Skip to content Skip to footer

L’oréal 14. kez dünyanın en etik şirketleri arasında yer aldı

Etik konusunu kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak gören ve çalışma prensibini bu yaklaşımla belirleyen L’Oréal, etik iş uygulamalarına yönelik standartları tanımlama ve geliştirmede dünya lideri olan Ethisphere tarafından Dünyanın En Etik Şirketlerinden biri seçildi.

Varoluş amacı dünyayı harekete geçiren güzelliği yaratmak olan ve güzelliğe yaklaşımını etik değerler ışığında tanımlayan L’Oréal, dünyanın en saygın araştırma merkezlerinden Ethisphere tarafından 14. kez Dünyanın En Etik Şirketleri arasında gösterildi.

Dünyanın En Etik Şirketleri programında bu yıl 19 ülke ve 48 sektörü kapsayan 135 ödül verildi. Değerlendirme süreci; güçlü bir değer zincirini destekleyen kültürel, çevresel ve sosyal uygulamalar, etik ve uyumluluk faaliyetleri, yönetişim, çeşitlilik ve girişimler hakkında 200’den fazla soruyu kapsıyor.

Ethisphere’in Dünyanın En Etik Şirketlerini değerlendirdiği bu süreç, dünya çapındaki kuruluşların hayata geçirdikleri uygulamalarının derlenmesi ve değerlendirilmesi adına bir çatı görevi görüyor.

Güçlü etik prensipler üzerine kurulu yapısıyla L’Oréal; çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık kavramlarına olan bağlılığını ön planda tutmaya devam ediyor.

L'oréal 14. kez dünyanın en etik şirketleri arasında yer aldı - Perakende.org