Skip to content Skip to footer

İpsos, Toplumun %82’si önümüzdeki günlerde ülkemizde su sıkıntısı olacağını düşünüyor

İpsos Antikriz Monitörüverilerinden derlenen bu haftaki bülten içeriğinde;
Küresel su kıtlığı var. Toplumun bu konudaki düşünceleri nedir? Su sıkıntısının sebebi nedir ? Ülkece bu duruma müşterek çıkarlarımız doğrultusunda nasıl çözümler üretiyoruz? Önümüzdeki günlerde ülkemizde bir su sıkıntısı olacağı düşünülüyor mu? Nasıl bir problem olarak karşımıza çıkıyor olacak? Su sıkıntısı konusunda kurum ve kuruluşlar, bireyler yeteri kadar önlm alıyor mu? İnsanların konudaki düşünceleri ne yönde? gibi sorularla bireylerin bu konuda  görüş, ifade ve bu husutaki tutumları incelenmiştir.

TOPLUMUN %82’Sİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÜLKEMİZDE SU SIKINTISI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYOR.
Suyun, insanlar ve diğer tüm canlılar için önemi, suyun insan ve toplum yaşamındaki yeri, suyun dünyadaki ve Türkiye’deki dağılımı, mevcut su kaynakları, küresel ısınmanın su üzerindeki etkileri, su kaynaklarının yönetimi son 20 yıldır ciddi anlamda insanlığın odağında bulunan konulardan…  Hatta o ülkenin ekonomik gelişmesinin ve kalkınmasının önde gelen anahtar unsurlarından birisidir desek yanlış olmaz. . İnsanların yaşamlarında önemli bir yeri olan ve sektörler açısından üretimde temel girdilerden biri olan suyun, planlı ve akılcı olarak yönetilmesi küresel ve ulusal fayda açısından büyük ihtiyaç olduğunu toplumdaki bireylerin kaygılı yanıtlarından da görmek mümkün.

Her 10 kisiden 8i onumuzdeki gunlerde

SİZCE SU SIKINTISININ SEBEPLERİ NELERDİR ?
Mevsimsel değişiklikler / küresel ısınma su kıntısının en önemli sebebi olarak belirtiliyor. Ancak tüm nedenlere bakıldığında bireylerin su israfı yapması, devlet kurumlarının yeterli önlem almaması, su kaynaklarının kirlenmesi ve nüfus artışı da öne çıkan diğer sebepler.

Sizce su sikintisinin sebepleri nelerdir

SU SIKINTISI KONUSUNDA YETERLİ ÖNLEM ALINIYOR MU?
Su kıtlığı konusunda bireysel olarak önlem almadığımız toplumdaki genel kanı. Her 10 kişiden 8’i bireyler ve toplum olarak yeterli önlemi almadığımız görüşünde.

Sizce su sikintisi konusunda asagidaki kurum ve kuruluslar yeterli onlem aliyor mu

SU İSRAFINI ÖNLEMEK İÇİN NASIL ÖNLEMLER ALINIYOR?
Bireylerin çoğunluğu su israfını önlemek için önlem aldığını söylüyor. Önlemlerin başında suyu boşa akıtmamak geliyor. Elde yıkama yapmamak gibi tedbirler yer alıyor.

Siz evinizde su israfini onlemek icin onlem aliyor musunuz

Ipsos Türkiye İcra Kurulu Üyesi Yasemin ÖZEN GÜRELLİ verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:  “ Su kıtlığı, dünya genelinde giderek artan bir sorun. Uzmanlar bu on yılın sonunda, ihtiyaç duyulan tatlı suyun, bu on yılın sonunda sağlanabilen suyu %40 oranında aşması sonucunda beklendiği bir su

krizi yaşanacağını belirtiyor. Ülkemizde de mevsimsel değişiklikler ve küresel ısınma gibi etkenlerin yanı sıra bireysel ve kurumsal nedenler su krizine neden olabilecek önemli faktörler arasında. Toplumun %82’si yakın gelecekte Türkiye’de su sıkıntısının belirgin şekilde hissedileceğini düşünürken

%78’i önümüzdeki günlerde ve senelerde ülkemizde su krizi yaşanacağına inanıyor. Toplumun %63’ü su kıtlığının en önemli nedenlerinden birinin arasında bireysel su israfı olduğunu belirtiyor ve %84’ü su israfını önlemek için birtakım önlemler aldıklarını belirtiyor. Toplumun su kıtlığı konusundaki farkındalığının yüksek olması ve bireysel sorumluluk hissetmesi, su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi için önemli bir başlangıç olarak kabul edilebilir. Bu gerçeği kabul etmiş bir toplumun, olumlu niyeti, su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik oluşturulacak politikaları, benimsemesi ve davranış değişikliği daha kolaydır. Toplumun %48’ıi Devlet kurumlarının yeterli önlem almamasını su kıtlığının bir diğer önemli nedeni olarak görmektedir. Dolayısıyla yetkili mercilerin, kurumsal ve bireysel su tüketimini denetleme yasaları oluşturmasının yanı sıra, bireysel tasarrufu destekleyici politikaları teşvik eden kampanyalar düzenlemesi, toplumda olumlu bir karşılık bulacaktır. Bu politikalar arasında, suyun tasarruflu kullanımına yönelik kampanyalar düzenlemek, su tasarruflu ürünlerin kullanımını teşvik etmek sayılabilir. Bu kampanyalar, suyu nasıl tasarruflu bir şekilde kullanacakları, su tasarruflu ürünlerin neler olduğu ve atık suyun nasıl arıtılacağı gibi konularda bireylere bilgi vererek, farkındalıklarını artırabilir. Bu önlemler arasında, hali hazırda bireylerin su tasarrufu için en fazla başvurdukları suyu boşa akıtmama, muslukları sıkıca kapatma, daha az su tüketen ürünleri tercih etme ve duş sürelerini kısaltma gibi çeşitli adımlar da sık olarak vurgulanması, kalıcı ve yaygın davranış değişikliği ve toplumsal dönüşüm için kritiktir.

ARAŞTIRMA KÜNYESİ

Bu dosyada paylaşılan veri ve bulgular Ipsos tarafından gerçekleştirilen IPSOS ANTİKRİZ MONİTÖRÜ araştırmasından derlenmiştir.

  • Ipsos Anti Kriz Monitörü: Araştırma 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye nüfusu temsil eden 800 birey ile 23-30 OCAK 2023 tarihleri arasında online anket yöntemiyle (CAWI) gerçekleştirilmiştir.
İpsos, Toplumun %82’si önümüzdeki günlerde ülkemizde su sıkıntısı olacağını düşünüyor - Perakende.org