Skip to content Skip to footer

AVM’ler 2023 yılında cirolarını ikiye katladı

2023 Yılında AVM Ciro Endeksi Yüzde 99,6 arttı.

2023 yılında m2 başına toplam ciro 89.432 TL’ye yükseldi.

AVM Endeksi 2023 yılı verilerine göre, perakende sektörü pandeminin olumsuz etkisinden kurtuldu. Alışveriş merkezi metrekare verimliliğini düzenli biçimde analiz eden AVM Endeksi verilerine göre, alışveriş merkezi metrekare cirosu 2023 yılında bir önceki seneye göre nominal değerde (enflasyondan ayrıştırılmamış) yüzde 99,6 artış gösterdi. 2010 yılı bazına göre endeks 2023 yılında 1890 puana ulaştı.

Yillara Gore Ciro endeksi

2023 yılında, AVM metrekare verimliliğinde Anadolu ile İstanbul AVM’leri arasında anlamlı bir fark gözlemlendi. Metrekare verimliliği bakımından Anadolu’daki AVM’ler, İstanbul AVM’lerine göre daha hızlı bir yükseliş trendi ortaya koyuyor. 2010 yılı baz alındığında İstanbul AVM’lerindeki verimlilik endeksi 2030 iken, Anadolu AVM’lerinde durum 1772 olarak gerçekleşti. Uzmanlar bu durumu İstanbul AVM’lerindeki yabancı turistlerin cirolar üzerindeki olumlu etkisine bağlıyor.

Metrekare başına toplam ciro İstanbul’da yüzde 85,6, Anadolu’da yüzde 115,3 artmıştır.

Yillara Gore M2 Ciro endeksi

 

Nitelikli alışverişçiler AVM’lere döndü

AVM metrekare başı ciro verileri pandemi sonrası düzelmeyi işaret ederken bu durum henüz müşteri ziyaret davranışına yansımamış görünüyor. 2010 yılı AVM ziyaretçi endeksi 100 kabul edildiğinde, pandeminin zirve yaptığı yıl olan 2020 yılında ziyaret endeksi yarıya inerek 56’yı göstermişti. 2023 yılında metrekare başına düşen ziyaretçi endeksi toparlanma göstererek 98’e yükselse de hala 2010 yılındaki sayıyı yakalayabilmiş değil. Ziyaret endeksine göre, 2023 yılında toplam ziyaretçi sayısı 2022 yılına göre yüzde 12,7’lik bir artış gözlemlenmiştir.

Uzmanlar, ziyaretçi sayısının henüz istenen seviyeye ulaşmamasına karşın, AVM cirolarındaki hızlı yükselişi, AVM’leri daha verimli müşterilerin ziyareti ile açıklamaktadır. Başka bir ifadeyle sosyalleşme ya da diğer gerekçelerle AVM’ye gelen ve nispeten daha az harcama yapan müşteri yerine 2023 yılında daha alışveriş odaklı müşterilerin AVM’leri ziyaret ettiği anlaşılmaktadır.

Ziyaret endeksinde İstanbul AVM’leri 2010 yılı 100 baz endeksine göre 92 puana ulaşırken, Anadolu AVM’lerinde metrekare başı ziyaretçi endeksi 106 puan olarak gerçekleşmiştir. Bu durum müşteri davranışı bakımından Anadolu AVM ziyaretçilerinde daha hızlı bir toparlanmanın gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.

2023 yılında m2 başına toplam ciro İstanbul AVM’lerinde 110,6 bin TL olarak gerçekleşirken bu durum Anadolu AVM’lerinde 75,3 bin TL oldu.

Yillara Gore Ziyaret endeksi

Kategori Bazında Ciro Endeksi

Endeks, kategoriler bazında geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında en fazla artış yüzde 114 ile teknoloji kategorisinde görülmüştür. Diğer kategorisinde yüzde 100, yiyecek içecek kategorisinde yüzde 98, giyim kategorisinde yüzde 92, hipermarket kategorisinde yüzde 91 ve ayakkabı kategorisinde yüzde 90’lık bir artış yaşandığı görülmektedir.

Kategori Bazinda Metrekare endeksi