Skip to content Skip to footer

Aralık 2023 döneminde AVM Metrekare Verimlilik Endeksi yüzde 87,6 arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Aralık ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Aralık 2023 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 87,6 oranında artarak 2848 puana yükseldi. Aralık 2023 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 64,77 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görülmektedir.Aralik Metrekare 1

Aralık 2023 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Kasım 2023 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 9,3 oranında artış göstererek 2848 puana yükselmiştir.

Aralik Metrekare 2

AVM Endeksi verileri dördüncü çeyrek bazında geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 86,2 oranında artış göstererek 2023 dördüncü çeyrek döneminde 2209 puana yükseldi.

Aralik Metrekare 3

AVM’lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro Aralık ayında Türkiye genelinde 10.856 TL iken İstanbul’da 13.280 TL, Anadolu’da 9.240 TL olarak gerçekleşmiştir.Aralik Metrekare 4

Çeyrek bazlı m2 başına düşen cirolarda dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 86,2’lik bir artış yaşanmıştır. 2023 yılı dördüncü çeyrekte metrekare verimliliği 9857 TL şeklinde gerçekleşmiştir.

Aralik Metrekare 5

Kategori Bazında Ciro Endeksi

Endeks, kategoriler bazında geçtiğimiz yılın Aralık ayı ile karşılaştırıldığında en fazla artış yüzde 103,5 ile teknoloji kategorisinde görülmüştür. Diğer kategorisinde yüzde 85,8, giyim kategorisinde yüzde 83,6, yiyecek içecek kategorisinde yüzde 81,6, hipermarket kategorisinde yüzde 80,3 ve ayakkabı kategorisinde yüzde 78,8’lik bir artış yaşandığı görülmektedir.

Aralik Metrekare 6

Kategori bazında ciro endeksi bir önceki ay olan Kasım 2023 dönemi ile karşılaştırıldığında hipermarket kategorisinde yüzde 18,8, yiyecek içecek kategorisinde yüzde 14,6, diğer kategorisinde yüzde 11,0, teknoloji kategorisinde yüzde 10,9, giyim kategorisinde yüzde 7,6 ve ayakkabı kategorisinde yüzde 1,0’lik bir artış yaşandığı görülmektedir.Aralik Metrekare 7

Ziyaret Sayısı Endeksi

Aralık 2023 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 8,42’lik bir artış ile 103 puana yükseldi.

Aralik Metrekare 8

Aralık 2023 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay olan Kasım 2023 ile karşılaştırıldığında yüzde 7,2 oranında bir artış olduğu gözlemlendi.

Aralik Metrekare 9

Ziyaret sayısı endeksinde dördüncü çeyrek bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 8,8’lik bir artış olduğu gözlemlenmiştir.

Aralik Metrekare 10

Aralık 2023 döneminde AVM Metrekare Verimlilik Endeksi yüzde 87,6 arttı - Perakende.org