Skip to content Skip to footer

Logo Yazılım sektördeki ilk Entegre Faaliyet Raporu’nu yayınladı

Logo Yazılım’ın yayınladığı Entegre Faaliyet Raporu, Türkiye’de yazılım sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyor. Entegre düşünce yaklaşımıyla 6 alana odaklanan raporla birlikte marka, sektörde lider konumunu pekiştiriyor.

Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımları markası Logo Yazılım, Türkiye’de tüm sektörlerde az örneği görülen ve yazılım sektöründe bir ilk olan Entegre Faaliyet Raporu’nu yayınladı. 2022 yılı Entegre Faaliyet Raporu stratejik odağın yanı sıra, gelecekte yaratılacak değeri, paydaşlarla ilişkileri ve öncelikli konuları öne çıkartıyor. Bu raporla Logo Yazılım, kurumsal raporlama anlamında küreselde en iyi uygulamalara hizalanmış oluyor.

Logo Yazılım 2022 yılı performansı ile ekosistem olarak yarattığı değerin yanı sıra, paydaşlarına yönelik etki ve katkısını daha iyi anlatabilmek üzere kurumsal raporlamasını bu yıl en yüksek standarda taşıdı. Marka; finansal ve operasyonel sonuçlarını, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ÇSY) performansını, geleceğe yönelik öngörülerini ve entegre düşünceyi temel alan çalışmalarını 6 sermaye öğesine işaret ederek bu raporda aktarıyor. Böylece hissedarları ve tüm paydaşları için şeffaf, karşılaştırılabilir ve nitelikli bilgi sunma misyonunu geliştirerek sürdürüyor.

Türkiye’de yazılım sektörünün ilk Entegre Faaliyet Raporu’nu yayınlamanın önemini vurgulayan Logo Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su M. Buğra Koyuncu, “Logo Yazılım olarak müşterilerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, hissedarlarımız ve toplumu da içine alan çok geniş bir paydaş ekosistemine etki ediyoruz. Faaliyetlerimiz sonucu ekosistemimizde yarattığımız değer ve toplumsal yatırımlarımızla Birlemiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlıyoruz. Bu amaçlara ulaşmak için rehber ve araç niteliğinde olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (UNWEPs) imzacısı olarak aksiyonlarımızı bu ilkeler doğrultusunda şekillendiriyoruz. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim boyutlarını strateji ve operasyonlarımızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Entegre Faaliyet Raporu, yarattığımız değeri tüm paydaşlarımıza daha iyi anlatabilmemize yardımcı olurken, bu alanda küreselde en iyi uygulamalara hizalanmamızı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde de Ar-Ge faaliyetlerimizle inovatif, sorumlu, verimliliği yüksek çözüm ve hizmetler geliştirerek pazardaki rekabet gücümüzü artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

1680764928 Infografik

Logo Yazılım entegre düşünce yaklaşımıyla 6 alana odaklandı

Logo Yazılım, sorumlu iş yapış anlayışı ve benimsediği entegre düşünce yapısı ile gelişime ve yeniliğe ışık tutuyor. Faaliyetlerinin tamamında kısa, orta ve uzun vadeli dönemlerde tüm paydaşları için katma değer yaratmayı hedeflerken, bilişim ekosistemine ve ekonominin dijitalleşmesine katkı sağlıyor. Marka, iş modelini ve yarattığı değeri yayınladığı raporda entegre yaklaşımla oluşturulan 6 odak alanı üzerinden tanımlıyor.

Finansal performans ve kurumsal yönetim: Finansal sermayeyi tanımlayan bu başlık altında 2022 yılı sonuçlarını açıklayan Logo Yazılım’ın söz konusu dönemde konsolide gelir artışı TL bazında %101 ve ABD doları bazında %8 olarak gerçekleşti. Şirketin ABD doları bazında 10 yıllık bileşik büyüme oranı %14’e ulaştı. Aynı dönemde FAVÖK marjı %32 ve kurumsal yönetim notu 9,4/10,0 oldu.

İnovasyon: Fikri sermayeyi yansıtan bu odak altında açıklanan verilere göre Logo Yazılım’ın Ar-Ge harcaması/Faturalanan gelir oranı %29 olurken, bulut tabanlı mikroservis sayısı 32 ve sunulan 473 yeni sürümde 4.011 yeni özellik yer alıyor.

Müşteri deneyimi ve ekosistem: Logo Yazılım’ın üretilen sermaye altında tanımladığı verilere göre müşteri sayısı 180 binin, iş ortağı sayısı ise 900’ün üzerine çıktı.

Çalışan deneyimi: 6 odaktan biri olarak belirlenen insan sermayesinde ise çalışan sayısı 1.500’ü aştı ve kadın çalışan oranı %47 oldu. Çalışan başına eğitim ise 32,3 saate ulaştı.

Sosyal etki: Sosyal sermaye boyutunda “Hayallerini Kodlayanlar” projesi çerçevesinde Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen robotik kodlama atölyelerinde ulaşılan öğrenci sayısı 2.500’ü geçti. Logo çözümleriyle ders veren üniversite ve meslek yüksek okulu sayısı ise 133’e ulaştı.

Çevresel etki: Sera gazı yoğunluğundaki azalış %29, enerji yoğunluğundaki azalış %25 ve geri dönüştürülen tehlikeli ve tehlikesiz atık miktarı da %90 oldu.

Logo Yazılım sunduğu çözümler, müşterilerinin işinde verimlilik ve çeviklik sağlayarak onları operasyonel olarak güçlendirirken, karbon ayak izinden doğal kaynak tüketimine çevresel etkiyi azaltmalarına katkı sağlıyor. Logo iş yazılımlarını kullanan şirketlerde, verinin tek noktadan girişi, kaynaklarını ve süreçlerini daha etkin kontrol etmelerine ve yönetmelerine olanak tanıyor. Yenilenebilir enerji kaynağı kapsamında ise markanın Gebze yerleşkesinde bulunan 20 kWh kapasiteli güneş panelleriyle enerji üretimi yapılıyor.  2009’dan bu yana BIST Kurumsal Yönetim Endeksi üyesi olan Logo Yazılım, 2017’den bu yana da BIST Sürdürülebilirlik Endeksine üye.

Logo’nun 2022 Entegre Faaliyet Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

https://www.logo.com.tr/logo-faaliyet-raporlari