Skip to content Skip to footer

Koçtaş ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koçtaş ekonomik, çevresel ve sosyal performansını kapsayan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu: “Koçtaş olarak sürdürülebilirliği Çalışanlar, Müşteriler, Çevre ve Toplum olmak üzere üç ana başlık altında ele alıyor, bu konulardaki tüm hedeflerimize ulaşmamızda dijitalleşmenin öneminin ve gücünün farkında olarak hareket ediyoruz. Bu nedenle öncelikli sürdürülebilirlik konularımızı yönetirken çözüm alanlarının başında gelen dijitalleşmeye odaklanıyoruz” dedi.

Koçtaş ekonomik, çevresel ve sosyal performansı ile sürdürülebilirlik önceliklerini kapsayan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koçtaş’ın ikincisini yayımladığı, 2022 yılı faaliyetlerini kapsayan raporda; küresel ve sektörel trendler, strateji ve yönetim, çalışanlar, müşteriler, çevre ve toplum başlıkları altında çalışmaları ve gelecek dönem hedefleriyle ilgili detaylar yer alıyor.  Rapor, GRI Standartları ile uyumlu olarak paydaş katılımı, sürdürülebilirlik kapsamı ve bütünlük prensipleriyle hazırlandı.

Dünya standartlarında ev geliştirme perakendeciği yapan Koçtaş, öngörülü yaklaşımla aldığı önlemler, teknoloji yatırımları ve gelecek hedefleri doğrultusunda attığı adımlarla sektöründeki lider konumunu pekiştirerek sürdürüyor.

“Sürdürülebilirlik konularımızı yönetirken çözüm alanlarının başında gelen dijitalleşmeye odaklanıyoruz”

Koçtaş’ın 2022 Sürdürülebilirlik Raporu hakkında değerlendirmede bulunan Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu sürdürülebilirliği Çalışanlar, Müşteriler, Çevre ve Toplum olmak üzere üç ana başlık altında ele aldıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Bu konulardaki tüm hedeflerimize ulaşmamızda dijitalleşmenin öneminin ve gücünün farkında olarak hareket ediyoruz. Bu nedenle öncelikli sürdürülebilirlik konularımızı yönetirken çözüm alanlarının başında gelen dijitalleşmeye odaklanıyoruz. Rekabetin zaten yoğun olduğu bir sektör olan perakendede pandeminin getirdiği değişikliklerle beraber tüketicilerin seçeneklerinin arttığını; bunun neticesinde sektörde faaliyet gösteren işletmelerin en kaliteli ürünü en kısa sürede ve en uygun fiyattan sunmak için büyük bir yarış içinde olduklarını gözlemliyoruz. Bu rekabeti tetikleyen konuları ise hijyen, güvenlik, çoklu kanal, e-ticaret, pazaryerleri ve hızlı teslimat çözümleri şeklinde sıralayabiliriz. Tüketiciler fiziksel ortamda deneyimledikleri ürünü dijitalden fiyat kıyaslamaları yaparak, araştırarak satın alma eğiliminde. Kıyas yapabilmenin kolaylığı ile fiyat, hızlı teslimat ve alınan hizmet en önemli konular haline geldi. Çoklu kanal olan markaların tüm kanallarda aynı pürüzsüz deneyimi sağlayabilmesi ise bu noktada en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.”

2022 yılında dört bine yakın Koçtaş çalışanına çevre ve sürdürülebilirlik eğitimleri sağladıklarını belirten Oğuzkan Şatıroğlu: “Çalışanlarımızın katılımı ve desteği ile, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık projesi kapsamında “zincir market” statüsünde değerlendirilen mağazalarımız için sıfır atık uygulamalarını takip ediyor ve Sıfır Atık Belgelendirme çalışmalarını yürütüyoruz. E-ticaret faaliyetlerinde kullandığımız karton ambalajları geri dönüştürerek ambalaj malzemesi elde ediyoruz. Yine 2022 yılında sera gazı emisyonlarımızı hesaplayarak üçüncü taraf dış denetimler ile sera gazı emisyonları doğrulama sürecimizi başlattık. Koçtaş olarak müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin tüm değer zincirindeki etkilerini dikkate alıyor, tedarikçi seçiminden itibaren tüm iş süreçlerimizi sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesinde yönetiyoruz. Ürün güvenliği, kişisel verilerin korunması, afetlere hazırlık ve mücadele konularında yaptığımız çalışmalarla topluma karşı olan sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de ev geliştirme sektöründe en çok mağazası bulunan şirket olmayı ve hem dijitalleşme faaliyetlerimiz hem insan kaynağımıza verdiğimiz önem hem de çevre konusunda attığımız adımlarla sektörün gelişimine öncülük eden lider kurumsal vatandaş olma konumumuzu güçlendirerek ülkemiz, ekonomimiz ve toplumumuz için değer yaratmayı sürdüreceğiz” dedi.

2021 yılında Sürdürülebilirlik Komitesi’ni kuran Koçtaş, sürdürülebilirlikle ilgili etkilerini yönetmek üzere küresel ve yerel gelişmeler paralelinde sektörel sürdürülebilirlik önceliklerini ÇSY (Çevresel Sosyal Yönetişim) konularında belirledi. Koçtaş, Karbon Dönüşüm Programı ile emisyon kaynaklı faaliyetlerini sınırlandırmayı, çevreye ve iklime dair somut katkılar sunmayı amaçlıyor. İklim değişikliğinden kaynaklı fiziksel risklerle ilgili olası afetlere hazırlık ve dayanıklılık için de çalışmalar yürütüyor. Koçtaş 2022 yılında da sürdürülebilir şekilde mevcut kaynakların verimliliğini artırma, değişen müşteri ihtiyaçları, rekabet koşulları ve dijital dönüşüm esaslarına göre iş yapış şekillerini gözden geçirme ve geliştirme prensibini “Yalın SixSigma” yaklaşımı ile aktif şekilde uygulamaya devam etti.  E-ticaret faaliyetlerinde kullandığı karton ambalajları geri dönüşüm makinesinde işleyerek yeni bir ambalaj malzemesine dönüştüren Koçtaş, böylelikle ürünlerin hasar görmesini önlüyor ve ikincil ambalaj ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Şirket, bu yöntem ile 2022 yılında plastik kullanımını da %22 oranında azalttı.  Ayrıca, ilgili dönemde 25 mağazası ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi kapsamına dâhil olan Koçtaş, çalışanlarına yönelik enerji tüketimi, atık yönetimi gibi konularda düzenlediği eğitimlerle sürdürülebilirlik konusunda da farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Koçtaş 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu’na aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Koçtaş 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu