Skip to content Skip to footer

Hibrit yapıda evden çalışmaya devam mı, tamam mı ?

Ipsos’un iki farklı global araştırma verilerinden derlenen bu haftaki bülten içeriğinde;  İş yaşam dengesinin daha iyi sağlanabilmesine, planlanlanabilmesine yönelik bugular var.  Pandemi ile birlikte başlayan uzaktan/ evden çalışma durumu nasıl, yapılan işin/ pozisyonun bugün ki şartlarda hibrit çalışma uygunluğu nedir, dünya ne kadar süre daha uzaktan ya da iş yerine giderek çalışmayı düşünüyor? Bundan sonraki çalışma düzeni olarak çalışanların düşünce, tercih ve önerileri ne yönde? Bireylerin yüzde kaç hergün işe gitmek ve ofiste çalışmak istiyor? İş verenin önerisi nedir, gibi pek çok soruda bireylerin ifade, tutum ve davranışları incelenmiştir. 

BUNDAN SONRAKİ ÇALIŞMA DÜZENİNİZİN NASIL OLMASINI İSTERDİNİZ? Koronavirüs salgını ile başlayan ve halen devam eden hibrit çalışma düzeni,  dünya genelinde çok sayıda sektör tarafından benimsedi. Bu teknolojik modelleme çalışanlar ve iş dünyası tarafından kabul görse de, bazı sektörlerde mesleki şartların uymaması sebebiyle hedeflenen seviyede aktif kullanılamadı. Bütün bunların dışında, bireylerin evde çalışabilecekleri iyi bir ortama sahip olmamaları,  odaklanma ve verimlilik sorunu yaşayanlar,  hibrit yapıda çalışabilse bile, onlar için  iş yerinde çalışmak önemli. Diğer taraftan uzun süre trafikte kalmak istemeyenler, zamanı daha verimli kullanabileceğini düşünenler, kendi iş alanlarının da hibrit çalışmaya uyumlanması için bir çözüm beklentisinde.

Güncel araştırma verilerine bakıldığında; bundan sonraki çalışma düzeni olarak, çalışanların sadece %13’ü hergün işe gitmek ve ofiste çalışmak istiyor. Çoğunluğun isteği ise uzaktan çalışmaya bir şekilde devam etmek.

NE KADAR SÜRE DAHA EVDEN / UZAKTAN ÇALIŞACAĞINIZI DÜŞÜNÜYORSUNUZ? Bu sorunun yanıtını verenler; şu anda evden/ uzaktan çalışan her 10 kişiden 3’ü bir ay daha bu şekilde çalışmaya devam edeceğini düşünüyor. Bu sistemin altı ay ya da daha uzun süre bu şekilde çalışmaya devam edeceğini düşünenlerin oranı sadece %23.

DÜNYADA ÇALIŞANLAR NE YÖNDE İŞLERİNE DEVAM ETMEK İSTİYORLAR? Profesyonel markalara ait ofis dışında hibrit yapıda çalışmayı ilk kez pandemide denenmesi ile kabul edilen bu fikre halen çok sıcak bakılıyor.

Dünyada da çalışanların çoğunluğu hibrit çalışma düzenini tercih ediyor. İşe/ ofise gitmek isteyenlerin oranı sadece %8. Evden çalışmak isteyen % 24, yeni çalışma yapısı hibrit devam etmek isteyenler ise % 68ile çoğunluğu oluşturmakta…

ol1WsgVGfFi3QahR2cl9Ow5KPSLYaaJwf8fuku2hnXDyekAAAAASUVORK5CYII=

PEKİ İŞVEREN BU KONUDA NASIL DÜŞÜNÜYOR? Bir sektörde faaliyet gösteren çok sayıda şirket; çalışma düzenlerini ekipleri bir araya getirecek şekilde kurgulamayı başardılar. Üretkenliği destekleyen bu tasarım aynı zamanda maliyetlerin de düşmesini sağladı. Ancak iki yılın sonunda salgın öncesi daha önce sürekli ofiste çalışan birçok ekip, evrim geçiren hibrit çalışma düzenlerinde haftanın belirli günlerinde ortak çalışma alanları ve ofislerde birlikte çalışmaya başladı. Bütün bu uygulamalar sürerken; yöneticilerin tamamen evden çalışma isteği çok daha düşük olduğu görülüyor. Yöneticilerin çoğu evden çalışma yerine hibrit çalışmayı tercih ediyor.

wOWjXAzkFghJgAAAABJRU5ErkJggg==

Uzaktan çalışmanın size sağladığı faydalar nelerdir?

iş-yaşam dengesine yatırım her zaman bir kurumun çalışanlarına vereceği en iyi teklif seçeneklerden biridir. Hibrit çalışma modeli, çalışanlara bulundukları yerlerden çalışma olanakları verirken, zaman konusunda esneklik tanır. İş hayatında artan özgürleşmeye yönelik kabul gören bu adımlar en fazla iş & yaşam akışını dengelemeye fayda sağladı. Uzaktan çalışanlar için bu çalışma düzeninin sağladığı diğer önemli kazanım da para ve zaman kazancı olarak ortaya çıktı.

P2WXSztiXcclAAAAAElFTkSuQmCC

İŞİNİZ UZAKTAN ÇALIŞMAYA UYGUN BİR İŞ Mİ?

Her meslek uzaktan çalışmaya uygun değil elbette…

Bilgiye dayalı işlerin evden çalışmaya çok daha kolay geçebildiğini, hizmet sektöründe çalışanlar için ise durumun böyle olmadığını salgın döneminde deneyimlemiştik. Pandemi ile birlikte başlayan uzaktan/ evden çalışma durumu için yapılan işin/ pozisyonun uygunluğu önemli bir husus. Çalışan kişilerin %34’ü işlerinin uzaktan çalışmaya uygun olduğunu belirtiyor. Bu çalışanların yarısı bugün tamamen ya da haftanın belli günleri uzaktan çalışıyor.

