Skip to content Skip to footer

EBRD, Yayla Agro Gıda’ya 55 milyon avro kredi sağladı

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Yayla Agro Gıda”) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (“EBRD”), Büyüme ve Kalkınmayı Destekleyen Ortaklığa Devam Ediyor:

EBRD ve TaiwanICDF, Yayla Agro Gıda’nın büyüme planlarını desteklemek ve sektöründeki konumunu daha da güçlendirmek için 55 Milyon Euro tutarında finansman sağladı. Bu kredi, Yayla Agro Gıda’nın Niğde’de devam eden fabrika yatırımının gerçekleştirilmesi ve operasyonel işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır.

EBRD’nin uzun süredir iş ortağı olan Yayla Agro Gıda, önceki projelerde bankanın uzmanlığından ve finansal desteğinden yararlanmıştır. Devam eden işbirliği, EBRD’nin Yayla Agro Gıda’nın güçlü finansal & operasyonel performansına, yenilikçi yaklaşımlarına ve sürdürülebilir iş uygulamalarına olan bağlılığına olan güvenini yansıtmaktadır.

Yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, “EBRD ile ortaklığımızı genişletmekten ve bu kredi vesilesiyle hedeflerimizi başarmaya bir adım daha yaklaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Söz konusu finansman, Şirketimizin global büyüme stratejisini yönlendirmede önemli bir rol oynayacağı gibi; pazar konumumuzu güçlendirmemizi, yüksek kalite standartlarında sağlık odaklı yenilikçi ürünler üretebilmemizi, ihracat pazarlarımızı genişletmemizi ve yeni istihdam fırsatları yaratmamızı sağlayacak. Şirketimiz bu uzun vadeli finansman desteğiyle çığır açan inovasyonların yanında tüm üretim süreçlerinde dijitalleşme ve doğru tarım uygulamaları ile sürdürülebilirliğe daha çok katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu finansman vesilesiyle Şirket’imizin yüksek katma değerli ve çevreye duyarlı imalat sanayi yatırımlarını hızlandırarak entelektüel sermaye birikimimizi de güçlendirmeyi hedefliyoruz. Global bir marka olma yolunda yatırımlarına devam eden Şirket’imizin EBRD ile uzun yıllardır devam eden güçlü iş birliğine önemli bir halka daha eklemiş oluyoruz. EBRD’nin işimize olan sürekli desteği ve güveni için minnettarız. EBRD’nin Türk sanayisinin dinamizmine olan inancı ülkemizin jeopolitik önemi ve sunduğu iş fırsatlarıyla birlikte ele alındığında, önümüzdeki döneme daha güvenle bakabiliyoruz” dedi.