivasyonu yüksek bir yapıdan söz edilebilir.

Bir örnek vermek gerekirse; siz bugün büyük bir medya kuruluşunda çalışıyorsunuz. İyi ve uygun olan yazılar yazabilirsiniz. Ya da muhteşem yazılar yazabilirsiniz. İyi ve uyumlu olan ile muhteşem olan arasındaki fark, yazdığınız konuyla ilgili ne kadar çok okuduğunuz, ne kadar çok soru sorduğunuz, ne kadar çok araştırma yaptığınız ve tekrar tekrar yazıp bozmanız, yani konuya ne kadar ekstra enerji harcadığınızla ilgilidir. Konuya ne kadar enerji harcarsanız, yaptığınız işle ilgili o kadar heyecan duyarsınız. Eğer şefiniz, “Ayrıntıları bırak, yazıyı yetiştir” derse bütün ilhamınızı kaybedebilirsiniz.

Yazılarınızla belki de insanlara daha iyi yöneticiler olmalarında yardımcı oluyorsunuz. İnsanların öğrenmelerine yardım etmek, bana göre bu çok saygın bir misyon. Ancak bunu önemsemeyen bir editörünüz varsa, siz de daha iyi yazılar yazmak için çaba harcamazsınız. Aksine, insanlara nasıl yardım edebileceğinizi, nasıl yön gösterebileceğinizi düşünen ve bu doğrultuda sizi cesaretlendiren bir editörünüz varsa, siz de buna dahil olursunuz. İşte uyumlu liderler bunu yapıyorlar.