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar GEDİK verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:  Kısmen veya tamamen ofis dışından çalışma kavramı salgın öncesinde de tartışılıyordu. Elbette tartışma bu şekilde çalışmaya müsait işler için geçerliydi. Salgın, bu tartışmaya bir süreliğine son verdi diyebiliriz. “Hayati nedenler” ile uzaktan çalışabilecek herkes bir süre uzaktan çalıştı. Salgının etkisini yitirmesinin ardından bazı sektörler, bazı şirketler yine kısmen veya tamamen ofiste çalışma düzenine döndüler. İşte bu noktada hibrit çalışma yöntemi gündeme geldi. Bizim bu konudaki güncel araştırmamıza göre ülkemizde çalışanların üçte ikisi için ofis/işyeri harici çalışma zaten işin doğası gereği mümkün değil. Araştırmamız gösterdi ki işi ofis/işyeri harici çalışmaya müsait olan yarısı kısmen ya da tamamen uzaktan çalışmaya devam ediyor. Ancak bu çalışma biçiminin 6 aydan daha uzun süre devam edeceğini düşünenler azınlıkta, sadece %23’lük  bir kesim bu düşüncede.  Nasıl devam edileceğini zaman gösterecek. Ülkemizde hem tamamen evden çalışmak isteyenlerin hem de tamamen ofiste çalışmak isteyenlerin oranı diğer ülkelere kıyasla yüksek. Bizde tamamen evden çalışmak isteyenler diğer ülkelere kıyasla 2 kat, tamamen ofiste çalışmak isteyenler ise  1,5 kat daha fazla.

Diğer ülkelerde ise hibrit çalışmayı tercih edenler çok daha fazla, bu çalışma biçimini tercih edenler bizde yaklaşık %45 iken diğer ülkelerde %68. Bu tercihin arkasında yatan temel motivasyon hibrit çalışma sayesinde daha az para ve zaman harcamak durumunda kalmak ve tabi daha iyi bir iş-özel hayat dengesi yakalayabilmek.

Ülkemizde şu anda uzaktan çalışmakta olanların %87’si tamamen veya kısmen işyeri dışından çalışmaya devam etme taraftarı. Bu oran diğer ülkelerde yaptığımız araştırmalarda daha yüksek, %92’ye varıyor.

Resme diğer taraftan bakarsak hali hazırda ülkemizdeki uzaktan çalışanlar içinde on kişiden altısı ofis ile bir bağlantılarının olmasını istiyor. %13 tamamen ofise dönmek isterken, %45 hibrit bir çalışma biçimini yani biraz işyerinde biraz uzaktan çalışmayı tercih ediyor.

Dünyada yöneticilerin tamamen evden çalışmayı tercih etme oranı genç çalışanlara kıyasla 3 kat düşük. İş hayatının başlarında olan çalışanların %28’i bundan sonra sadece evden çalışmak istediklerini belirtirken üst düzey yöneticiler arasında bu oran %10’a düşüyor. Gerek orta düzey gerekse üst düzey yöneticiler hibrit çalışmayı etkin iş birliği sağlayabilmek açısından en uygun alternatif olarak görüyorlar. Yöneticilerin bu şekilde düşünmesinde genç çalışanlarını başka şirketlere kaybetme endişesinin de rolü olması ihtimali var elbette. Genç çalışanlar için ise iş birliği sağlama anlamında tamamen evden çalışma, hibrit çalışma ile tamamen ofise dönme alternatifleri arasında pek bir fark yok. Onlar evden çalışırken de birbirimize sanki ofisteymişiz gibi destek olabiliriz düşüncesindeler.

Hibrit çalışma ile “mevcut kadroların” işlerin yürütebildiği görüldü. Ancak bundan sonraki jenerasyonun hibrit çalışma ile belli yetkinlik seviyesine ne kadar sürede erişebileceği bir soru işareti. Bu geçiş döneminde yetkinlik kazanımının daha uzun süre aldığını gözlemliyoruz. Daha uzun vadede gerek eğitmenlerin gerekse eğitilenlerin “bu yeni düzenin yerlileri” olduğu bir dünyada bu da olumsuzluk da ortadan kalkabilir tabi. İşin duygular ile ilgili olan insan ilişkileri, takımdaşlık, karşılıklı tolerans gibi boyutları ise derin tartışmalara muhtaç. “Doğma-büyüme” hibrit çalışan nesiller işin bu tarafına nasıl yaklaşacaklar göreceğiz.

ARAŞTIRMA KÜNYESİ

Bu dosyada paylaşılan veri ve bulgular Ipsos tarafından gerçekleştirilen 2 farklı araştırmadan derlenmiştir.

  • 2022 Ipsos Karian and Box HİBRİT ÇALIŞMA:  Ocak-Haziran 2022 ayları arasında 95 ülkede Ipsos Online Panel sistemi aracılığıyla 542.423 çalışan ile gerçekleştirilmiştir.
  • Ipsos Anti Kriz Monitörü: Araştırma 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile online anket yöntemi (CAWI) üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın istatistiki hata payı, 95 güven aralığında ± 3.5’tir. Veriler, ADNKS 2019 verilerine (yaş, cinsiyet, eğitim ve İBBS1 12 bölge) göre ağırlıklandırılmıştır. Veriler 15 Ekim-15 Kasım 2022 dönemine aittir.